Relacja Polonia.NL: Polskie bolączki – zapewnienia ministra Donnera – 22.01.2008
Ministerie SZW: Werkbezoek aan Poolse gemeenschap in Den Haag – 23.01.2008
NL Pers: 1. Donner: Beter informeren tegen uitbuiting Polen, 2. Radio – 21.01.2008
3. Bond CNV: Informeren oké, maar Polen willen ook echte oplossingen – 22.01.2008

Zobacz zdjęcia / foto’s

Polskie bolączki – zapewnienia ministra Donnera

POLONIA.NL 22.01.2008 / W poniedziałek 21 stycznia br. holenderski minister ds. Pracy i Spraw Socjalnych Piet Hein Donner spotkał się w Hadze z Polakami pracującymi w Holandii. Przedstawiliśmy ministrowi problemy polskich imigrantów w Holandii.
Wcześniej minister odwiedził Polskie Delikatesy „U Kazia” przy Weimarstraat 139 w Hadze.

Pani Iwonie Olszewskiej właścicielce sklepu serdecznie dziękujemy za gościnę – organizator wizyty i spotkania portal Polonia.NL

Minister ds. Spraw Socjalnych i Zatrudnienia Piet Hein Donner chciał osobiście poznać polskich imigrantów i zapoznać się z ich problemami w Holandii. Wychodząc na przeciw życzeniu ministra portal Polonia.NL zorganizował spotkanie z Polakami w Hadze.

W spotkaniu z ministrem Donnerem uczestniczyli: Maja i Irek Podugorni z Eindhoven, Darek Radoszewski z Roosendaal, Agata Pietrzak, Małgorzata Orłowska, Iza Bzdziuch i Krzysztof Birlet z Hagi, Jan Minkiewicz z Amsterdamu i Małgorzata Bos-Karczewska z Zoetermeer.

Przedstawiliśmy ministrowi dwie główne bolączki nowej polskiej imigrancji w Holandii: całkowity brak informacji na temat warunków pracy, obowiązków i praw pracowników w Holandii oraz wyzysk polskich pracowników przez holenderskich pracodawców. Podaliśmy przykłady wyzysku: niewypłacanie wynagrodzenia, zaniżone wynagrodzenie w stosunku do przepracowanych godzin, problemy z wypłatą tzw. vakantiegeld czy przywłaszczanie przez pracodawcę należnego pracownikowi dodatku tzw. zorgtoeslag.

Podkreśliliśmy, że naszym zdaniem głównym źródłem wyzysku są tzw. “malafide” agencje pracy tymczasowej, czyli takie które nie przestrzegają holenderskich przepisów i regulacji prawnych. Dominują one na rynku, rekrutując polskich pracowników w kraju. Oferują one także zakwaterowanie swoim pracownikom i tym samym są oni w 100% uzależnieni od pracodawcy.

Dla wielu Polaków pracujących dla agencji warunki zatrudnienia w Holandii przypominają Dziki Zachód. Polacy są niemile zaskoczeni tym, że coś takiego ich spotyka w Holandii w kraju UE oraz tym, że władze kraju, który ściąga zagranicznych pracowników, tolerują ich wyzysk.

Zwróciliśmy uwagę ministra na aspekt moralny obecnej sytuacji: od Polaków wymaga się, aby przestrzegali holenderskich przepisów (dotyczących zamieszkania, pobytu, czy porządku publicznego), podczas gdy w miejscu pracy ich holenderski pracodawca często bezkarnie nie stosuje czy łamie wręcz holenderskie przepisy. Naszym zdaniem, holenderska Inspekcja Pracy podlegająca ministrowi Donnerowi, powinna skuteczniej egzekwować prawo oraz mieć ku temu odpowiednie instrumenty i kompetencje.

