1. Pracujący w Holandii nie chcą rozliczać się w Polsce – Gazeta Prawna, 01.02.2008
2. Rusza akcja 'Płacę podatki tylko raz!’ – Nowa Trybuna Opolska, 01.02.2008
3. Pracujący w Holandii nie chcą płacić podatków w Polsce – portal Money.pl, 01.02.2008
4. Pracujący w Holandii mówią „nie” polskiemu fiskusowi – portal Twoja firma, 01.02.2008
5. „Dopłacanie podatku w Polsce jest dla nas dużym ciężarem” – TVN24, 01.02.2008
6. Polacy chcą płacić tylko raz – Dziennik Polski, 04.02.2008
7. Polacy z Holandii apelują do premiera – Rzeczpospolita, 05.02.2008

1. Pracujący w Holandii nie chcą rozliczać się w Polsce, Gazeta Prawna – 1.02.2008

Dziś rusza akcja: płacę podatki tylko raz, organizowana przez Polaków pracujących w Holandii. Rodacy chcą zmiany polsko-holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Polacy pracujący w Holandii wzięli przykład z osób pracujących w Wielkiej Brytanii. Dziś rozpoczęli akcję obywatelską, pod hasłem: Płacę podatki tylko raz, zbierając podpisy pod petycją do premiera Donalda Tuska w sprawie zmiany polsko-holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Umowa z Holandią z 2002 roku przewiduje zastosowanie do rozliczania dochodów z pracy metody proporcjonalnego odliczenia. W konsekwencji Polacy pracujący w Holandii, którzy nadal mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, muszą ze wszystkich dochodów rozliczać się w kraju. Jest tak nawet wtedy, gdy w ciągu roku zarabiali tylko w
Holandii. Ponadto przy takim rozliczeniu Polak zarabiający w Holandii zazwyczaj w Polsce musi podatek jeszcze dopłacić.

Chcemy płacić podatki. Obecne uregulowania podatkowe są niesprawiedliwe. Zważywszy na wysokie koszty utrzymania w Holandii, dopłacanie PIT w Polsce jest dla nas dużym ciężarem, udaremniającym wszelkie finansowe korzyści płynące z naszego trudu i wysiłku pracy za granicą. Chcemy wrócić do kraju i móc bezpiecznie zainwestować zarobione w Holandii pieniądze bez obawy przed fiskusem – tłumaczą organizatorzy akcji.

Apelują do premiera o szybką renegocjację obecnej umowy, podobnie jak było z umową z Wielką Brytanią w 2006 roku. Polacy chcą, aby po zmianie umowy do rozliczeń podatkowych zastosowanie miała metoda wyłączenia z progresją.

SŁOWNIK

Metoda proporcjonalnego odliczenia – dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.

Metoda wyłączenia z progresją – w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą, zwolniony z opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednak dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu – osiągniętego w Polsce – stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, tzn. łącznie z dochodem osiągniętym za granicą.

EWA MATYSZEWSKA ewa.matyszewska@infor.pl

2. Rusza akcja 'Płacę podatki tylko raz!’Nowa Trybuna Opolska – 01.02.2008

Podpis pod petycją do premiera Donalda Tuska są zbierane w Holandii. Swój podpis można także złożyć za pośrednictwem internetu.

W akcji chodzi o zmianę niekorzystnej dla Polaków metody unikania opodatkowania dochodów uzyskanych przez naszych rodaków pracujących w Holandii. Petycja do premiera wraz z zebranymi podpisami przekazana zostanie na ręce Ambasadora RP w Hadze na początku kwietnia 2008. Podpisy pod petycją będą zbierane w internecie pod adresem www.podatkitylkoraz.nl oraz przez 40 wolontariuszy w Holandii.

Akcję „Płacę podatki tylko raz!” zainicjowali forumowicze polonijnego tygodnika Niedziela.NL. Inicjatywę tę wspierają w roli organizatorów:
> portal i tygodnik Niedziela.NL,
> portal Polonii Holenderskiej Polonia.NL,
> Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polsko-Niderlandzkich,
> kancelaria prawna Lewandowski & Partners.

