Prof. dr. Kris Van Heuckelom over de toenemende zichtbaarheid van Poolse emigranten in recente Europese filmproducties

Gastcollege: prof. dr. Kris Van Heuckelom (Katholieke Universiteit Leuven)
Datum: maandag 30 september
Tijd: 15-17 uur
Plaats: Universiteit van Amsterdam, PC Hoofthuis, Spuistraat 135, Amsterdam (PCH kamer 5.02)

In tegenstelling tot Hollywood, met zijn decennialange traditie in het portretteren van zogenaamde Bohunks, kent de Europese cinema een veeleer bescheiden traditie in het uitbeelden van migranten van Slavische of Oost-Europese origine. Terwijl deze personages in Amerikaanse films vaak het voorwerp van spot uitmaken (als de “prototypical poor and dumb white working class American”), lijkt de uitbeelding van deze nieuwkomers in de Europese cinema sterk gebonden te zijn aan het proces (en discours) van Europese eenmaking dat na de Koude Oorlog is ingezet.

In dit gastcollege gaat prof. dr. Kris Van Heuckelom in op de toenemende zichtbaarheid van Poolse emigrantenpersonages in recente Europese filmproducties en bespreekt hij deze trend vanuit een comparatief kader, met bijzondere aandacht voor vragen als:
– hoe verhoudt de huidige beeldvorming zich tot films uit de tijd van de Koude Oorlog en het interbellum?
– in welke mate verschilt de representatie van Poolse emigranten van die van andere emigranten uit het voormalige Oostblok (in het bijzonder de Russen)?
– in welke zin onderscheidt dit buitenlandse corpus zich van de beeldvorming die in Polen zelf heerst rond emigratie naar het Westen (niet alleen in recent Pools proza, maar ook in TV-reeksen, films en strips)?

Prof. dr. Kris Van Heuckelom doceert Poolse Taal en Cultuur aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Hij schreef een Poolstalige monografie over Czesław Miłosz en is de mederedacteur van twee Engelstalige boeken: “(Un)masking Bruno Schulz. New Combinations, Further Fragmentations, Ultimate Reintegrations” (Amsterdam New York, 2009) en “Perspectives on Slavic Literatures” (Amsterdam, 2007). Op dit moment bereidt hij een boek voor over de oost-westmigratie in de Europese film na 1989.

Gepubliceerd op Polonia.NL 11.09.2013
– Uitgever: STEP – Stichting van Poolse Experts in Nederland , lees meer over ons

Bezoek ons op social media en geef je mening:

Facebookblijft op de hoogte en laat je commentaar achter
Twittervolgt ons op Twitter
Leuk? Klik op het Facebook-logo in de rechter hoek van de website