DNI PORADNICTWA

18 lutego 2012 – Breda i  19 lutego 2012 r. – Rotterdam

dla Polaków pracujących i mieszkających w Holandii

Specjaliści ZUS wyjaśnią:
– dlaczego ubezpieczenie społeczne jest ważne
– jak i gdzie można się ubezpieczyć: w Polsce czy w Holandii
– co to jest delegowanie pracownika
– czy i jak można sprawdzić czy pracodawca ubezpieczył pracownika
– co to jest koordynacja świadczeń
– jakie przysługują świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego
– jak przyznawane są emerytury i renty

Specjaliści ZUS oraz przedstawiciele holenderskich związków zawodowych (CNV i FNV) odpowiedzą na indywidualne pytania

Miejsca spotkań:

sobota 18 lutego 2012 r. , godz. 13.00
Breda
Siedziba związków zawodowych CNV
Druivenstraat 3
4816 KB Breda

niedziela 19 lutego 2012 r. , godz. 14.00
Rotterdam
Sala Dzielnicy Tarwewijk
Zwartewaalstraat 191
3081 HZ Rotterdam

Porady udzielane są BEZPŁATNIE
Przewidywany czas trwania spotkań około 3-4 godzin

Dodatkowe informacje

Każdy Polak, który pracuje lub przebywa w Holandii ma takie same prawa jak Holender. Wynika to z prawa Wspólnotowego, w tym również z przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Uprawnienia do świadczeń społecznych nabywa się pod warunkiem opłacania składek, a ich rodzaj i zakres zależą także od sposobu i okresu pracy w Unii Europejskiej.

Jeśli pracujesz w Holandii, u holenderskiego pracodawcy, powinieneś być ubezpieczony w Holandii a pracodawca ten powinien odprowadzać należne składki na ubezpieczenie społeczne.

Jeżeli prowadzisz działalność jako firma jednoosobowa zarejestrowana w Holandii (tzw. ZZP) opłacasz tylko obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne, świadczenia rodzinne i rentę rodzinną.

Aby zarejestrować jednoosobową firmę w Holandii należy w holenderskim Urzędzie Skarbowym złożyć wniosek o zaświadczenie VAR (Verklaring Arbeidsrelatie), potwierdzające samozatrudnienie. Rejestracji firmy w Holandii dokonuje się w Izbie Handlowej (Kamer van Koophandel, w skrócie KvK).

Jeśli zostałeś wysłany (oddelegowany) do pracy w Holandii, pracodawca polski powinien wystąpić do ZUS o wydanie formularza A1. Formularz ten potwierdza, że nadal podlegasz zabezpieczeniu społecznemu w Polsce, a pracodawca nadal płaci za Ciebie składki do polskiego systemu; okres, na jaki wydaje się taki formularz to maksymalnie 24 miesiące.

W okresie oddelegowania obowiązują jednak także niektóre holenderskie przepisy:

  • pracodawca nie może Ci w żadnym wypadku płacić mniej, niż wynosi holenderska ustawowa płaca minimalna i dodatek urlopowy (vakantietoeslag).
  • warunki bhp w miejscu pracy muszą spełniać minimalne wymagania ustawowe (skargi można zgłaszać Inspekcji ds. Spraw Społecznych i Zatrudnienia, Inspectie SZW, która zastąpiła 1 stycznia 2012 r. dotychczasowe inspekcje pracy, zatrudnienia i dochodów oraz służbę ds. nieprawidłowości społecznych).
  • w niektórych firmach i branżach obowiązują wynagrodzenia, godziny pracy itp. uzgodnione przez związki zawodowe i organizacje pracodawców w zakładowych lub branżowych układach zbiorowych pracy, tzw. CAO.

