Konferencja oranizowana jest we współpracy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Pierwszy dzień Konferencji odbędzie się w Warszawie w salach Senatu RP, a kolejne dni odbędą się w Toruniu.

Dotychczasowe spotkania zgromadziły w sumie blisko 3 500 krajowych,
polonijnych i zagranicznych przedsiębiorców z prawie 40 krajów świata
(w tym RPA, Tajlandii, Japonii, Chin, Argentyny, Brazylii, Arabii
Saudyjskiej, USA, Kanady, Niemiec, Litwy, Wielkiej Brytanii, Ukrainy)
przyczyniając się do wymiany doświadczeń i wzmocnienia międzynarodowej
współpracy gospodarczej.

Doświadczenie pokazuje, że Światowe Konferencje Gospodarcze Polonii
zaowocowały już wieloma konkretnymi przedsięwzięciami i nowymi
inicjatywami . Tradycyjne spotkania sprzyjają pogłębianiu atmosfery
otwartości i dialogu na najwyższym szczeblu oraz pomagają w
poszukiwaniu nowych rozwiązań w sferze gospodarczej. Powagę konferencji
potwierdza udział najwyższych władz państwowych – Sejmu, Senatu, Rady
Ministrów. Możliwość dyskusji przedstawicieli najwyższych władz RP i
osób z prawie całego świata jest bardzo ceniona przez uczestników
konferencji oraz warunkuje ogromne zainteresowanie mediów krajowych i
zagranicznych.

UWAGA:
Przy zgłoszeniu do 15 sierpnia 2006: zniżka 10%

Zobacz więcej o konferencji