1. W piątek 31 marca br. rząd Holandii będzie omawiał nową propozycję – 29.03.2006 >>>
2. Jak Holandia dochodzi do decyzji – terminarz na kwiecień 2006 >>> stan na 30.03

1. W piątek 31 marca br. rząd Holandii będzie omawiał nową propozycję
wiceministra Spraw Socjalnych i Pracy, Henka van Hoofa, dotyczącą
otwarcia rynku pracy dla Polaków z półrocznym opóźnieniem, czyli od 1
stycznia 2007. Czy decyzja zapadnie okaże się w ten piątek.

Wszystko wskazuje na to, że Holandia nie pójdzie w
ślady sąsiadów, Belgii czy Niemiec, które nie otworzyły swoich
rynków pracy.
Ale otwarciu rynku pracy Holandii mają towarzyszyć
ograniczenia i pewne uwarunkowania, zapobiegające niegodziwej
konkurencji taniej siły roboczej z nowych krajów członkowskich na
holenderskim rynku pracy.

Do czego to zmierza owe przygotowanie się Holandii do nowej sytuacji
od 2007 r.? Jakie kroki ochronne rząd Holandia zaproponuje jeszcze
niewiadomo, ale to one (i ich wdrożenie) są podawane jako przyczyna
półrocznego opóźnienia. Mowa jest np. o „uszczelnieniu”
wolnego dostępu do rynku pracy, np. ma być wprowadzony system
rejestracji zatrudnianych pracowników celem lepszej kontroli nad
strumieniem Polaków, ciągnących do dobrze płatnej pracy na holenderskim
polderze.

Oprac. M. Bos-Karczewska

2. Jak Holandia dochodzi do decyzji – terminarz wydarzeń na kwiecień:

Rząd Holandii
31.03
– Obrady Rady Ministrów, jeśli nie będzie decyzji, to kolejny termin 7.04

Haski parlament

(stała komisja ds. socjalnych i pracy):
05.04 – Spotkanie z przedstawicielami holenderskich związków zawodowych i organizacji pracodawców (godz. 10-14.30)
06.04
– Debata z eurokomisarzem Vladimirem Spidla na temat wolnego przepływu
pracowników z 8 nowych krajów członkowskich (godz. 15-16)
12.04 − Debata nad decyzją rządu z udziałem wiceministra van Hoofa (godz. 13.30-17.30),

12.04 − związek zawodowy FNV Bondgenoten
zapowiedział demonstrację w Hadze przed parlamentem pod hasłem „Równa
praca, równa płaca” (Gelijk werk, gelijk loon).

12.04 − publiczna dyskusja PvdA i Groenlinks na temat otworzenia rynku pracy dla Polaków o godz.19.45

Po Wielkanocy − plenarna debata w parlamencie z udziałem premiera nad decyzją rządu
Przed 30 kwietnia −
haski parlament musi ustosunkować się do decyzji rządu – dopiero wtedy
poznamy ostateczną decyzję i z nią związane uwarunkowania w dostępie do
rynku pracy Holandii

(oprac. M. Bos-Karczewska)