Również osoba pracująca na własny rachunek, która czasowo przeniosła działalność do Holandii, powinna wystąpić do ZUS o wydanie formularza A1, który jak opisano wyżej potwierdza, że osoba nadal podlega zabezpieczeniu społecznemu w Polsce (maksymalnie przez 24 miesiące). W Holandii osoby pracujące na własny rachunek nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym na wypadek bezrobocia, choroby i niezdolności do pracy. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje dodatkowe ubezpieczenia w tym zakresie. Sam jesteś odpowiedzialny za płacenie podatków i gromadzenie środków na emeryturę.

Wynagrodzenie minimalne brutto określa Ustawa o minimalnych stawkach wynagrodzeń i dodatku urlopowego. Pracodawca jest zobowiązany do umieszczania na pasku wynagrodzeń kwoty wynagrodzenia minimalnego brutto, jaka obowiązuje w przypadku danego pracownika. Kwoty brutto podwyższane są 1 stycznia i 1 lipca każdego roku.

Wiek Miesięcznie Tygodniowo Dziennie
23 lata i więcej 1.446,60     euro 333,85     euro 66,77  euro

Jakie świadczenia podlegają koordynacji?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmuje się następującymi świadczeniami pieniężnymi:
• z tytułu choroby,
• z tytułu macierzyństwa oraz równoważnych świadczeń dla ojca,
• z tytułu inwalidztwa (renty),
• z tytułu starości (emerytury),
• z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
• rentami rodzinnymi,
• zasiłkami na wypadek śmierci,
• przedemerytalnymi.

Rzeczowe świadczenia zdrowotne należą do obowiązków Narodowego Funduszu Zdrowia, natomiast świadczenia rodzinne i świadczenia dla bezrobotnych do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Płacąc podatki w Holandii podlegasz holenderskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że możesz nabyć prawa do emerytury podstawowej (AOW) i renty rodzinnej (ANW), że może przysługiwać Ci także zasiłek rodzinny (kinderbijslag) i ewentualnie inne świadczenia rodzinne (takie jak indywidualny budżet na dziecko – kindgebonden budget).

W Holandii każdy (niezależnie od narodowości), kto pracuje (dotyczy to zarówno pracowników, jak i osób prowadzących działalność na własny rachunek) w Holandii nabywa prawo do podstawowej emerytury (AOW). Za każdy rok pracy w Holandii nabywa się prawo do 2% AOW. Prawo do pełnego świadczenia emerytalnego nabędziesz, gdy byłeś ubezpieczony od 15 do 65 roku życia (w Holandii wiek emerytalny dla mężczyzn i kobiet wynosi 65 lat). Składka w warstwie bazowej jest formą podatku. Od 1990 roku płacą ją wyłącznie pracownicy (oraz osoby pracujące na własny rachu­nek) wraz z podatkiem dochodowym. Realizacją przepisów o emeryturze AOW zajmuje się SVB.

W wielu holenderskich firmach istnieją także pracownicze programy emerytalne. Wniosek o tę emeryturę składa się w swoim funduszu emerytalnym w Holandii. Wysokość świadczeń zależy od wysokości zarobków i długości okresów składkowych. Oprócz tego można we własnym zakresie odkładać środki na dodatkową emeryturę w Holandii. Indywidualne ubezpieczenia emerytalne wykupuje się w towarzystwach emerytalnych.

 

Czy potrzebna jest znajomość języka obcego?

Formularze unijne są takie same we wszystkich oficjalnych językach Unii Europejskiej.
Możesz składać wnioski, pisma i zaświadczenia w języku polskim, ale sprawy załatwiane są szybciej w przypadku użycia języków urzędowych.

Ważna informacja: Wszystkie osoby pracujące w Holandii, niezależnie od ich narodowości i miejsca pobytu, powinny zbierać dokumenty związane z ich zatrudnieniem i ubezpieczeniem. Dokumenty te będą bowiem wymagane przy ubieganiu się o emeryturę lub rentę w państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Opublikowane w portalu Polonia.NL 29.01.2012
– Wydawca portalu: STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas

Odwiedź nas w sieci:

Facebookbądź na bieżąco, komentuj nasze wpisy
Twitterśledź nas na Twitterze
Lubisz nas? Kliknij ikonę Facebook w prawym górnym rogu strony