Książka autorstwa Joanny Paszkiewicz-Jägers i Elżbiety Wicha-Wauben
to nowa pozycja o zagadnieniach polskiej emigracji w
Holandii. Jest rezultatem psychologiczno-pisarskiego eksperymentu.

Podczas tych samych sześciu miesięcy roku 2000, w dwóch
holenderskich miastach – Groningen i Almere – Joanna Paszkiewicz-Jägers
i Elżbiets Wicha-Wauben prowadziły osobiste dzienniki.

Dzienniki przyniosły odpowiedź na pytanie: jak odbierana jest
holenderska rzeczywistość przez kogoś, kto jako emigrant z Europy
Wschodniej jest outsiderem i jako mieszkaniec Holandii ma z nią na
codzień do czynienia. Stały się dokumentami emocji, myśli, wrażeń
związanych z dobrowolną emigracją – dwoma różnymi dokumentami.

Autorki nie traktują swojej książki jako ostrzeżenia przed emigracją
ani nie jest to też poradnik dla emigrantów. Chcą przekazać
jedynie osobiste doświadczenia. Książka nie rości sobie pretensji do
„ostatecznej opinii” na temat emigracji. To tylko głos w dyskusji, do
której autorki zapraszają swoich Czytelników.

Książkę zamówić można w wydawnictwie De Trekschuit, Karveelstraat
13, 1335 SN Almere. Cena książki: 13 euro + 3 euro (koszty przesyłki na
terenie Holandii).