65 mln zł – taką kwotę na rzecz fundacji realizujących projekty wspierające Polonię i Polaków za granicą przekazało w tym roku MSZ. To skutek przejęcia przez resort MSZ zadań realizowanych do tej pory przez Senat.

Resort przygotowuje się do rozdzielania środków na 2013 r. – chce uniknąć opóźnień i zapewnić stabilne finansowanie organizacjom polonijnym. W tym celu MSZ na swoich stronach w sierpniu br. ogłosił konsultacje społeczne celem określenia pirorytetów współpracy na rok 2013, ich termin upływa 20 września br.

Wiceszef MSZ odpowiedzialny za sprawy polonijne Janusz Cisek napisał:

namawiamy do wskazania tych wszystkich kierunków, metod i form działania, które Państwa zdaniem najlepiej przysłużą się realizacji głównego celu polityki współpracy z Polonią i Polakami za granicą, czyli do wspólnego spożytkowania potencjału Polonii i Polaków za granicą do promocji Polski i budowy jej pozytywnego wizerunku w świecie.

Zastanawiające jest to, że Polonia w Holandii o tym wszystkim dowiaduje się teraz i przez przypadek z internetu. Czy na tym mają polegać konsultacje społeczne MSZ? Nie podano nawet maila do korespondencji.

Nowe rozdanie – nowa jakość

Od MSZ oczekujemy nowej jakości działania na rzecz rzeczywistej współpracy z Polonią.

Jeśli nie jesteśmy adresatem listu podsekretarza Ciska, to jak wygląda obecnie przyznawanie pieniȩdzy przez MSZ na projekty Polonii w Holandii. Domagamy się przejrzystości zasad i określenia priorytetów przyznawania dotacji na projekty Polonii w Holandii oraz publikacji na stronie ambasady informacji, jakie projekty dostały dofinansowanie w 2012 roku. Chcemy by wiedza ta była publicznie dostȩpna, w ten sposób możemy się od siebie uczyć i nawzajem inspirować.

Dobrym pomysłem MSZ jest powołanie Rad Konsultacyjnych przy placówkach konsularnych i ambasadach, które będą pomagały w kwalifikacji wniosków składanych przez organizacje pozarządowe. W ich skład wejdą reprezentanci Polonii, którzy będą pełnili rolę doradczą. Ciekawe jak daleko te plany są zaawansowane.

MSZ opublikował przy tej okazji dokument pt. Projekt Planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r.

Głównym celem polityki MSZ współpracy z Polonią i Polakami za granicą jest spożytkowanie potencjału Polonii i Polaków za granicą do promocji Polski i budowy jej pozytywnego wizerunku w świecie.

Cieszymy się, że migracja zarobkowa w UE znazła swoje miejsce w tym dokumencie:

Nowym elementem jest troska o pracowników migrujących, w państwach Unii Europejskiej (w mniejszej skali również w niektórych innych państwach). Sytuacja tej grupy, oprócz ochrony ich praw, wymaga nowych form współdziałania, jak na przykład poradnictwa prawnego i psychologicznego, np. dla osób bezrobotnych. Muszą to być przede wszystkim działania zapewniające realizację prawa UE i prawa miejsca pobytu.

Warto się z tym dokumentem zapoznać, by zrozumieć logikȩ działania MSZ w zakresie współpracy z Polonią i czego od nas się oczekuje.

  • Projekt Planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r. (PDF)

Opublikowane na portalu Polonia.NL 11.09.2012
– Wydawca portalu: STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas

Odwiedź nas w sieci:

Facebookbądź na bieżąco, komentuj nasze wpisy
Twitterśledź nas na Twitterze
Lubisz nas? Kliknij ikonę Facebook w prawym górnym rogu strony