W każdy poniedziałek września br. w portalu Polonia.NL kolejny
odcinek pytań z Holandii i odpowiedzi opublikowanych na łamach
Rzeczpospolitej.

CZĘŚĆ  III -17.09.2007 / Polonia.NL

Wspólne mieszkanie ale rozliczenie osobne
Razem
z partnerem pracujemy w Holandii. Do Polski przyjeżdżamy tylko na
Święta Bożego Narodzenia i na 2 tygodnie wakacji, więc w Holandii
przebywamy powyżej 300 dni w roku. Nie jesteśmy małżeństwem, ale
wspólnie mieszkamy. W Holandii jest to status równy rodzinie, tzw.
„samenwonen”. Nasze dochody są niskie i mieścimy się tutaj w najniższym
przedziale skali podatkowej. W Polsce oznacza to jednak wysokie
podatki. Czy możemy rozliczyć się wspólnie w Polsce? Czy możemy ubiegać
się o status rezydenta podatkowego Holandii, aby nie płacić podatku w
Polsce?

– Nie. Wspólne opodatkowanie w Polsce możliwe jest
tylko w wypadku osób pozostających w związku małżeńskim i to przez cały
tok podatkowy. Poza tym trzeba złożyć wniosek w tej spawie do urzędu
skarbowego. Skoro Państwo tego nie zrobili, nie ma możliwości abyście
skorzystali ze wspólnego rozliczenia. Wniosek taki, z przedstawionych
powyżej względów, i tak byłby zresztą nieskuteczny.
Skoro
twierdzicie Państwo, że bardziej opłacane byłoby dla Was rozliczenie
się z PIT w Holandii niż w Polsce, to jedynym rozwiązaniem jest
zerwanie wszelkich związków (osobistych i gospodarczych) z krajem i
uzyskanie statusu holenderskich rezydentów podatkowych. Powinno być to
potwierdzone certyfikatem rezydencji, wydanym przez tamtejsze władze
skarbowe.
I tu właśnie należy zastanowić się nad drugim pytaniem.
Ustalając rezydencję holenderskie władze skarbowe biorą pod uwagę
wszystkie okoliczności związane z życiem danej osoby: gdzie ma dom i
rodzinę, gdzie mieszkają i uczą się jej dzieci, skąd pochodzą dochody,
gdzie pracuje i przebywa ponad 183 dni w roku, gdzie płaci składki
ubezpieczeniowe itd.
Z pytania wynika, że w Polsce przebywacie
Państwo zaledwie kilkanaście dni w roku więc istotne pozostaje jedynie
wykazanie, że wszystkie swoje interesy przenieśliście Państwo do
Holandii. Jeśli się to nie uda, wówczas trzeba będzie rozliczyć się w
Polsce odejmując od PIT do zapłaty podatek odprowadzony w trakcie roku
w Holandii.

Stawka liniowa dla firmy budowlanej
Prowadzę
w Holandii niewielką firmę budowlaną. Czy mogę rozliczyć się ze stawką
19 proc. w Polsce skoro uważam się za polskiego rezydenta podatkowego?


Nie. W takim wypadku potrzebny jest świadomy wybór tej właśnie formy
opodatkowania. Należy o nim zawiadomić urząd skarbowy właściwy
terytorialnie dla miejsca siedziby lub zamieszkania w Polsce do 20
stycznia roku podatkowego, za który chcemy się rozliczać ze stawką
liniową 19 proc. Termin ten jest nieprzywracalny i niczym się nie można
tłumaczyć jego niedotrzymania. Jedyne co Pan w tej sytuacji pozostaje
to nie przegapić terminu na przyszły rok, oczywiście jeśli będzie Pan
wtedy prowadzić działalność w Holandii i pozostanie polskim rezydentem
podatkowym.

Potwierdzenie dni przepracowanych za granicą
Czy
chcąc uzyskać certyfikat holenderskiej rezydencji podatkowej wystarczy
przedstawić tamtejszym władzom skarbowym tzw. jarograf, który zawiera
informację o ilości dni przepracowanych w ciągu roku w Holandii?


Nie. Holenderskie prawo podatkowe nie przewiduje odrębnej definicji
rezydenta podatkowego. Rezydencję ocenia się zatem na podstawie
wszystkich możliwych związków (osobistych i zawodowych) danej osoby z
Holandią. To zaś oznacza, że sama długość pobytu czy nawet rzeczywiście
przepracowanych (i udokumentowanych, np. jarografem) w tym kraju dni z
pewnością nie będzie wystarczająca do automatycznego uznania osoby
zagranicznej za rezydenta podatkowego Holandii. Analizowane będą
również inne aspekty, chociażby rodzinne.

Opr. Anna Grabowska, red. RZeczpospolitej i Andrzej Marczak, doradca podatkowy w spółce KPMG

Portal Polonia.NL organizuje wraz z Rzeczpospolitą spotkanie o podatkach w Amsterdamie – 27 IX  i Hadze 28 IX.