Ongeveer 25 Poolse uitzendkrachten die werkzaam zijn bij het glastuinbouwbedrijf Aardse uit Sappemeer, worden op schandalige wijze behandeld door de uitzendbureaus Victory en World@Work uit Veendam. Deze uitzendbureaus maken zich schuldig aan tal van overtredingen van de cao en de wet op het inlenen van uitzendkrachten. Dat meldt het CNV Dienstenbond op haar website.

Zowel de uitzendbureaus als de inlener maken volgens het CNV misbruik van het gebrek aan kennis van de Nederlandse arbeidswetgeving. Als klap op de vuurpijl heeft Aardse onlangs een Poolse uitzendkracht op straat gezet die naar hun idee de zaak aanhangig heeft gemaakt bij CNV Dienstenbond.

Het glastuinbedrijf Aardse werkt op permanente basis met een groep Poolse uitzendkrachten. Omdat er volstrekte onduidelijkheid bleef bestaan over hun rechten besloot de groep CNV Dienstenbond in te schakelen.

CNV Dienstenbond constateerde een groot aantal overtredingen van de cao en de wetgeving rondom het inlenen van uitzendkrachten. Namelijk:
• Voor een aantal Poolse uitzendkrachten is van rechtswege een vast contract ontstaan terwijl de uitzendbureaus Victory en World@Work dat recht proberen te ontnemen door de werknemers van het ene naar het andere uitzendbureau over te plaatsen.
• Er is niet voldaan aan de verplichting het loon door te betalen bij uitzendkrachten die al langer dan 78 weken werkzaam zijn. In strijd met de Wet krijgen zij alleen de gewerkte uren betaald.
• Er wordt te weinig loon betaald.
• Er is waarschijnlijk langdurig geen pensioenpremie afgedragen.
• Een aantal reserveringen (circa 10% van het loon) zijn niet betaald.

De CNV Dienstenbond zegt dat het met de eigenaar van de uitzendbureaus Victory en World@Work geen zinnig gesprek kunnen voeren om de situatie te verbeteren. Sterker nog; Aardse heeft samen met de eigenaar van de uitzendbureaus de Poolse uitzendkracht buiten de deur gezet die zij als aanstichter van de kwestie beschouwen.

CNV-bestuurder Siegbert van der Velde: ”Het is een grof schandaal. Het signaal dat men afgeeft is dat Poolse werknemers die voor hun rechten opkomen er onherroepelijk uit worden geschopt. De rest is nu erg bang. Het is mond houden of wegwezen. Aardse en de eigenaar van de uitzendbureaus verschuilen zich achter elkaar als het er om gaat wie de verantwoordelijkheid hiervoor draagt.”

”Wij zullen op geen enkele wijze accepteren dat deze mevrouw [de ontslagen uitzendkracht] bij het grof vuil wordt gezet omdat ze voor haar rechten en die van haar landgenoten opkomt” zegt Van der Velde. „Mevrouw heeft recht op doorbetaling van loon en dat zullen we ook vorderen. Daarnaast zullen we de zaak neerleggen bij de SNCU (controleorgaan voor de uitzendbranche). Op grond van de cao zijn zowel de uitzendbureaus als de inlener aansprakelijk voor de vorderingen. Beide zullen op termijn heel veel nadeel ondervinden van hun handelwijze”.

Minister Donner heeft zijn Poolse ambtgenoot onlangs namens de regering toegezegd beter toe te zien op de arbeidsomstandigheden van Poolse werknemers. Ook LTO Nederland en de werkgeversorganisaties in de uitzendbranche buitelen over elkaar heen met verklaringen waarin meer toezicht op de rechten van Poolse werknemers wordt beloofd. De gang van zaken bij Aardse Orchideeënkwekerij bewijst dat er in de praktijk nog weinig van komt. Het is zaak dat de nu de daad eens bij het woord wordt gevoegd en serieus wordt geprobeerd deze dubieuze uitzendondernemers van de markt te weren.
Bron: CNV Dienstenbond

gepubliceerd op Polonia.NL 09.06.2008