Minister Donner zapowiedział, że podejmie kroki, aby zwalczać takowe agencje pracy. Dodał, że nie ma jednak zamiaru zmieniać przepisów prawnych tylko dla Polaków ani ponownie wprowadzać certyfikaty dla agencji w Holandii (certyfikaty został zniesione pod koniec lat 90. w ramach liberalizacji tej branży).

Według ministra Donnera podstawowym remedium na wyzysk ma być lepszy przepływ informacji do polskich pracowników. W tym celu minister chce także nawiązać dialog z polską społecznością w Holandii, aby lepiej identyfikować potrzeby polskich imigrantów. Odrzucił on jednak pomysł utworzenia centralnego punktu informacyjnego dla nowych imigrantów zarobkowych.

Minister obiecał, że otrzymamy zaproszenie na następne spotkanie specjalnej grupy roboczej zajmującej się skutkami społecznymi imigracji zarobkowej z nowych krajów UE do Holandii.

Podsumowanie
Spotkanie rozczarowało część jego uczestników. Nie usatysfakcjonowała nas wieść, że minister chce przede wszystkim użyć informacji, aby zwalczać wyzysk polskich imigrantów w Holandii. Sprowadza się to do zasady “zagraniczny pracowniku sam się broń przed wyzyskiem”. Jest to przykład wycofywania się państwa z polityki społeczno-gospodarczej. Pytamy się, jakie wnioski wyciągnęła Holandia, by nie doszło do powtórki wyzysku Turków i Marokańczyków – gastarbeiderów z lat 70. XX wieku?

Nie rozumiemy, dlaczego o ile haskie ministerstwo Oświaty chce powołać specjalny punkt informacyjny dla szkół, aby im pomóc w radzeniu sobie ze sporym napływem polskich uczniów, to dla ich rodziców jako pracowników ministerstwo Pracy nie oferuje żadnego wsparcia i to pomimo, iż skala problemu jest olbrzymia.

Dialog polsko-niderlandzki jest jednak konieczny, wiele trzeba jeszcze zmienić i dopasować. Dlatego doceniamy pierwsze spotkanie z ministrem Donnerem.

Małgorzata Bos-Karczewska
Redaktor naczelny portalu Polonia.NL
Zobacz zdjęcia / foto’s

Verslag SZW: Werkbezoek aan Poolse gemeenschap in Den Haag – 21 januari 2008

Praten met de Polen in plaats van praten over de Polen. Met dat doel heeft minister Donner een werkbezoek gebracht aan de Poolse gemeenschap in Den Haag. Hij wilde van henzelf horen met welke problemen ze te maken hebben.

De Polen stelden tijdens het gesprek onder meer de uitbuiting door malafide uitzendbureaus aan de orde. Zo zouden werkgevers de zorgtoeslag niet uitbetalen en werknemers veel meer uren dan geoorloofd laten werken tegen het minimumloon. De Arbeidsinspectie gaat daar de komende tijd op verzoek van Donner intensiever op controleren.

Er is ook in Polen veel informatie beschikbaar over de rechten van werknemers in Nederland, maar Poolse werknemers weten die vaak niet te vinden. De minister gaat in overleg met andere ministeries, gemeenten en het bedrijfsleven bekijken hoe de Polen beter geïnformeerd kunnen worden, zodat ze niet het slachtoffer van uitbuiting worden.

Het bezoek begon met een rondleiding in de Poolse delicatessenwinkel “U Kazia” van Iwona Olszewska. Zij haalt iedere twee weken een nieuwe lading vleeswaren, bier, augurken en andere specifieke Poolse producten uit haar vaderland.
bron: site van het ministerie van SZW

1. Pers/ Donner: Beter informeren tegen uitbuiting Polen -21.01.2008

– Een betere informatievoorziening lijkt vooralsnog het belangrijkste middel tegen uitbuiting van Oost-Europese werknemers in Nederland – schrijft De Volkskrant nadat minister  Donner (Sociale Zaken)  met een aantal Polen in Den Haag heeft gesproken. Minister wilde beter zicht te krijgen op de situatie waarin zij zich bevinden.

