Działacze związkowi z FNV występują w obronie 600 kolegów zatrudnionych w Eemshaven przez polskie przedsiębiorstwo Remak SA. Polacy nie akceptują dłużej tej sytuacjii i masowo przystępują do holenderskich zw. zawodowych.

FNV Eemshaven broni praw pracowniczych Polskich kolegów i sprzeciwia się dyskryminacji płacowej

Jesteśmy kolegami a nie konkurencją!

Takie jest motto związków zawodowych FNV Eemshaven, które przez najbliższe tygodnie wspólnie z działaczami FNV Bondgenoten zajmą się kwestią naruszania postanowień układu zbiorowego pracy dla sektora metalowego. Tysiące pracowników zagranicznych zatrudnionych w sektorze metalowym w Holandii jest dyskryminowanych płacowo. Pracodawcy odmawiają płacenia wynagrodzenia ustalonego w układzie zbiorowym, do którego pracownicy mają prawo.

Działacze związkowi z FNV występują w obronie 600 kolegów zatrudnionych przez polskie przedsiębiorstwo modernizacji urządzeń energetycznych Remak SA. Polacy zatrudnieni są przy budowie nowej elektrowni węglowej RWE w Eemshaven. Remak SA odmawia, nawet po negocjacjach ze związkami zawodowym, płacenia swoim pracownikom stawki godzinowej gwarantowanej przez układ zbiorowy pracy, a pracującym w czasie zmiany wieczornej, ustalonego przez układ zbiorowy dodatku za pracę w godzinach nienormatywnych. Remak SA nie stosuje się też do obowiązującego w Holandii tzw. skróconego czasu pracy (ATV). Ze względu na znacznie niższe zarobki, pracownicy zagraniczni są dużo tańsi od swoich holenderskich kolegów zatrudnionych w tym samym sektorze.

Akcja
Pracownicy Remaku nie akceptują dłużej tej sytuacjii i masowo przystępują do holenderskich związków zawodowych. „Zdają sobie sprawę z tego, że jawny protest oznaczałby najprawdopodobniej zwolnienie z pracy ”- mówi Masja Zwart, negocjator z FNV. „Dlatego też do akcji dołączają się holenderscy koledzy. Działacze związkowi będą w swoich przedsiębiorstwach zbierać podpisy pod petycją, w której apeluje się o solidarność z Polakami,a także w celu ochrony holenderskiego układu zbiorowego pracy. Niezdrowa konkurencja na rynku pracy musi się skonczyć . Jeżeli konkurencja płacowa zostanie powstrzymana, w przyszłości w sektorze metalowym będą mogli pracować zarówno zagraniczni jak i holenderscy pracownicy.”

W Holandii obowiązuje równe wynagrodzenie za taką samą płacę według ustaleń zawartych w układach zbiorowych: taka sama praca – taka sama płaca. Najważniesze ustalenia zawarte w układach zbiorowych dotyczące np. minimalnej stawki godzinowej, dni urlopu czy dodatku za pracę w nadgodzinach, są obowiązujące także dla pracowników zagranicznych. Niestety, w rzeczywistości wygląda to często inaczej. Gdy zaczynają się oni domagać swoich praw, są często zastraszani lub po prostu zwalniani z pracy. Ze względu na znacznie niższe zarobki, zagraniczni pracownicy są dużo tańsi od swoich holenderskich kolegów, skutkiem czego układy zbiorowe pracy tracą moc. Holendrzy wypierani są z rynku pracy zaś Polacy czują się drugorzędnymi obywatelami Unii. Polski monter konstrukcji stalowych podkreślił: „Nie chcę stanowić konkurencji w pracy. Przyjechałem tu pracować jako kolega”.

zródło: FNV  Eemshaven

 

NEWS: FNV Eemshaven komt voor de Poolse collega’s op en keert zich tegen loondiscriminatie

We zijn collega’s. Geen concurrenten!

Onder dat motto gaat FNV Eemshaven de komende weken met kaderleden van FNV Bondgenoten de ondermijning van de cao Metalektro (grootmetaal) aanpakken. Duizenden buitenlandse werknemers in de metaalsector worden op loon gediscrimineerd door hun werkgevers, die weigeren de cao-lonen te betalen waar zij gewoon recht op hebben.

De kaderleden van FNV komen op voor hun zeshonderd Poolse collega’s van het Poolse installatiebedrijf Remak S.A. Zij bouwen aan de ketel in de nieuwe Essent-centrale in de Eemshaven. Hun werkgever weigert, ook na onderhandelingen met de vakbond, om het cao-functieloon, een toeslag voor verschoven uren (de nachtdienst) en de ATV uit te betalen. Hierdoor zijn de Polen per maand honderden euro’s ‘goedkoper’ dan hun Nederlandse collega’s uit de sector.

Actie
De Remakcollega’s pikken dat niet en zijn lid geworden van de vakbond. Masja Zwart, vakbondsbestuurder FNV Eemshaven: “Maar zij weten ook dat als zij openlijk protesteren, ze waarschijnlijk ontslagen worden. Daarom komen nu ook hun Nederlandse collega’s in actie. Kaderleden gaan de komende weken in hun bedrijven rond met een petitie waarin ze collega’s vragen om solidariteit met de Polen, om zo ook de eigen cao te beschermen. De verdringing van werk moet ophouden. Zonder concurrentie op loon blijft er in de toekomst immers ook werk voor Nederlandse metaalwerkers.”

Geen concurrenten, maar collega’s
In Nederland krijg je volgens je cao betaald voor het werk dat je doet: voor gelijk werk, gelijk loon. De belangrijkste regels uit de cao’s, zoals het minimumloon, de vakantiedagen en de overurentoeslag, gelden óók voor buitenlandse werknemers in Nederland. Zo wordt verdringing van arbeid voorkomen. Zwart: “Helaas is de praktijk anders. Buitenlandse werknemers krijgen niet waar ze recht op hebben en als ze iets eisen worden ze geïntimideerd of domweg ontslagen. Per maand zijn ze soms honderden euro’s goedkoper dan hun Nederlandse collega. Hiermee wordt onze cao uitgehold.

Nederlanders worden uit de markt gedrukt en Polen voelen zich tweederangs Europeanen. Zoals een Poolse pijpfitter laatst zei, ‘Ik wil hier werken als je collega, niet als je concurrent’.”

bron: FNV Eemshaven

Gepubliceerd op Polonia.NL 28.03.2012, update 02.04.2012
– Uitgever: STEP – Stichting van Poolse Experts in Nederland , lees meer over ons

Bezoek ons op social media en geef je mening:

Facebookblijft op de hoogte en laat je commentaar achter
Twittervolgt ons op Twitter
Leuk? Klik op het Facebook-logo in de rechter hoek van de website