Pleidooi voor maatregelen op Polentop – 19.6.2008

Oost-Europese werknemers moeten beter worden begeleid. Gemeenten willen dat er maatregelen komen om malafide uitzendbureaus en huisjesmelkers te bestrijden. Dat bleek op de zogeheten Polentop, die donderdag in Den Haag plaatsvond.

 

Minsiter Donner wil malafide praktijken bij uitzendbureaus voorkomen. lees: Nieuws.nl 19.06.2008

Gemeenten presenteren speerpunten op Migrantentop

Meer maatregelen nodig voor arbeidsmigranten -19.06.2008
persbericht van de Gemeente Den Haag

Er moeten meer concrete maatregelen worden genomen om de komst van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa in goede banen te leiden. Hiermee wordt zowel de uitbuiting van de arbeidsmigranten aangepakt als de leefbaarheid in de wijken verbeterd.

Dat blijkt uit de vandaag gehouden Migrantentop waar gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties hun speerpunten hiervoor presenteerden. Het gaat daarbij onder meer om een verplichte certificering van alle uitzendbureaus of een ander waterdicht systeem om malafide uitzendbureaus aan te kunnen pakken. Ook is een speciaal integratiebeleid nodig voor de langere termijn. Daarnaast vragen de gemeenten om financiële bijdragen en wetgeving van het rijk waarmee ze onder andere meer veilige en betaalbare huisvesting voor arbeidsmigranten kunnen realiseren.

De top is een vervolg op de eind vorig jaar gehouden Polentop in Rotterdam. Ondanks dat het rijk, de werkgevers en de gemeenten toen al maatregelen in gang hebben gezet, blijven volgens de gemeenten meer maatregelen nodig. Er is al veel gedaan, maar de situatie vraagt om meer. De gemeenten merken bijvoorbeeld dat de problemen op het gebied van huisvesting toenemen. Rondom de arbeidsmigranten is een netwerk van malafide uitzendbureaus en huisjesmelkers actief waarbij de arbeidsmigranten worden uitgebuit. Het lijkt er op dat deze problematiek groeit.

Uit de discussies die tijdens de top werden gevoerd, zijn aan het einde de conclusies en speerpunten besproken met minister Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie). Hieruit is op te maken dat bijna bij alle gemeenten die te maken hebben met arbeidsmigranten er een tekort is aan huisvesting. Zo is er bijvoorbeeld vaak sprake van overbewoning en illegale bewoning van soms wel tien man op een bovenetage van 60 vierkante meter. Dit leidt tot onveilige situaties en overlast in wijken met een goedkope woningvoorraad. Werkgevers en uitzendbureaus moeten daarom in samenwerking met de gemeenten meer en betere huisvesting regelen. Daarbij gaat het vooral om goedkope huisvesting waarvoor van de werkgevers en het rijk een financiële bijdrage nodig is. Bovendien moet het rijk de tijdelijke vrijstelling van het bestemmingsplan oprekken tot minimaal 10 jaar. Hierbij moet het eveneens mogelijk zijn om in strijd met de bestemming te kunnen bouwen.

Om uitbuiting van de arbeidsmigranten te voorkomen, is een waterdicht systeem noodzakelijk voor het handhaven van het arbeidsrecht. Nu is er een onvoldoende doordacht systeem. Een verplichte NEN-certificering kan uitkomst bieden of regulering door de sector zelf in combinatie met voldoende strenge controles van het rijk.

Ook moet het rijk zowel in het land van herkomst als hier in Nederland actieve voorlichting geven aan de arbeidsmigranten over hun rechten en plichten in Nederland. Daarnaast moet een integraal integratiebeleid ontwikkeld worden voor het geval arbeidsmigranten zich langer of permanent vestigen. Onderzoek is hiervoor nodig om een beter beeld te krijgen van de herkomst en de redenen van het verblijf van de arbeidsmigranten. Voor de integratie, handhaving en onderwijs wordt ook van het rijk een financiële bijdrage gevraagd,

Verder blijft de tewerkstellingsvergunning voor Roemen en Bulgaren belangrijk tot onder andere de registratie voor niet-ingezetenen op orde is. Nu is het gedeeltelijk ondervangen door informatie-uitwisseling met de Belastingdienst. Daarnaast moeten de gemeenten en werkgevers de tijd krijgen om voldoende legale huisvesting te kunnen realiseren.

Volgens de Haagse wethouder Marnix Norder (Bouwen en Wonen) die als gastheer optrad, laten de benodigde maatregelen zien dat betrokkenheid van het rijk van groot belang blijft: “We zijn voorlopig niet klaar met de problematiek van de arbeidsmigranten. Het lost zich niet van zelf op. We kunnen het alleen in goede banen leiden, als het rijk, de werkgevers en uitzendbureaus met de gemeenten hierin samenwerken.”

De Raad voor Werk en Inkomen meldt in haar arbeidsmarktanalyse van 2008 dat tijdelijke arbeidsmigratie vanuit Oost-Europa nog wel een aantal jaren zal aanhouden. Den Haag, Rotterdam en het Westland zien nog steeds een toename van Polen, Roemenen en Bulgaren. Zo waren er bijvoorbeeld in 2007 in Den Haag ongeveer 9.000 arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa, Roemenië en Bulgarije en staat de prognose voor 2008 op 13.000.
bron: Gemeente Den Haag, 19.06.2008

Po Polen-top w Hadze: sporo życzeń, mało konkretów -19.06.2008
Czytaj naszą relację 20.06.2008

Opublikowane w portalu Polonia.NL 19.06.2008, update 04.10.2010