Print

 
wszystko to na stronie FB kampanii
“W Europie jesteś u siebie. Zagłosuj w Holandii!” – wybory w NL 19-3-2014

Klikaj w „Lubię to” strony kampanii na FB – to wymierny wskaźnik dla Holendrów Waszego poparcia dla naszej kampanii