Informacja własna Polonia.NL
Od 1 listopada br. rusza Informatiepunt Polen w miejscowości Hillegom
położonej w obszarze tzw. Bollenstreek pomiędzy Lejda a Haarlem. – W
tym obszarze przebywa obecnie ok. 10-15 tys. polskich robotników
sezonowych – twierdzi w rozmowie z portalem Polonia.NL Marco Leeuwerink z komendy policji regionu Hollands Midden.

Obszar Bollenstreek to zagłębie przemysłu kwiatowego Holandii,
pracuje tam wielu zagranicznych sezonowych robotników, obecnie są to
głównie Polacy. – Nikt nie wie dokładnie, ilu jest Polaków – przyznaje
Leeuwerink. Brak jest ewidencji. W samej Lejdzie codziennie 80
Polaków ubiega się o nummer SOFI (holenderski NIP) u holenderskiego
fiskusa. Szybko rośnie zapotrzebowanie na odpowiednie mieszkania.

– Chcemy położyć kres izolacji społecznej Polaków w naszym regionie,
chcemy mieć kontakt z tymi ludźmi – twierdzi nasz rozmówca. Jest
to główny motyw założenia punktu informacyjnego dla Polaków w tym
regionie – pierwszej tego rodzaju inicjatywie w całej Holandii.

Prewencja
Inicjatywa ma także charakter
prewencyjny. Ostatnio w pensjonacie zamieszkałym przez Polaków w
Noordwijkerhout zginął jeden z nich. Incydent ten kreuje negatywny
wizerunek polskich pracowników wśród Holendrów. Władzom gminy jest to
nie na rekę, bo rodzi to negatywne sentymenty w lokalnej społeczności.

Komendant policji regionu Hollands Midden De Boer
twierdzi, że na 6 tys. zatrzymań w tym roku 200 dotyczyło Polaków.
Fakty zaprzeczają więc jakoby Polacy byli głównymi sprawcami
przestępstw kryminalnych. Z tych 200 zatrzymań większość to głównie
przestępstwa w ruchu drogowym, ale też użycie siły.

Punkt informacyjny
– Polacy oszczędzają ciężko
zarobione tutaj pieniądze i nie stać ich na kursy języka
niderlandzkiego, dlatego postanowiliśmy wyjść naprzeciw ich potrzebom
–  twierdzi burmistrz Hillegom, Toon Mans.

Punkt informacyjny dla Polaków w Hillegom to wspólna inicjatywa 7
gmin tego obszaru. W punkcie zatrudniona będzie Polka, pani Irena,
znającą język niderlandzki. Zadaniem jej będzie przekazywanie jej
rodakom w języku ojczystym podstawowych informacji i porad związanych z
życiem i pracą w Holandii. Będzie miała ona do dyspozycji zaplecze
informacyjne 7 gmin i ich specjalistów.

Interes własny: integracja zamiast izloacji
Gminy
tego obszaru chcą stworzyć lepsze warunki pobytowe przybyszom z Polski
ułatwiając im w pierwszej kolejności dostęp do zasobów informacji.
Władze chcą, aby także miejscowa ludność poznała lepiej Polaków i ich
zwyczaje. Dlaczego to wszystko? Po pierwsze, na 120 tys. Holendrów
mieszka tam 10-15 tys. Polaków, to wysoka koncentracja jak na tak mały
obszar. Rodzi to także pytanie o integrację Polaków w społeczeństwo
Holandii czy też dopasowanie się tak dużej grupy do miejscowych
zwyczajów.

Jak podkreśla burmistrz Mans, Polacy mają wielkie znaczenie dla
lokalnych firm, utrzymują ich działalność. Lokalna ludność jest zdana
więc na obcowanie z Polakami, a zadaniem władz gminnych jest
znalezienie modus viviendi. Do tej pory Polacy byli zdani
tylko na siebie czy ich holenderskich pracodawców. A bez znajomości
języka niderlandzkiego jest to bardzo trudne.

Wkrótce więcej informacji o polskim punkcie informacyjnym w Hillegom

Autor: Magłorzata Bos-Karczewska – red. nacz. portalu Polonia.NL
Źródło: informacja własna portalu Polonia.NL, publikacja:2.10.2007