Niet alleen politici hanteren framing als middel in de strijd om aandacht, aanhang en macht. De Nederlandse krant De Pers doet nu zijn best om de discussie over de integratie van Polen en andere EU-arbeidsmigranten, te vatten in de slogan: 'Polen zijn de nieuwe kut-Marokkanen’.

Deze slogan is door De Pers gelanceerd in een kop boven een artikel van 6 september 2010.

Opvallend genoeg dekte de titel de lading van het artikel niet. Het ging juist over hoe slecht Polen hier worden behandeld. De schrijver legde mij uit dat deze misleidend titel door de eindredactie was verzonnen.

En nu schrijft De Pers weer over Polen als kut-Marokkanen. In het interview met Hans Spekman ‘Opengooien, die PvdA’ (De Pers van 18 november 2011) kwam ik een vraag van uw redacteur Marcia Nieuwenhuis tegen: 'De meeste immigranten zijn nu Polen. Zijn de Oost-Europeanen de ‘kut-Marokkanen’ van morgen?’. Mijn conclusie is dat het blijkbaar een ingeburgerde redactielijn van de krant is om tegen Marokkanen, Polen en andere migranten aan te schoppen. Als journalist vraag ik me af: waar is uw beroepsethiek om hele groepen mensen te beledigen? Bent u zich bewust van de gevolgen?

Opvallend is de reactie van Spekman. Hij is door de formulering van de vraag niet verrast. Hij bevestigt koeltjes de problemen met en rond Polen: 'De roze bril is bij mij af, maar moet af bij de hele sociaal-democratie’.

Dat laat zien dat deze frame reeds ingeburgerd is, zich in publieke ruimte heeft genesteld. Als vanzelfsprekend wordt ervan uitgegaan dat Polen de nieuwe boosdoeners zijn die de maatschappij komen ontwrichten.

Zo zien we het begin van een uitsluitingsproces van Polen in Nederland. Wat wordt daarmee beoogd?

Ik dag De Pers uit objectief, zonder vooringenomenheid, te schrijven over de problemen en spanningen die met de komst van grote groepen arbeidsmigranten gepaard gaan, ook voor de betrokken migranten zelf.

Malgorzata Bos-Karczewska – hoofdredacteur Polonia.nl website van de Poolse gemeenschap in Nederland, voorzitter Stichting van Poolse Experts in Nederland

Wilt u reageren? Stuur mail naar: info@polonia.nl of reageer op onze Faceboekpagina

LINKS

Artikelen in de Pers:

De reactie van de Pers

Beste Malgorzata,
Hierbij mijn reactie op je open brief aan de redactie van De Pers (27/11/2011).

In je brief zeg je dat wij de discussie over de integratie van Polen proberen te vatten in de slogan: 'Polen zijn de nieuwe Kut-Marokkanen’. Dit zou zo zijn, omdat wij deze 'slogan’ in ieder geval twee keer hebben gebruikt: een keer als kop in 2010, en een keer in een vraag in een interview met PvdA-politicus Hans Spekman, afgelopen maand.

Je concludeert hieruit dat het een 'ingeburgerde redactielijn is’. Ik kan meteen zeggen dat dat niet zo is. Er is geen 'officiele redactielijn’ hierover. Afgelopen jaar hebben er zeker 20 artikelen over Polen in De Pers gestaan, waarbij de 'slogan’ nooit is gebruikt. Met uitzondering dus van die twee verhalen, waarnaar je verwijst.

Dat de 'slogan’, nadat hij eerder als kop was gebruikt, in het interview met Hans Spekman weer ter sprake kwam, is niet geheel toevallig. Ik citeer de journaliste, aan wie ik vroeg waarom ze de slogan gebruikte in het interview met de PvdA’er: 'Ik vond het toepasselijk om het zo te formuleren omdat de term kut-marokkanen zo des PvdA’s is. Ooit, in 2002, kwam het naar boven toen Cohen en Oudkerk er met elkaar over spraken toen ze zich er niet bewust van waren dat ze gefilmd werden. Vandaar dat ik dat zo deed’.

Het gebruik van 'Polen zijn de nieuwe K-Marokkanen’, is, ook door Poolse media, vaak niet goed begrepen. Wij hebben er nooit mee willen zeggen, dat wij de Polen een overlastgevende groep vinden. Nee, het ging er juist om dat de Polen door maatschappij en politici (denk aan Oudkerk en Cohen die er zo over spraken) als 'de nieuwe zondebok’ (de nieuwe k-marokkanen) worden gezien. Je zou de slogan dan ook kunnen vertalen als: 'Polen zijn de nieuwe zondebok’. De term K-Marokkanen is, nadat hij werd gebruikt door Cohen in 2002, een eigen leven gaan leiden, en moet in die context worden begrepen.

Dit verklaart ook waarom de kop juist boven een artikel stond waarin het ging over discriminatie van Polen in Nederland. Wij haalden in dat artikel allerlei vooroordelen aan die in de media stonden over Polen (’Ze vissen onze wateren leeg’, 'ze zijn altijd dronken’) ,en spraken met verschillende Polen in Nederland en vertegenwoordigers van de Poolse gemeenschap hier over wat zij vonden van hoe media en bevolking over hen denkt. Sommigen zeiden dat ze zich gediscrimineerd voelden in Nederland.

Wij waren de eersten die dit gevoel onder (een deel van de) Polen in Nederland beschreven. En we zijn dit onderwerp ook blijven behandelen in een reeks artikelen. Zo hebben we een artikel geschreven met de kop 'Polen schrikken van xenofoob Nederland’ en hebben we omschreven hoe een Poolse werkgroep schrok van de slechte omstandigheden waaronder Polen in Nederland wonen en werken. Ook hebben we artikelen geschreven over hoe sommige Polen in psychische nood zijn gekomen door de manier waarop ze in Nederland worden behandeld.

Juist omdat wij de focus in onze artikelen vaak leggen bij de Polen, over hoe zij worden behandeld, en hoe zij zich voelen, en niet bij de problemen die sommige Nederlanders met ze hebben, is het vervelend dat er zoveel misverstanden zijn ontstaan over een 'slogan’ die niet helemaal goed is begrepen. En dat daar zoveel nadruk op is komen te liggen. Tegelijkertijd begrijp ik dat je de 'slogan’ op verschillende manier kunt interpreteren. Gebruik ervan probeer ik zelf daarom te vermijden.

Ik denk dat de oproep die je onderaan je ingezonden brief doet, eigenlijk al is waargemaakt de afgelopen twee jaar: ik denk dat we objectief hebben geschreven over de komst en het verblijf van grote groepen Polen Nederland, waarbij we af en toe 'prikkelen’, door met een knipoog te verwijzen naar de vooroordelen die er bestaan over Polen. En ja, met veel plezier zal ik – en hopelijk ook anderen bij onze krant – blijven schrijven over deze grote groep nieuwe Nederlanders.

Vr. groet,
Remco Tomesen
redacteur De Pers

Een repliek van Polonia.nl komt binnenkort.

Wilt u reageren? Stuur mail naar: info@polonia.nl of reageer op onze Faceboekpagina

Gepubliceerd op website Polonia.NL 28.11.2011, update 08.12.2011
Uitgever: STEP – Stichting van Poolse Experts in Nederland. lees over ons