verkieizngen 2014
„De Polen in Nederland verdienden een stem. Ik zou er trots op zijn als ik deze Poolse kiezers zou mogen vertegenwoordigen: lokaal, nationaal of Europees”

 

 

vvd

  • Partij: VVD
  • Plaats op de kieslijst: nummer 1
  • Gemeente: Aalsmeer
  • Functie in de partij: fractievoorzitter

Robert K. van Rijn VVD 2014 kl2Robert K. van Rijn:

„De komende jaren wil ik me dan ook hard maken om de Poolse inwoners van Aalsmeer te bereiken en meer te betrekken bij de Aalsmeerse gemeenschap. Investeren in taal en andere projecten kunnen daaraan een bijdrage leveren.”

  • Leeftijd: 36
  • In Nederland, sinds: geboren in Nederland, Poolse moeder (Poolse oma, Hongaarse opa)
  • Werk: Docent rechten aan Hogeschool Leiden
  • Levensmotto: (Bijna) niets is onmogelijk in het leven. Iedereen kan iets van zijn leven maken en voor anderen iets betekenen. Anderen kunnen je helpen, maar het begint echt bij jezelf.

Malgorzata Bos-Karczewska: We ontmoetten elkaar dankzij onze oproep op twitter aan Poolse kandidaatsraadsleden. Uw Nederlandse voor- en achternaam verraden ons niet dat u een Poolse moeder hebt. Spreekt u Pools? Hebt nu een binding met het land van uw moeder?

Robert K. van Rijn: Mijn doopnaam is Pools en luidt: Krzysztof. Mijn achternaam is van mijn Nederlandse vader. Ik ga nog met enige regelmaat naar Warschau waar mijn oma woont. Ik heb een sterke en warme band met mijn oma en het land. Luisteren en lezen beheers ik uitstekend, spreken en schrijven goed. Wanneer ik weer meer onder Poolse mensen ben, gaat mijn taal snel vooruit. In mijn jonge jaren verbleef ik regelmatig langer in Warschau en mijn moeder sprak in het begin nog geen Nederlands, dus mijn eerste taal die ik leerde als kind was Pools.

U bent nu docent rechten aan de Hogeschool in Leiden. Waarom bent u politiek actief? Wanneer is het kwartje gevallen?

Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in politiek, door mijn Poolse achtergrond met name de buitenlandse politiek.

Tijdens mijn studententijd heb ik JOVD bijeenkomsten (JOVD is een politieke jongerenorganisatie gelieerd aan de VVD – red.) bijgewoond en altijd VVD gestemd vanaf mijn 18de. In 2005 ben ik lid geworden van de VVD door een oproep van een gemeente waar ik toen woonde en in 2010 ben ik verhuisd naar Aalsmeer en ook direct in de gemeenteraad gekomen (ik stond op plek 5).

Ik wil een bijdrage leveren aan een beter Aalsmeer, een beter Nederland en een beter Europa. En ik hoop dat mijn Poolse achtergrond van toegevoegde waarde kan blijken te zijn om ten aanzien van Europa, Polen, arbeidsmigratie en integratie mijn kwaliteiten in te kunnen zetten.

U bent een fan van JFK, hij was een Democraat. Wat bewondert u in hem?

Zijn charisma, doorzettingsvermogen, daadkracht en visie. Het boek van John F. Kennedy genaamd ‘portretten van moed’ inspireert me omdat het gaat over moed en principes in de politiek op momenten dat de druk het hoogst is.

Waarom koos u voor de liberalen? Dat is een partij van ondernemers? Heeft u Poolse achtergrond een rol gespeeld? Ik bedoel, de hunkering naar vrijheid en een afkeer van de staat.

Als kind van ouders afkomstig uit Oost en West weet ik wat onveiligheid en onderdrukking inhouden. doordat ik als kind twee werelden heb beleefd. Om die reden waardeer ik onze vrijheid en vind ik dat iedereen een bijdrage naar zijn vermogen en kwaliteiten kan leveren. De staat dient een terughoudende en beperkte rol te spelen. Poolse mensen hebben bovendien een ondernemend karakter en houding.

U bent fractievoorzitter van de VVD in gemeenteraad in Aalsmeer. Op nationaal niveau is uw partij vrij kritisch over Polen en ziet hen als uitkeringstoeristen. Deelt u deze mening?

De Europese Unie heeft veel vrijheid met zich meegebracht, maar ook enkele negatieve effecten. Die vrijheid is veel belangrijker, maar door de open grenzen zijn de vraagstukken ook nieuw en ‘grenzeloos’. Voor die grenzeloze vraagstukken, zoals overlast en oneerlijke praktijken moeten we aandacht hebben, maar dat geldt evengoed voor iedereen in Nederland.

De VVD is en blijft voor vrij verkeer van werknemers. Polen staan bekend als hardwerkende mensen en niet als uitkeringstoeristen wat mij betreft.

Hoeveel Polen wonen er eigenlijk in uw gemeente?