lees:  Volkskrant 21.01.2008

2. Radio West – beluister het audioverslag van het bezoek van minister Donner

3. Informeren oké, maar Polen willen ook echte oplossingen – 22.01.2008

Het voornemen van Minister Donner (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) om Poolse werknemers die in Nederland aan de slag gaan beter te  informeren, sluit aan op de inspanningen van CNV Hout en Bouw.
“Maar met informeren alleen los je de problemen nog niet op, er is ook daadkrachtig optreden tegen misstanden nodig”, aldus bondsbestuurder Maarten Post.

De CNV-bond die de belangen behartigt van werknemers in de hout- en bouwnijverheid, is zelf al enige maanden in gesprek met Poolse werknemers. Uit die verhalen concludeert ook de bond, dat er grote behoefte is aan meer informatie en begeleiding in de Poolse taal. Volgens de bond ligt er voor de minister vooral een taak op het gebied van de sociale zekerheid.

“Neem nu de ziektewet. Als een Poolse uitzendkracht in die situatie komt, krijgt hij een Nederlandstalige brief van het UWV met de boodschap dat hij zich moet melden. Maar dat kan hij er niet uit opmaken. Als hij vervolgens het telefoonnummer belt, dat bovenaan het briefpapier staat, krijgt hij een Nederlandssprekend iemand aan de lijn. Omdat het gesprek daardoor stokt en vaak ook de verbinding wordt verbroken, komt de Pool niet te weten wat hij moet doen. Daardoor loopt hij dus ook zijn uitkering mis.”  Volgens Post gaat het dan ook niet alleen om het bieden van schriftelijke informatie (zoals folders, websites) in de eigen taal. “De hele dienstverlening, dus ook de achtervang, moet voor de Poolse werknemer goed toegankelijk zijn.”

Malafide uitzendbureaus
Ook het aanpakken van malafide uitzendbureaus – wat Minister Donner van plan is – is volgens CNV Hout en Bouw noodzakelijk. “Maar”, benadrukt Post, “je moet vooral optreden tegen de manier waarop mensen aan een uitzendbureau worden gebonden. Malafide bureaus zorgen er eerst voor dat de Poolse uitzendkracht niet meer weg kan, door het paspoort in te nemen of een enorm bedrag aan borgsom te vragen. De Pool durft dan niet met het werk te stoppen. Bovendien staat hij dan vaak letterlijk met z’n koffer op straat, omdat ook de huisvesting vaak aan het werk wordt gekoppeld. Die zaken vragen om echte oplossingen.” De Arbeidsinspectie – zoals Donner suggereert – zou een belangrijke rol kunnen spelen in de oplossingen. Post: “De inspectie kan weliswaar niets tegen woekerhuren en onhoudbare concurrentiebedingen doen, maar zij kunnen malafide bedrijven wél helemaal  dit kammen.”

Voor het probleem van de huisvesting heeft Post een eenvoudige oplossing: zorg ervoor dat de Polen zich inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie (gba). “Als er dan tien namen op één adres staan, is dat voor gemeenten ook een duidelijk signaal dat er poep is aan de knikker.”

Project CNV Hout en Bouw
CNV Hout en Bouw gaat de Arbeidsinspectie hierbij helpen, door het aanmelden van bedrijven waartegen het vermoeden van malafide activiteiten bestaat. Ook breidt de bond komende maanden het eigen informatietraject uit. In maart staan er informatieavonden gepland over lonen en contracten. Daarnaast breidt de bond zijn dienstverlening aan Poolse arbeidskrachten verder uit. Hiervoor worden op verschillende plaatsen in het land Poolssprekende coördinatoren aangesteld. Ook komen er vraagbaken en kaderleden, bij wie Poolse werknemers terecht kunnen als zij met vragen of problemen zitten.
bron: CNV

opublikowane 21.01.2008, aktualizacja 04.10.2010