Rzeczpospolita czytelników – odpowiedzi red. Anny Grabowskiej i Andrzeja Marczaka, doradcy podatkowego w KPMG
CZĘŚĆ IV24.09.2007 / Polonia.NL

Rozliczenia firmy informatycznej
1 lipca
2007 r. założyłem własną firmę informatyczną w Holandii. Planuję
przebywać w tym kraju ponad 3 lata. Czy mam szansę na uzyskanie
certyfikatu pozwalającego mi płacić podatek dochodowy tylko w Holandii?
Jeżeli tak to, co na początek powinien zrobić?

Tak, ale zależy
to od oceny Pana związków z krajem dokonanych przez holenderskie władze
podatkowe. Rezydentem podatkowym w Holandii jest bowiem osoba, która ma
silniejsze związki osobisto-gospodarcze z tym krajem niż z Polską.
Jeśli będzie Pan w stanie to wykazać, to powinny być trudności z
wydawaniem certyfikatu rezydencji. Ale warto pamiętać, że nawet jeśli
uda się go uzyskać to równolegle powinien Pan pomyśleć o oficjalnym
zerwaniu związków z Polską. Pierwszym krokiem w tym kierunku powinno
złożeniem aktualizacji NIP-3 w polski urzędzie skarbowym ze wskazaniem
holenderskiego adresu zamieszkania

Studia doktoranckie za granicą
Od 4 lat
pobiera stypendium doktoranckie w Holandii — 1400 euro miesięcznie. Nie
płacę tam od niego podatku gdyż mieści się w tzw. kwocie wolnej. Czy
powinienem opodatkować stypendium w Polsce?

Zakładając, że
jest Pan rezydentem polskim podatkowym (studia doktoranckie z istoty
mają charakter czasowy więc trudno mówić o przeniesieniu wszystkim
interesów życiowych do kraju, w którym się je odbywa), musi Pan dochody
z Holandii rozliczyć w Polsce. Od podatku do zapłaty odejmie Pan
wówczas kwotę odpowiadającą równowartości diety dla Holandii (42 euro
dziennie) pomnożoną przez liczbę dni, za które stypendium było
otrzymywane stypendium. Miesięcznie daje to kwotę 1260 euro.
Resztę
dochodu trzeba będzie przeliczyć na złotówki i opodatkować w Polsce.
Biorąc pod uwagę relatywnie niewielką kwotę dochodu, prawdopodobnie
właściwa będzie stawka do niego 19 proc.

Renta na utrzymanie córki
Przez 18 lat razem
z mężem mieszkaliśmy i pracowaliśmy w Holandii. Po wypadku przy pracy
(zdarzył się 2 lata temu) otrzymałam tam rentę chorobową, która wpływa
na moje holenderskie konto bankowe. Całą rentę przeznaczam na
utrzymanie studiującej w Holandii córki, która mieszka razem z nami.
Syn również mieszka i pracuje za granicą. W 2005 r. mąż przeniósł się
do Polski gdzie podjął pracę w holenderskiej firmie. Mieszkanie
wynajmuje. Często przyjeżdżam do męża, ale większą część roku nadal
przebywam w Holandii u dzieci. W październiku 2007 r. podejmę jednak
stałą pracę w Polsce i razem z mężem zamieszkam w nowo wybudowanym
tutaj domu. Czy będą mogła rozliczać się w kraju z podatku wspólnie z
mężem?

Z przedstawionego opisu wynika, że stopniowo przenoszą
Państwo centrum swoich interesów życiowych do Polski. Jeżeli obydwoje
Państwo mogą być traktowani jak polscy rezydenci podatkowi, to wspólnie
rozliczenie będzie dopuszczalne. Muszą być jednak spełnione następujące
warunki:
• związek małżeński trwa cały rok,
• przez cały ten rok między małżonkami istnieje wspólność majątkowa,

złożycie Państwo w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca Waszego
zamieszkania w Polsce, wniosek o wspólne opodatkowanie w zeznaniu
rocznym.
Jako polski rezydent podatkowy powinna Pani rozliczać w
Polsce także rentę otrzymywaną w Holandii pomniejszając ją jednak o 30
proc. diety na Holandię liczonej za każdy dzień roku, tak samo jak
osoby pracujące w Holandii.
Powinna Pani również wyjaśnić kwestię
swojej rezydencji podatkowej za granicą upewniając się czy władze
holenderskie nie będą Pani traktować jako swojego rezydenta, który musi
z ich fiskusem rozliczać dochody z Polski.

Opr. red. Anna Grabowska i Andrzej Marczak, doradca podatkowy w spółce KPMG

Portal Polonia.NL organizuje wraz z Rzeczpospolitą spotkanie o podatkach w Amsterdamiw 27 IX  i Hasze 28 IX. (Niestety brak wolnych miejsc).