In Nederland is een actie gaande om de huidige hoge belastingen voor de aldaar werkende Polen te verminderen, onder de naam Akcja Obywatelska w Holandii “PŁACĘ PODATKI TYLKO RAZ”.

Achtergrond: in principe hoeven Polen in Nederland
(en Nederlanders in Polen trouwens ook) alleen belasting te betalen in
het land waar ze verdienen.  Tenzij het belastingtarief lager is,
dan moet het verschil worden bijbetaald in het land van oorsprong. Dit
laatste heeft vervelende consequenties, omdat de laagste
belastingschijf in Nederland vooral uit premies bestaat, en slechts uit
2,5% ”echte” belasting. Hoewel het nettoinkomen dus fors lager ligt dan
het bruto, moet er naast de afdracht daar ook nog belasting afgedragen
worden aan Polen, om de 2.5% aan te vullen tot het hier geldende 19%
tarief.

De organisatoren (tw. Niedziela.NL, Polonia.NL,
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polsko-Niderlandzkich, en Lewandowski
& Partners) roepen Polen in Nederland op om een petitie aan premier
Tusk te ondertekenen op www.podatkitylkoraz.nl.

bron: tips.NL

gepubliceerd op Polonia.NL 04.02.2008