De discussie over de receptie van Polen in Nederland laait op. Rob Arnoldus, Sun van Leeuwen en Barbara Stramska hebben onder de noemer “Poolse medelanders. Ze zijn niet meer weg te denken” in het tijdschrift VerWeg&Dichtbij aandacht besteed aan dit vraagstuk.

Zij constateren dat de Poolse migranten van de Nederlandse regering de harde boodschap krijgen om vooral geen overlast te bezorgen en goedkoop aan de slag te gaan.

Bovendien is de verwachting dat de migrant tijdig naar Polen terugkeert. De nieuwkomer wordt door de regering aangesproken op zijn “eigen verantwoordelijkheid”. De sociale infrastructuur om de Poolse migranten welkom te heten en/of adequaat op te vangen lijkt goeddeels afwezig. Hoewel er meer gedaan kan worden om veranderingen te begeleiden en de armoede en uitbuiting aan te pakken is het vertrouwen van de regering in de eigen kracht van de Polen volgens de auteurs niet ongegrond.

Door schade en schande wijs geworden, weten veel Polen steeds beter de weg te vinden naar bonafide arbeidsbemiddelaars. Een aanzienlijk deel van de Polen is hoogopgeleid en beschikt over technische scholing. Kansen te over voor opwaartse sociale mobiliteit. Dat is hoopgevend, want het aantal hier (al dan niet tijdelijk) verblijvende Poolse migranten neemt nog steeds toe.

De Polen zijn niet meer uit het Nederlandse straatbeeld weg te denken.

Rob Arnoldus – docent en onderzoeker bij de Hogeschool Rotterdam, Sun van Leeuwen en Barbara Stramska – studenten

Gepubliceerd op Polonia.NL 19.02.2012
– Uitgever: STEP – Stichting van Poolse Experts in Nederland , lees meer over ons

Bezoek ons op social media en geef je mening:

Facebookblijft op de hoogte en laat je commentaar achter
Twittervolgt ons op Twitter
Leuk? Klik op het Facebook-logo in de rechter hoek van de website