Rada Ministrów Holandii podjęła 20 maja br. decyzję w sprawie
utrzymania obowiązujących ograniczeń w dostępie do rynku pracy Holandii
dla pracowników z nowych krajów członkowskich UE. Oznacza to, że
holenderski pracodawca musi ciągle ubiegać się w urzędzie CWI o
zezwolenie o pracę dla pracownika z Europy Środkowej i Wschodniej .

Jak podaje komunikat prasowy ministerstwa pracy i polityki
społecznej Holandii, decyzję tę podjęto na podstawie ewaluacji do tej
pory obowiązującego reżimu przejściowego.

Liczba pracowników z nowych krajów członkowskich z Europy Środkowej
i Wschodniej uległa podwojeniu z 12 540 osób w 2003 r. do 24 728 osób w
2004 r. W 60% chodzi o pracę na krótki okres czasu, a większość
stanowią Polacy (20 500 osób), którzy głównie znaleźli pracę przy
zbiorach owoców i warzyw. Sektor rolnictwa i ogrodnictwa odnotował
największy przyrost zatrudnienia z Europy Wschodniej  (dodatkowe
prawie 9 tys. osob), rzeźnie i przetwórstwo mięsne (dodatkowe 2400
osob). Ogólne skutki napływu migracji zarobkowej z tych krajów są
niskie, rzędu 0,2% siły roboczej Holandii. Do Holandii przybyło
ok. 20 500 Polaków, którzy głównie znalezli pracę przy
zbiorach owoców i warzyw.

W komunikacie czytamy, że rząd Holandii oczekuje istotnego wzrostu
liczby pracowników z tychże krajów z momentem uwolnienia przepływu
pracowników, (co jest podstawową wolnością UE – przyp. red.)
z krajów członkowskich z Europy Środkowej i Wschodniej, zwłaszcza w
segmencie nisko opłacanych pracowników. W związku z czym Holandia
utrzymuje, w ramach uprzednio podjętych decyzji, obowiązujące
ograniczenia do 1 maja 2006 roku. Tę restrykcyjną politykę rząd
Holandii może utrzymywać zgodnie z decyzjami UE do 2011 roku. Ponowna
decyzja rządu i ewaluacja sytuacji na holenderskim rynku pracy będzie
mieć miejsce za rok. „Dużo zależy też od tego, co zrobią kraje
ościenne” – powiedział po zebraniu Rady Ministrów premier Holandii
Jan Peter Balkenende.

Zobacz komunikat (po NL) na http://www.minaz.nl/data/1116593814.pdf

Od redakcji POLONIA.NL:

Do tej pory uproszczone procedury uzyskania zezwoleń na
pracę (pracodwaca jest zwolniony z tzw. testu rynku pracy)
dotyczyły wybranych sektorów, określonych z dniem 16
kwietnia 2004 r. jako:

  1. transport międzynarodowy: kierowcy międzynarodowych pojazdów
  2. żegluga śródlądowa: marynarze i sternicy
  3. opieka zdrowotna: instrumentariusz, laborant z zakresu radioterapeutyki, laborant z zakresu radiodiagnostyki
  4. przetwórstwo mięsne: rzeźnik i wykrawacz

Ponadto specjalne procedury dotyczą sektor rolnictwa i ogrodnictwa.

* 20 maja prasa holenderska podała wzrost bezrobocia do
pół miliona osób, czyli do 6,9%. Gospodarka holenderska wykazuje
słaby wzrost rzędu 1% PKB, a za I kw. 2005 wzrost PBK wyniósł minus
0,3%. Holenderski urząd planowania (CPB) prognozuje jednak poprawę
koniunktury do 2,25% PKB w 2006 roku.

(oprac. M. Bos-Karczewska)