Obecnie jest nas 45 564 Polaków mieszkających w Holandii – wg. danych CBS, holenderskiego urzędu statystycznego.

• Z tego prawie 30 tys. to imigranci pierwszego pokolenia.
• W 2005 roku padł rekord:
przybyło prawie 7 tys. polskich imigrantów z Polski. W I kwartale 2006
r. osiedło się 1800 Polaków. Trend ten utrzymuje się od drugiej połowy
2005 roku.
• Polacy byli w ubiegłym roku najliczniejszą grupą przybyszów do Holandii, po powracających do kraju Holendrach.
• W
ciągu 10 lat liczba Polaków w Holandii wzrosla o 87%!, wtedy było
nas 24 566 osób. A w tym roku ulegnie podwojeniu!

Imigrant to osoba zameldowana w gminnym rejestrze ludności i która przebywa dłużej niż cztery miesiące.
Więcej o nas Polakach w Holandii w statystykach – wkrótce>>>

W świetle statystyk polskiej migracji zarobkowej do Holandii Jan
Latten, demograf i wykładowca na Uniwersytecie w Amsterdamie, twierdzi
na łamach „NRC Handelsblad” z 10.05.06, że „Holandia wchodzi w nową
fazę w swojej historii demograficznej”.

Opracowała M. Bos-Karczewska npdst. danych CBS www.cbs.nl