BIZNES: Spotkanie Polonii gospodarczej w Hadze – 18.10.2007

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji

Szanowni Państwo,
Pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich przedstawicieli Polonii biznesowej na spotkanie, które odbędzie się w dniu 18 października w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze (van Lennepweg 51, 2597 LG). Celem naszego kolejnego spotkania będzie kontynuacja otwartej dyskusji na temat problemów, jakie napotykają Polacy zamieszkujący Niderlandy, szczególnie w sferze gospodarczej. Chcemy również, aby spotkania nasze posłużyły szeroko rozumianej integracji środowiska Polonii gospodarczej oraz były miejscem umożliwiającym wymianę wzajemnych doświadczeń.

W przypadku zainteresowania ze strony Państwa naszą inicjatywą oraz zaproszeniem do udziału w najbliższym spotkaniu, uprzejmie prosimy o dokonanie bezpośredniej rejestracji w oparciu o formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej www.wehhaga.nl , który jest aktywny od 3 października br.

Bardzo prosimy również o nadsyłanie zgłoszeń przez wszystkich zainteresowanych polskich przedsiębiorców udziałem wprzyszłych spotkaniach. Zgłoszenia powinny zawierać kontakt mailowy, numer telefonu oraz nazwę firmy w celu informowania Państwa o kolejnych spotkaniach Polonii gospodarczej. Naszym celem jest stałe powiększanie
listy adresatów do których możemy kierować naszą ofertę współpracy.

Zapraszając do wspólnej dyskusji w dniu 18 października, proponujemyPaństwu następujący porządek spotkania:

18.30     rejestracja uczestników, kawa, herbata
19.00     rozpoczęcie spotkania

Prezentacja I : „Wybrane instrumenty wspierania zwiększania innowacyjności  polskiej gospodarki” – Prelegent Pani dr. Bronisława Kowalak  – Dyrektor Departamentu Instrumentów Wsparcia w Ministerstwie Gospodarki, www.mg.gov.pl

Prezentacja II: „Możliwości korzystania z funduszy strukturalnych  przez przedsiębiorców w latach 2007-2013″ – Prelegent  Pan Michał Polański, Zastępca Dyrektora Zespołu Przedsiębiorczości w Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, www.parp.gov.pl

Prezentacja III: „Cele i założenia Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców w Niderlandach” – Prelegent  Pan Mecenas Marcin Lewandowski, firma Lewandowski & Partners Juristen en Adviseurs www.polenconsulting.com

20.00  Recepcja
21.00 Zakończenie spotkania

Z poważaniem,

Kierownik Wydziału
I Radca
Tadeusz Postępski

Wydział Promocji  Handlu i Inwestycji  Ambasady RP w
Hadze

Van Lennepweg 51
2597 LG Den Haag
Tel  070 – 306 99 44,   Fax  070 – 354 39 66
weh@wehhaga.nl

Źródło: opublikowane w portalu Polonia.NL 3.10.2007