Iemand uit Europa die in Nederland niet in zijn eigen onderhoud kan voorzien, mag niet blijven, schrijft minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Arbeidsmigranten uit de Europese Unie die hier langer zijn dan drie maanden en geen werk of geen uitzicht daarop hebben, verliezen hun verblijfsrecht. Men wordt verzocht te verteken zo nodig onder dwang. Wie een bijstandsuitkering aanvraagt zal de Nederlandse taal moeten leren spreken.

Dat is de strekking van de maatregelen die minister Henk Kamp gisteren presenteerde met als doel om de arbeidsmigratie uit Midden- en Oost-Europa “nu en in de toekomst in goede banen te leiden”.

Persconferentie minister Kamp 14-04-2011, fot. Polonia.nl

„Men kan naar Nederland komen voor werk, maar niet voor een uitkering”- zei de minister op de persconferentie. „Migratie binnen de Europese Unie is een recht, maar Nederland heeft het recht dat arbeidsmigranten zich goed gedragen”.

De ferme woorden van de minister vallen goed in Den Haag en Rotterdam, waar duizenden arbeidsmigranten uit de EU verblijven. Wethouders Karakus (Rotterdam), Norder (Den Haag) en Van der Tak (Westland) complimenteerden minister met zijn voortvarende aanpak van dit complexe maatschappelijke vraagstuk. Wethouder Norder maakt zich wel zorgen over budgetten voor taalonderwijs na 2012.

tekst en foto: M. Bos-Karczewska, Polonia.nl

De belangrijkste maatregelen:

  • Iemand uit Europa die niet in zijn eigen onderhoud kan voorzien, mag niet in Nederland blijven. Hierop wordt strenger getoetst en de regelgeving wordt hier op aangescherpt.
  • Het kabinet neemt maatregelen om de bestaande inschrijvingsplicht beter na te leven; veel arbeidsmigranten schrijven zich nu niet in bij de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA), terwijl zij dat wel moeten.
  • Het kabinet gaat corporaties en gemeenten aansporen om afspraken te maken om in het woningaanbod meer rekening te houden met arbeidsmigranten.
  • Het kabinet gaat samen met gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, migrantenorganisaties en landen van herkomst de voorlichting waar nodig verbeteren.

LEES
Persbericht over regels arbeidsmigratie EU-burgers
Brief aan de Tweede Kamer
Overzicht van de maatregelen

Uit de Nederlandse pers:
„Oost-Europeaan zal moeten integreren”- Trouw
„Strengere regels voor migranten uit Europa” – Financieele Dagblad
„Pool zonder werk land uit” -Volkskrant

Commentaren:
„Werken of wegwezen” –  NRC Handelsblad 15.04.2011
„Oost-Europeanen mogen hier het vuile werk opknappen, maar verliezen ze hun baan, dan kunnen ze meteen vertrekken. Ga maar liever naar Duitsland”, adviseert Malgorzata Bos-Karczewska, voorzitter van Stichting van Poolse Experts in Nederland en hoofdredacteur van Polonia.nl, website van Poolse gemeenschap in Nederland

Retoriek lost problemen arbeidsmigratie niet op – Elsevier, 16.04.2011
Het kabinet wil de overlast door werkloze Oost-Europeanen terugdringen. Vraag is of harde woorden kunnen worden waargemaakt – schfrijt Wierd Duk, redacteur Elsevier

Prasa polska
Holandia ma dość Polaków. Ostre przepisy antyimigracyjne – Dziennik
Polska dyplomacja krytykuje zaostrzenie przepisów imigracyjnych w Holandii – radio RMF24

Gepubliceerd op Polonia.NL op 15.04.2011, update 16.04.2011
Uitgever: STEP- Stichting van Poolse Experts in Nederland, lees over ons