Bestuurdersconferentie Polen-top in Rotterdam op 12 december 2007 (besloten)

Op 12 december 2007 organiseert de gemeente Rotterdam een bestuurdersconferentie over de komst van tijdelijke arbeidskrachten uit Midden- en Oost-Europese landen (MOE-landers).

De doelstelling van deze conferentie is te komen tot een gezamenlijke agenda van bespreekpunten die we aanbieden aan het kabinet. Deze agenda moet recht doen aan de kansen en bedreigingen van de immigratie, maar ook ruimte bieden aan de regionale verschillen van het vraagstuk. Niet elke gemeente deelt immers dezelfde ervaringen met de doelgroep. Tijdens de conferentie krijgt u gelegenheid ervaringen uit
te wisselen met collega-bestuurders en uw bespreekpunten op te voeren voor de agenda die we namens alle deelnemers aan het kabinet aanbieden.

Programma 
12.00 – 12.45 uur Ontvangst met inlooplunch
12.45 – 12.55 uur  Opening en toelichting van het conferentiethema Paul Rosenmöller, dagvoorzitter
12.55 – 13.25 uur  Welkom en uiteenzetting MOE-landers-problematiek Rotterdam Hamit Karakus, wethouder gemeente Rotterdam
13.25 – 13.45 uur  Inhoudelijke inleiding Prof. Marek Okólski, directeur Centre of Migration Research, Universiteit van Warschau
13.45 – 14.05 uur Ervaringen Noord Limburg – de Camping Polen Huub Dinghs, wethouder gemeente Sevenum
14.05 – 14.25 uur Ervaringen Den Haag Marnix Norder, wethouder gemeente Den Haag
14.25 – 14.45 uur  Ervaringen Duin- en Bollenstreek Toon Mans, burgemeester gemeente Hillegom
14.45 – 15.05 uur Pauze met koffie/thee
15.05 – 16.15 uur  Ronde tafeldiscussies op basis van gelijke agenda’s
Aan ronde tafels wordt gediscussieerd over vooraf vastgestelde onderwerpen.
16.15 – 16.30 uur  Uitreiking gezamenlijke agenda aan Piet-Hein Donner (o.v.), minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
16.30 – 16.45 uur  Korte samenvatting en uitkomsten ronde tafels door Paul Rosenmöller
16.45 – 17.45 uur  Napraten en borrel

Doelgroep
Deze conferentie is uitsluitend bedoeld voor gemeentebestuurders in wiens gemeente deze problematiek speelt.

gepubliceerd op Polonia.NL 04.12.2007