Analyse van verkiezingsprogramma’s

  Opinie van M. Bos-Karczewska hoofdredacteur Polonia.nl

 

De nieuwe EU-arbeidsmigratie (van voornamelijk Polen) naar Nederland is een van de belangrijkste politieke kwesties van het land. Voor de eerste keer hebben zes politieke partijen expliciet standpunten over deze arbeidsmigratie in hun verkiezingsprogramma opgenomen.

Het gaat om twee zaken: de rechtsgrondslag van deze migratie, dat wil zeggen de richtlijn inzake vrij verkeer van personen binnen de EU (2004/38) en de praktische aanpak van de gevolgen (misstanden en misbruik van migranten).

Uit de analyse van verkiezingsprogramma’s blijkt dat Nederland na vijf jaar ervaring met de Poolse migratie verscherpt zijn standpunt. VVD, CDA, PvdA en SP willen de EU-richtlijn inzake vrij verkeer van personen in de EU veranderen. Alleen D66 en GroenLinks willen aan deze fundamentele vrijheid niet tornen.

De PVV wil door het uitreden van Nederland uit de EU de vrijheid herwinnen om de toestroom van immigranten zelf te regelen.

De SP ziet een oplossing in de instelling van de voorlopige werkvergunningen voor EU-arbeidsmigranten. VVD, PvdA en CDA willen migranten uit Bulgarije en Roemenië niet toelaten zolang Nederland de gevolgen van de huidige migratie (vooral Polen) niet de baas is.

De VVD vreest bovendien de instroom van nieuwe migranten uit Zuid-Europa, getroffen door de crisis en hoge werkloosheid. Liberalen zien het als een volgende bedreiging voor de Nederlandse sociale zekerheid. Daarom willen zij de toegang tot sociale uitkeringen fors beperken. Daarnaast is de VVD erop uit om overlast gevende EU-migranten, met inbegrip van diegenen die zich crimineel gedragen, het land terug te sturen. En migranten zonder baan (werklozen) moeten hopla naar huis.

De grote partijen buigen zich over de uitbuiting van migranten en willen misbruik door hun werkgevers en huisbazen aanpakken. Dat geldt ook voor bestrijding het fenomeen oneerlijke concurrentie. Dat is niet nieuw, dat roept men al jaren. Met oneerlijke concurrentie bedoelt men onderbetaling van migranten (vergeleken met de CAO). Daardoor neemt men het werk van Nederlanders weg. Dat geldt ook voor gedetacheerde Poolse werknemers, zoals in de bouw (bijv. project in Eemshaven) of werkzaam bij de transportbedrijven (gevestigd in Polen). Velen zien lage tarieven van Poolse zzp’ers ook als oneerlijke concurrentie.

Alleen de Partij van de Arbeid stelt in haar verkiezingsprogramma een gedetailleerde plan van aanpak voor: verhoging van boetes voor malafide bureaus tot 80 duizend euro per forse overtreding en verplichte certificering voor uitzendbureaus, inclusief strakke handhaving. De sociaaldemocraten stellen ook voor dat uitzendbureau worden verplicht werknemers Nederlands te leren, als ze langer dan 3 maanden in Nederland werken. De socialisten van de SP gaan vanzelfsprekend verder: bedrijven moeten opdraaien voor financiële kosten van het verstrekken van adequate huisvesting, onderwijs en opleiding van migranten .

Vanuit het oogpunt van arbeidsmigratie kunnen we concluderen dat de meest gunstige verkiezingsuitslag voor Poolse migranten een overwinning van de PvdA is, en een coalitie met de D66, CDA en GroenLinks. Maar om een meerderheid in het parlement te hebben, moeten ze een vijfde partner hebben. Hierover zullen de kiezers beslissen op woensadg 12 september.

Auteur: M. Bos-Karczewska, hoofdredacteur Polonia.nl

Dossier
Vrij verkeer van werknemers
Richtlijn 2004/ 38

 

Lees: Dankzij motie van GroenLinks keurt Den Haag PVV-meldpunt af

< Gepubliceerd op Polonia.NL 11.09.2012
– Uitgever: STEP – Stichting van Poolse Experts in Nederland , lees meer over ons

Bezoek ons op social media en geef je mening:

Facebookblijft op de hoogte en laat je commentaar achter
Twittervolgt ons op Twitter
Leuk? Klik op het Facebook-logo in de rechter hoek van de website