3. Pracujący w Holandii nie chcą płacić podatków w Polsce – portal Money.pl

Płacę podatki tylko raz – pod takim hasłem protestuje holenderska Polonia i zbiera podpisy pod petycją do premiera. Chcą zmiany prawa, żeby nie musieli płacić podatków w Polsce.

Dziś rozpoczęło się zbieranie podpisów pod petycją, w której domagają się zmiany niekorzystnej dla nich metody unikania opodatkowania dochodów uzyskanych przez Polaków pracujących w Holandii.

– Pragniemy dotrzeć do każdego Polaka w Holandii. Liczymy na solidarność wszystkich rodaków, także tych, których nasza akcja bezpośrednio nie dotyczy, na przykład osoby nie będące polskimi rezydentami podatkowymi – mówi Małgorzata Bos-Karczewska, rzeczniczka prasowa akcji.

Podpisy pod petycją będą zbierane w internecie oraz przez 40 wolontariuszy w Holandii.

Większość pracujących Polaków w Holandii musi dopłacić podatek polskiemu fiskusowi. To efekt obecnej konwencji z 2002 roku o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy RP a Holandią, która przewiduje tzw. metodę odliczania proporcjonalnego.

Metoda ta polega na tym, że wyliczając podatek dla Polskiego fiskusa, odejmuje się podatek zapłacony holenderskiemu. Różnicę trzeba dopłacić, a jest ona spora, bo polski PiT jest wyższy od holenderskiego. Jeśli ktoś zarabia 11,6 tys. euro, to płaci 2,5 procent podatku – 390 euro. W Polsce musi zapłacić według stawki 19-procentowej, czyli 2,2 tys. euro. Musi więc dopłacić polskiemu fiskusowi 1810 euro (po obecnym kursie wynosi to ponad 6,5 tys. zł).

Ponadto pracodawca holenderski pobiera od dochodu 31,15 proc. składki na ubezpieczenie społeczne czyli 3613 euro. Składek tych nie można odliczyć od dochodu w rozliczeniu z polskim fiskusem. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2007 r., kwestionujące tę praktykę jako niezgodną z Konstytucją RP wejdzie w życie dopiero 30
listopada 2008 roku.

Dlaczego pracujący w Holandii nie chcą płacić polskiemu fiskusowi? Zważywszy na wysokie koszty utrzymania w Holandii, dopłacanie podatku PIT w Polsce jest dla nas dużym ciężarem, udaremniającym wszelkie finansowe korzyści płynące z naszego trudu i wysiłku pracy za granicą. Chcemy wrócić do kraju i móc bezpiecznie zainwestować zarobione w
Holandii pieniądze bez obawy przed fiskusem – wyjaśniają w przesłanym Money.pl komunikacie organizatorzy akcji.

Dodają, że aktualny system unikania podwójnego opodatkowania mający zastosowanie do nas, Polaków pracujących w Holandii dyskryminuje nas w porównaniu z naszymi rodakami pracującymi innych krajach UE np. w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Niemczech.

Money.pl aktywnie bronił pracujących za granicą Polaków. Zorganizowaliśmy akcję „Nie każcie emigrantom oszukiwać fiskusa”. Zebrane podpisy pod akcją wysłaliśmy do resortu finansów. Otrzymaliśmy wtedy odpowiedź, że trwają prace nad renegocjacją traktatów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

4. Pracujący w Holandii mówią „nie” polskiemu fiskusowi, portal Twoja Firma

Po Wielkiej Brytanii i Austrii przyszedł czas na Holandię. Polacy pracują w Niderlandach domagają się zmiany polsko-holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Już dziś ruszyła obywatelska akcja „Płacę podatki tylko raz”. Pracujący w Holandii mają nadzieję, że ich działania okażą się równie skuteczne co rodaków pracujących na Wyspach. czytaj więcej

5. „Dopłacanie podatku w polsce jest dla nas dużym ciężarem”, TVN24

6. Polacy chcą płacić tylko raz, Dziennik Polski, 04.02.2008

7. Polacy z Holandii apelują do premieraRzeczpospolita, 05.02.2008

opublikowane na portalu Polonia.NL 1.02.2008 / aktualizacja 04.10.2010