De Stichting „Steun kinderen in Polen” startte het Jubileumjaar
met het thema: „25 jaar Polen in beweging” op 28 januari 2006 in
Maarssen.

Het is dan 25 jaar geleden dat de eerste lading hulpgoederen naar Polen gingen. Maar de Stichting „Steun kinderen in Polen” gaat gewoon door met de hulpverlening aan behoefende Poolse kinderen.

De Stichting „Steun kinderen in Polen” is voortgekomen uit initiatieven van Bep Feijten uit Woereden en mevrouw Borkowska uit Maarssen. Mevrouw Feijten en haar zoon Pierre Feijten brengen sinds 1982 hulpgoederen naar Polen. Dit initiatief om in Polen te gaan helpen is het antwoord op de hulp van een Poolse soldaat in Duitse dienst in de oorlog. De Pool hielp de familie Feijten toen hun huis door de bezetter gevorderd werd. Toen later de nood in Polen hoog was, vonden de Feijtens het tijd om een daad te stellen. Een daad uit dank en betrokkenheid. Met een vrachtauto brachten zij hulpgoederen naar kinderhuizen. Later gingen Pierre Feijten en Lex Kooijman met een oude FRAM-autobus deze reizen maken. Om de reis te bekostigen kunnen circa 10 passagiers mee. Zij betalen de kostprijs.

Op één van die reizen ging Cor IJsbrandij mee en hij werd
getroffen door een kinderhuis voor meervoudig gehandicapte kinderen in Brzozów. Veertig kinderen sliepen op 3 kamers. Veel van de kinderen lagen de hele dag in (te kleine) bedjes. Naast het huis staat een casco van de nieuwbouw, maar er is geen geld om het af te bouwen. Bij thuiskomst neemt hij het initiatief tot de oprichting van de ‘Stichting Steun kinderen in Polen’ en weet hij de woningbouwcorporaties Zomers Buiten en Patrimonium te bewegen om de stichting financieel te steunen.

Tot 2005 wist de Stichting twee grote projecten te realiseren: het bouwen van een kinderhuis voor gehandicapte kinderen in Brzozów (bij Krosno, Zuid-oost Polen) inkl. het verlenen van een garantie voor het dekken 5 jaar lang van de exploitatiekosten. Daarnaast is er een nieuwe vleugel van een kinderhuis in Wielkie Oczy aan de grens met de Oekraïne gebouwd. Onlangs heeft men een nieuwe speeltuin in Wielkie Oczy geïnstalleerd.

In dit jubileumjaar „25 jaar Polen in beweging” staan veel festiviteiten op het programma (oa. Culturele reis naar Polen) met als ter afsluiting een groot feest in 2007.

De stichting „Steun kinderen in Polen” steun
kinderen in Polen en verleent hulp aan kinderhuizen in Polen. De
stichting heeft als doel de woon- en leefomstandigheden van kinderen in Polen te verbeteren. De kinderhuizen zijn verbonden aan
nonnenkloosters.

• De Stichting staat niet voor een bepaalde levensbeschouwing. Zij verleent hulp aan maatschappelijke initiatieven van alle gezindten. Maar omdat religie in Polen een belangrijke rol speelt en bij de zusters de belangen van de kinderen voorop staan, heeft de stichting met name contact met (katholieke) kloosterorden.

• Van dat wat de stichting krijgt, komt 100% ten goede aan het doel. Alle organisatiekosten worden door het bestuur gedragen.

• De stichting heeft als doel de woon- en leefomstandigheden van kinderen in Polen te verbeteren. Dat doet zij door een aantal kinderhuizen te ondersteunen (zie hulpprojecten).

Uw bijdrage is welkom!

Als de stichting steun kinderen in Polen haar werk wil kunnen
blijven doen, is de stichting afhankelijk van giften. Uw gift is van
harte welkom op: bankrekeningnummer 52 63 63 614 t.n.v. Stichting Steun kinderen in Polen te Amsterdam

Om de projecten te kunnen blijven steunen, is de Stichting
afhankelijk van giften. U kunt uw gift storten op de rekening van de
stichting of certificaten kopen en ons zo in staat stellen ons werk te
blijven voortzetten.
Het bankrekeningnummer is: 52 63 63 614 t.n.v. Stichting Steun Kinderen in Polen te Amsterdam.

Ook kunt u (grote) partijen goederen aanmelden voor vervoer naar de
kinderhuizen. Goederen die altijd welkom zijn, vindt u op de site de
hulpgoederenlijst.

Zie meer de site de Poolse toeter