VI Światowy Kongres Polonii Medycznej odbędzie się w Częstochowie. Program naukowy >>

Kongres otworzy wykładem inauguracyjnym Profesor Tadeusz Malinski
(dwukrotnie nominowany do Nagrody Nobla) z Ohio University (USA)
„Zastosowanie nanomedycyny w chorobach układów: sercowo-naczyniowego i
nerwowego”. W programie naukowym referaty wygłoszą eksperci z kraju i
zagranicy w sesjach: kardiologicznej, traumatologicznej, onkologicznej,
psychiatrycznej, etycznej, informatycznej oraz tematów wolnych. Odbędą
się również VI Okulistyczne Sympozjum Interdyscyplinarne „Problemy
naczyniowe w okulistyce” oraz Sympozjum Stomatologiczne „Współczesne
standardy w profilaktyce, diagnostyce i terapii”.

Kongresowi
będzie towarzyszyło szereg imprez towarzyszących – integracyjnych,
m.in. piknik z Zespołem Śląsk w Koszecinie, I Igrzyska Polonii
Medycznej, plener malarski, plener fotograficzny, wystawa lekarzy
twórców, zwiedzanie Jasnej Góry, zwiedzanie Muzeum Zapałek, wycieczki
krajoznawcze, bankiet oraz wieczór w piwnicy jazzowej a także Sejmik
Polonii Medycznej. Odbędą się również Targi Pracy dla lekarzy polskich
w krajach Unii Europejskiej.
31 marca 2006 roku mija zniżkowy I
termin wniesienia opłaty rejestracyjnej. Również do tego terminu będą
przyjmowane rezerwacje hotelowe oraz streszczenia.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych bardzo gorąco do Częstochowy.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Dr med. Krzysztof Muskalski
Biuro Komitetu Organizacyjnego
VI Światowego Kongresu Polonii Medycznej

ul. Waszyngtona 42
42-200 Częstochowa, Poland
tel.: +48 (34) 368 18 88
fax: +48 (34) 365 41 20
kongrespoloniimedycznej@wp.pl
www.kongrespoloniimedycznej.pl