Instytut ds. spraw wielokulturowości Forum, z Utrechtu, opublikował raport pt. „Bałtowie w Holandii”, aby zwrócić uwagę na rosnący napływ migrantów z krajów bałtyckich i związane z tym problemy. W 2009 r. Forum wydał raport o Polakach w Holandii.

Podobnie jak Polacy, migranci z Estonii, Łotwy i Litwy mogą jako obywatele UE swobodnie pracować i osiedlać się w Holandii. Obecnie w Holandii jest ponad pięć tysięcy Bałtów zarejestrowanych w rejestrach gminnych, ale ich rzeczywista liczba jest znacznie wyższa.

Opisywana w raporcie problematyka jest podobna do tej, wywołanej napływem migrantów z Polski. Dodatkowo wymienia się zmuszanie do prostytucji i handlu ludźmi.

Znamienny jest fakt, że holenderska regionalna gazeta De Stem pisze o Bałtach jako grupie podwyższonego ryzyka . Podczas gdy raport instytutu Forum to kolejny sygnał, że Holandia całkowicie sobie nie radzi z migracją zarobkową z państw UE.

Raport ten otrzymał Ger Koopmans przewodniczący specjalnej komisji parlamentarnej, która w ubiegłym tygodniu opublikowanym raporcie „Lekcje z najnowszej migracji zarobkowej” apeluje do rządu Holandii, aby w trybie pilnym zaczął zwalczać wyzysk na rynku mieszkaniowym i pracy pracowników z Europy Środkowej i Wschodniej. Ich liczbę szacuje się na 200-300 tys., z tego 70% to Polacy.

Co dalej?

  • Raport komisji parlamentarnej będzie przedmiotem obrad w parlamencie, a następnie przekazany do rządu.
  • W listopadzie minister spraw socjalnych Henk Kamp ustosunkuje się do tego raportu oraz przedstawi w parlamencie dotychczasowe działania rządu, oznajmione w kwietniu br.

autor: M. Bos-Karczewska – red. naczelna Polonia.nl

Czytaj raport Balten in Nederland

W archiwum

Opublikowane w portalu Polonia.NL 05.10.2011
Wydawca portalu: STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas