Open brief 10 EU-ambassadeurs Midden- en Oost-Europa aan de Nederlandse samenleving en haar politieke leiders

Wij, de Chefs de Poste van de ambassades van Bulgarije, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Tsjechië in het Koninkrijk der Nederlanden, brengen graag aan U over onze zorgen over de lancering van de website “Meldpunt Midden en Oost Europeanen”, alwaar men zijn of haar beklag kan doen over ingezetenen van landen in Centraal- en Oost- Europa die in Nederland wonen en werken.

In een moderne Europese maatschappij moet zo een thema worden beschouwd aan de hand van waarden die Europa en de Europese Unie voorstaan, alsmede op basis van feiten. De website, ofschoon slechts een initiatief van een partij, draagt niet bij aan een inhoudelijke op feiten gebaseerde discussie over de omstandigheden van EU-burgers werkzaam in Nederland. Integendeel, dit initiatief moedigt de negatieve beeldvorming over een specifieke groep EU- burgers binnen de Nederlandse samenleving aan – beeldvorming die niet door feiten ondersteund wordt. Bovendien is het doelwit maken van een aangewezen groep mensen woonachtig in Nederland onmiskenbaar discriminatoir en denigrerend.

De statistieken wijzen duidelijk uit dat onze landgenoten in aanzienlijke mate bijdragen aan de groei van de Nederlandse economie en aan de Nederlandse begroting. De waarheid is voorts dat onze landgenoten geen werk ‘inpikken’ van Nederlanders. Het is zonder enige twijfel aangetoond dat de mobiliteit van arbeid, over het algemeen, gunstig is voor Nederland. In dit kader verwelkomen wij de heldere uitspraken van VNO-NCW voorzitter Bernard Wientjes. Wij vinden het van belang om in herinnering te roepen dat het vrij verkeer van arbeid een van de steunpilaren van de Europese Unie is, en dat het fundamenteel verband houdt met het vrij verkeer van goederen, van diensten en van kapitaal – alle waarvan Nederland zoveel gewin heeft gehad als lid van de uitgebreide Europese Unie.

De autoriteiten van onze thuislanden, alsmede onze ambassades, werken samen met de Nederlandse overheid om de oorzaken van enkele uitdagingen die te maken hebben met arbeidsmigratie naar behoren aan te wijzen, en oplossingen te bedenken en toe te passen. Deze worden geïmplementeerd binnen het juridische en het institutionele raamwerk van Nederland alsook binnen dat van de EU.

De genoemde website zet niet aan tot dialoog, noch staaft het onderliggende oorzaken van enkele obstakels die betrekking hebben op de vrijheid van arbeid. Daarnaast biedt het geen oplossingen en moedigt het de samenwerking die nodig is om regelingen te treffen niet aan.

Decennialang hebben Nederland en de Nederlandse maatschappij in onze landen als voorbeelden van vrijheid en tolerantie gegolden. Wij geloven dat Nederland dit positieve imago zou moeten vasthouden en, om deze reden, nodigen wij de Nederlandse samenleving en haar politieke leiders uit om zich te distantiëren van het verwerpelijke initiatief.

Getekend,

Chargé d’Affaires Bulgaarse ambassade: Plamen Christov Petkov, Chargé d’Affaires Estse ambassade: Argo Kangro, ambassadeur Hongaarse ambassade: Z.E. Gyula Sümeghy, ambassadeur Letse ambassade: Z.E. Maris Klišans, Ambassadeur Litouwse ambassade: Z.E. Vaidotas Verba, Ambassadeur Poolse ambassade: Z.E. Janusz Stanczyk, Chargé d’Affaires Roemeense ambassade: Andrei Hateganu, Ambassadeur Sloveense ambassade: Z.E. Leon Marc, Ambassadeur Slowaakse ambassade: Z.E. Jaroslav Chlebo. Ambassadeur Tsjechische ambassade: Z.E. Jaroslav Horák

  • List otwarty do społeczeństwa holenderskiego i jego liderów politycznych

My, szefowie misji dyplomatycznych Bułgarii, Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Słowenii (porządek alfabetyczny wg. nazw państw w języku angielskim – przyp. tł.) w Królestwie Niderlandów chcemy wyrazić nasze zaniepokojenie z powodu uruchomienia strony internetowej „Meldpunt Midden en Oost Europeanen”, gdzie umożliwia się składanie skarg na osoby z Europy Środkowo-Wschodniej mieszkające i pracujące w Niderlandach.

W nowoczesnym europejskim społeczeństwie taka kwestia musi być rozpatrywana w oparciu o wartości, za którymi opowiada się Europa i Unia Europejska, jak i w oparciu o fakty. Wspomniana strona internetowa, mimo iż jest wyłącznie inicjatywą partii politycznej, nie przyczynia się do merytorycznej, opartej na faktach dyskusji ws. obywateli UE pracujących w Niderlandach. Przeciwnie, zachęca do negatywnego postrzegania wybranej grupy obywateli UE przez społeczeństwo holenderskie – postrzegania nie mającego oparcia w faktach. Co więcej, działanie wymierzone w wybraną grupę żyjącą w Niderlandach jest w jawny sposób dyskryminujące i degradujące w swoim zamierzeniu i celu.
Statystyki w jasny sposób pokazują, że nasi obywatele w znaczący sposób przyczyniają się do wzrostu holenderskiej gospodarki oraz wpływów do holenderskiego budżetu. Prawdą jest także to, że nasi obywatele nie zabierają miejsc pracy Holendrom. Udowodniono ponad wszelką wątpliwość, że mobilność pracy jest generalnie korzystna dla Niderlandów. W tym kontekście z zadowoleniem witamy klarowne stanowisko przewodniczącego organizacji pracodawców VNO-NCW pana Bernarda Wientjesa. Uważamy za istotne przypomnieć, że wolność przepływu pracowników jest jednym z filarów Unii Europejskiej, która jest immanentnie sprzężona ze swobodnym przepływem towarów, usług i kapitału – czyli zjawiskami tak bardzo korzystnymi dla Niderlandów, jako członka rozszerzonej Unii Europejskiej.

Władze naszych państw, jak również nasze Ambasady, współpracują z władzami holenderskimi w celu właściwej identyfikacji przyczyn niektórych wyzwań związanych z migracją zarobkową, przyczyniają się do wypracowania odpowiednich rozwiązań i ich implementacji. Działania te powinny odbywać się w prawnych i instytucjonalnych ramach państwa holenderskiego i Unii Europejskiej.

Witryna internetowa, o której mowa, nie promuje dialogu, nie identyfikuje przyczyn niektórych wyzwań związanych ze swobodnym przepływem pracowników, ani nie promuje współpracy wymaganej dla wdrażania ich rozwiązań.

Przez dekady, Niderlandy i społeczeństwo holenderskie było postrzegane w naszych krajach jako przykłady wolności i tolerancji. Wierzymy, że Niderlandy powinny utrzymać ten swój pozytywny wizerunek i dlatego wzywamy społeczeństwo holenderskie i jego liderów politycznych do odcięcia się od tej godnej pożałowania inicjatywy.

Lista podpisów zobacz tekst po angielsku

Gepubliceerd op Polonia.NL 14.02.2012
– Uitgever: STEP – Stichting van Poolse Experts in Nederland , lees meer over ons

Bezoek ons op social media en geef je mening:

Facebook

    • blijft op de hoogte en laat je commentaar achter

Twitter

    • volgt ons op Twitter

Leuk?

    Klik op het Facebook-logo in de rechter hoek van de website