In Aalsmeer zijn ca. 550 Polen geregistreerd, maar er wonen en werken er meer dan dat aantal. Het aantal ken ik niet, voor een deel zijn dat tijdelijke krachten, die hoeven zich niet te registreren. Ze werken op de veiling en bij kwekers (agrarische sector) voornamelijk. Een enkeling in de bouw.

Waren de Poolse migranten een issue in uw gemeente in de afgelopen vier jaar?

Omstreeks 2010 speelde een kwestie rondom de vestiging van een ‘Polenhotel’. De VVD is altijd voorstander geweest dat iedereen overal mag wonen, maar dat excessief gedrag (maar dat geldt voor elke inwoner) stevig aangepakt dient te worden. Het ‘Polenhotel’ is er nog steeds niet, vanwege het feit dat de bouwer/ontwikkelaar zich teruggetrokken heeft. Het zou huisvesting kunnen geven aan circa 300 migranten.

Bestaat er een gemeentelijk informatiepunt voor de Poolse werknemers van Aalsmeer? Faciliteert de gemeente op enige manier haar nieuwe Poolse inwoners?

De facilitering zou op veel fronten beter kunnen, omdat er niet of nauwelijks iets is geregeld voor deze tweede bevolkingsgroep van Aalsmeer.
Omdat er onvoldoende urgentie aan gegeven is en het belang te weinig is ingezien. Dat is jammer, want om integratie te bevorderen moet juist men wel actief beleid hierop voeren.

Hebt u weleens contact met Polen die in de kassen werken?

In Aalsmeer woon ik nu vier jaar. De komende periode wil ik meer contact maken met Polen. Ik ervaar de Polen in Aalsmeer als hardwerkend, maar niet erg zichtbaar. Ze delen niet mee aan de Aalsmeerse gemeenschap en activiteiten, maar leven op zichzelf een teruggetrokken bestaan.

De komende jaren wil ik me dan ook hard maken om deze groep te bereiken en meer te betrekken bij de Aalsmeerse gemeenschap. Investeren in taal en andere projecten kunnen daaraan een bijdrage leveren.

Robert van RIjn VVD 2014 debat Robert K. van Rijn in een verkiezingsdebat in Aalsmeer, fot. Aalsmeervandaag.nl

Hoe ziet u de toekomst van Aalsmeer over tien jaar? Met of zonder Polen?

VVD Aalsmeer wil werk maken van een economisch sterk Aalsmeer, met veel werkgelegenheid. Daar is ook ruimte voor Polen die bij ons in de gemeente wonen en werken. Polen komen al decennia naar Aalsmeer vanwege de werkgelegenheid en onze Aalsmeerse bedrijven en Poolse werknemers hebben elkaar ook nodig.

Wat zijn uw tips voor enkele Poolse kandidaatsraadsleden, die dit jaar meedoen?

Investeer in de verbinding tussen Nederlanders en Polen. En realiseer je goed dat het raadswerk veel tijd en energie vraagt.

Er zijn ca. 70 duizend kiesgerechtigde Polen in Nederland. Vindt u dat Polen zich beter moeten manifesteren in Nederland?

Dat vind ik absoluut. Dat is een enorm potentieel aan kiesgerechtigden. Polen wonen en werken soms voor korte of lange duur in Nederland en zijn onderdeel van onze (lokale) gemeenschap. Daarin verdienen ze ook een stem vind ik. Ik zou er trots op zijn als ik deze groep zou mogen vertegenwoordigen: lokaal, nationaal of Europees.

U staat ook nr 14 op de lijst van de VVD voor het Europees Parlement Bent u de lokale politiek ontgroeid? Waarom wilt u eigenlijk naar Brussel?

Op de lijst voor het EP sta ik op een – bewust – onverkiesbare plaats, in Aalsmeer op een verkiesbare nummer 1 positie. Dat maakt duidelijk waar mijn focus nu op ligt.

Op termijn zou ik graag met mijn kennis, ervaring en achtergrond werkzaam zijn in het Europees Parlement. De invloed van Europa wordt steeds groter, waarbij ik kansen zie voor Nederland om met mijn achtergrond in Brussel een brug te slaan naar bijv. een Europese partner als Polen. Ik geloof in een vrij en veilig Europa, waar ik welvaart voor iedereen zou willen nastreven en uiteraard de economische positie van Nederland sterk wil houden.

Bedankt voor het gesprek en succes op 19 maart as.

 

Interview door Malgorzata Bos-Karczewska, hoofdredacteur Polonia.nl

 Let op! Overname van het artikel alléén na de toestemming van de redactie Polonia.nl, © Polonia.nl

 

Interviews met Poolse kandidaatsraadsleden – GR2014:

interviews door Małgorzata Bos-Karczewska hoofdredacteur Polonia.nl

Gepubliceerd op Polonia.NL 16.03.2014, © Polonia.nl
– Uitgever: STEP – Stichting van Poolse Experts in Nederland , lees meer over ons

Bezoek ons op social media en geef je mening:

Facebook blijft op de hoogte en laat je commentaar achter
Twittervolgt ons op Twitter
Leuk? Klik op het Facebook-logo in de rechter hoek van de website