Przedstawiciele niemieckiej Polonii i mniejszości niemieckiej w Polsce podpisali w Warszawie porozumienie z rządami Polski i Niemiec

Rozmowy Okrągłego Stołu dotyczące wspierania obywateli niemieckich polskiego pochodzenia, Polaków w Niemczech oraz niemieckiej mniejszości w Polsce odbyły się w Warszawie w ramach przygotowań do obchodów 20. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy (podpisany 17 czerwca 1991 r.).

Efektem tych rozmów jest wspólne oświadczenie dotyczące wspierania obywateli niemieckich polskiego pochodzenia i Polaków w Niemczech oraz niemieckiej mniejszości w Polsce.

W efekcie Polacy w Niemczech, choć nie zostali formalnie uznani za mniejszość narodową, otrzymają przywileje, które przysługują mniejszościom.

Według oświadczenia, w 2012 r. w oparciu o niemieckie środki finansowe w Berlinie

  • utworzone zostanie biuro reprezentujące interesy wszystkich polskich organizacji w Niemczech;
  • rząd federalny będzie wspierał też finansowo utworzenie portalu internetowego dla wszystkich organizacji polskich w Niemczech.
  • Niemcy opracują strategię nauczania języka polskiego.
  • Niemiecki rząd powoła pełnomocnika ds. Polonii, a podobnych urzędników zatrudni każdy land.

– Chcemy, by Polacy w Niemczech i Niemcy w Polsce budowali mosty między naszymi krajami – mówił w Gazecie Wyborczej Jerzy Miller, szef MSWiA.

Porozumienia nie byłoby, gdyby nie wcześniejsze rozmowy niemieckiej Polonii i polskiej mniejszości niemieckiej oraz okrągły stół z udziałem dyplomatów i urzędników z obu krajów.

Zobacz: Kongres Polonii Niemieckiej

Opublikowane w portalu Polonia.NL 15.06.2011
Wydawca portalu: STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas