Od 1 lipca 2009 r. ustawowa płaca minimalna (brutto) w Holandii wzrośnie o 1,26% i wynosi dla osoby powyżej 23 lat:

  • 1 398,60 euro miesięcznie
  • 322,75 euro tygodniowo
  • 64,55 euro dziennie.

Uwaga! Powyższe stawki brutto obowiązują przy pełnym wymiarze czasu pracy.

  • Stawka godzinowa przy 36 godz. przepracowanych tygodniowo: 8,97 euro
  • Stawka godzinowa przy 38 godz. przepracowanych tygodniowo: 8,49 euro
  • Stawka godzinowa przy 40 godz. przepracowanych tygodniowo: 8,07 euro

W Holandii ustawowa płaca minimalna jest co pół roku korygowana o wzrost płac uzgodniony w ramach zbiorowych układów pracy (CAO)

Linki:
• Zobacz Staatscourant (holenderski Dziennik Ustaw z 09.06.2009)
• Zobacz stawki dla osób młodszych na stronie holenderskiego ministerstwa Spraw Socjalnych i Zatrudnienia.

Minimumloon per 1 juli 2009 omhoog

De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2009 met 1,26 procent.

Wettelijk bruto minimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband per 1 juli 2009:
• 1.398,60 euro per maand
• 322,75 euro per week
• 64,55 euro per dag
Bron: ministerie SZW

Opublikowane w portalu Polonia.NL 08.07.2009