VERKLARING: De rechten van anderen – garantie voor mijn eigen rechten

Naar aanleiding van de extreme reacties in Bulgarije met betrekking tot de populistische actie van de Partij van de Vrijheid (die tot doel heeft, in tegenstelling tot haar naam, de vrijheid van de anderen te beperken) onder de leiding van Geert Wilders, zijn de ondergetekende Bulgaarse verenigingen en organisaties van mening, dat:

1. Ondanks de populistische acties van Geert Wilders, het enfant terrible van de Nederlandse politiek, willen wij verklaren dat er in Nederland niet wordt gediscrimineerd. Ook de Bulgaren worden in Nederland niet gediscrimineerd; de Nederlandse maatschappij ontvangt ze vriendelijk en waardeert hen naar hun persoonlijke kwaliteiten en kunnen. Er zijn minimaal tienduizend Bulgaren in Nederland, die hier wonen, werken en goed verdienen en tevens volwaardig met hun Nederlandse collega’s communiceren. De Bulgaren in Nederland hebben een eigen tijdschrift, dat in het Bulgaars wordt uitgegeven (Dialog), eigen zondagsscholen in Leiden en Eindhoven, eigen Bulgaarse Orthodoxe kerk in Den Haag en een eigen Bulgaars-Nederlandse vereniging. Deze bestaan al jaren en kunnen rekenen op de steun en de medewerking van de Nederlanders en de Nederlandse autoriteiten.

2. De ondergetekende Bulgaarse organisaties en verenigingen nemen afstand van de in Den Haag geplande protesten voor het Nederlandse parlement, omdat het Nederlandse parlement niets te doen heeft met de demagogische actie van Wilders. Integendeel, deze is door de Nederlandse politici en volksvertegenwoordigers scherp veroordeeld. Een dergelijke demonstratie zou alleen zin hebben voor het partijkantoor van de Partij van de Vrijheid, maar wij zijn tevens van mening, dat Wilders juist op veel aandacht doelt en dat dergelijke acties alleen in zijn voordeel werken.

3. Het echte antwoord op de xenofobie is, volgens ons, niet de woede maar het verstand. Onze actie heeft als doel om een positief beeld van de emigranten te creëren, die in Nederland wonen en hier hard werken. Ons doel is tevens om de demagogie bloot te stellen – óók door middel van ironie. Een dezer dagen komt er nieuwe site in de lucht met de ontbrekende delen van het Gastenboek van de Partij voor de Vrijheid. Te weten de site: Een aardig woordje voor je collega, een buurman, een kennis – moslim en Oost-Europeaan. Wij zijn ervan overtuigd, dat de positieve reacties van de Nederlanders de anonieme klachten zullen overtreffen. Klachten van mensen die zich om een onverklaarbare reden niet of minder ongemakkelijk voelen als het Nederlanders zijn die de openbare orde verstoren, maar zich alleen ergeren, wanneer moslims, Polen, Bulgaren, Roemenen etc. dit doen.

4. Ongetwijfeld is het creëren van een site voor anonieme meldingen, die specifiek zijn gericht tegen Midden- en Oost-Europeanen, evenals de totale huidige antimoslimretoriek van de demagoog Wilders bedoeld om negatieve gevoelens aan te wakkeren tegen grote groepen mensen en is in feite discriminatie. De vrijheid van meningsuiting staat buiten discussie, maar de stemmingmakerij tegen etnische en religieuze groepen is ontoelaatbaar. Het kan geen toeval zijn dat deze daad in veel landen als een misdaad wordt gezien, omdat de geschiedenis laat zien dat dit soort misdaden doorgaans niet begint met werkkampen of gaskamers. Het begint altijd met verhalen, artikelen en speeches op pleinen, en tegenwoordig ook op internetforums).In die zin is het creëren van een dergelijke site ontoelaatbaar en is de Partij van de Vrijheid excuses verschuldigd aan de Nederlandse ingezetenen en de EU – alsmede aan de moslimgemeenschap in de hele wereld.

5. Tot slot, maar niet minder belangrijk, vinden wij als aanhangers van de democratie en het humanisme, dat de – felle – reactie van de Bulgaarse media op de actie van een Nederlandse populist veel begrijpelijker en eerlijker zou zijn, als deze media met dezelfde pathos en hetzelfde gevoel zouden reageren op de acties van de „Bulgaarse Geert-Wildersen”. Het is niet toelaatbaar om twee maten te meten.

Wij nemen het volgende standpunt aan: „De rechten van anderen vormen de garantie voor mijn eigen rechten.”.

Daniela Gortcheva, maandblad Dialoog
Vereniging Nederland – Bulgarije
Stichting de Heilige Aartsengel Michael
Startrodnia Travel

Deze verklaring is verspreid door BTA (Bulgaarse ANP) en weergegeven in verschillende Bulgaarse media, ook in het Engels.

Gepubliceerd op Polonia.NL 09.01.2012
– Uitgever: STEP – Stichting van Poolse Experts in Nederland , lees meer over ons

Bezoek ons op social media en geef je mening:

Facebookblijft op de hoogte en laat je commentaar achter
Twittervolgt ons op Twitter
Leuk? Klik op het Facebook-logo in de rechter hoek van de website