Op donderdag 15 maart gaan drie deskundigen met elkaar en met de zaal in debat over nut en noodzaak van arbeidsmigranten uit Polen en andere Oost-Europese landen.
Maar ook over de PVV-website die in binnen- en buitenland tot zoveel commotie heeft geleid.

‘Ze’ zijn een gevaar op de weg. ‘Ze’ pikken onze banen in. ‘Ze’ zijn nog crimineel ook. Nadat de PVV een meldpunt had geopend voor klachten over ‘al die Polen’, vlogen de meningen over nieuwe arbeidsmigranten ons om de oren.

Hebben we nu en in de toekomst behoefte aan arbeidsmigranten uit Polen en andere Oost-Europese landen? Zo niet, hoe valt het vrije verkeer van personen binnen de EU dan aan banden te leggen? Als dat wel het geval is, in welke mate en op welke punten moeten we die arbeidsmigratie dan sturen?

En moeten we inderdaad rekenen op hun blijvende aanwezigheid, zoals bij de Turken en Marokkanen die ons in de jaren zeventig en tachtig verrasten met hun definitieve vestiging in Nederland? Of zijn het dit keer echt ‘gastarbeiders’, van wie de meesten na gedane arbeid terugkeren naar hun vaderland? Zijn er eigenlijk wel te veel Polen in Nederland? Of moeten we juist bang zijn dat ze ons links laten liggen en dat ze de voorkeur geven aan Duitsland, dat hen al decennia met open armen ontvangt?

Sprekers

  • Malgorzata Bos-Karczewska – Hoofdredacteur van Polonia.nl en voorzitter van de Stichting voor Poolse experts in Nederland.
  • Prof.dr. Piet Emmer – Migratiedeskundige
  • De PVV-fractie in de Haagse gemeenteraad heeft de uitnodiging in beraad

Gespreksleider – Will Tinnemans
Hij werkte als freelancer jaren voor onder andere de Volkskrant, NRC en de VPRO en is nu schrijver, eindredacteur en debatleider.

Aanvullende informatie

Datum: donderdag 15 maart 2012
Tijd: 12.30-13.45 uur
Locatie: Kantoren Stichthage, 13e verdieping
Aanmeldendebatcentraal@cdh.leidenuniv.nl of via Facebook

Debat Centraal is een debatreeks van de Faculteit Campus Den Haag van Universiteit Leiden. Iedere 3e donderdag van de maand zal er een debat plaatsvinden waarbij politiek, wetenschap en beleid samenkomen. De debatten zijn toegankelijk voor studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden, Haagse politici, bestuurders en beleidsmakers en alle andere geïnteresseerden.

Gepubliceerd op Polonia.NL 05.03.2012
– Uitgever: STEP – Stichting van Poolse Experts in Nederland , lees meer over ons

Bezoek ons op social media en geef je mening:

Facebookblijft op de hoogte en laat je commentaar achter
Twittervolgt ons op Twitter
Leuk? Klik op het Facebook-logo in de rechter hoek van de website