• Podpisz petycję przeciwko dyskryminacji Polaków przez partię PVV

Protestuję przeciwko dyskryminacyjnej idei Partij voor de Vrijheid (PVV), odzwierciedlonej na stronie internetowej, poprzez którą użytkownicy są zachęcani do zgłaszania swoich zażaleń oraz skarg na obywateli Europy Środkowej i Wschodniej mieszkających w Holandii.

Celem tej strony jest tworzenie klimatu nieufności wobec Polaków oraz innych obywateli Europy Środkowej i Wschodniej mieszkających w Holandii. Fakt, że wyżej wymieniona strona dotyczy wyłącznie określonej grupy ludzi dowodzi zamierzonej dyskryminacji imigrantów z Europy Środkowej i Wschodniej.

Prawo holenderskie zabrania tego typu dyskryminacji (rozdział 1, artykuł 1 Konstytucji Holandii „Wszystkie osoby w Holandii są traktowane jednakowo na równych warunkach. Dyskryminacja ze względu na religię, światopogląd, poglądy polityczne, rasę, płeć lub z jakichkolwiek innych powodów, nie jest dozwolona.”).

W związku z powyższym oczekuję, iż władze holenderskie podejmą niezbędne działania w celu usunięcia wyżej wymienionej strony stworzonej przez Partij voor de Vrijheid (PVV).

  • Sign the petition against discriminatory content of website launched by PVV
  • Teken de petitie tegen de discriminerende inhoud van de PVV-website

Zobacz / see / zie

Gepubliceerd op Polonia.NL 10.02.2012
– Uitgever: STEP – Stichting van Poolse Experts in Nederland , lees meer over ons

Bezoek ons op social media en geef je mening:

Facebook

    • blijft op de hoogte en laat je commentaar achter

Twitter

    • volgt ons op Twitter

Leuk?

    Klik op het Facebook-logo in de rechter hoek van de website