Odprawa dla pracownika, o tym zawsze warto wiedzieć. Także w Holandii pracownikowi zwolnionemu z pracy nie ze swojej winy, przysługuje odprawa. Związek zawodowy FNV wyjaśnia, kiedy i na jakich zasadach możesz otrzymac odprawę za zwolnienie z pracy.

W Holandii odprawa, czyli tranistievergoeding stanowi także pewną rekompensatę z tytułu utraty pracy.

Świadczenie to ma w domyśle służyć zwolnionemu pracownikowi na pokrycie kosztów szkolenia, by w ten sposób zwiększył swoje szanse na rynku pracy.

Jednak dodatkowe pieniądze nie należą się każdemu.

Kiedy mam w Holandii prawo do odprawy?

Prawo do odprawy ma pracownik w wypadku zwolnienia przez pracodawcę oraz w sytuacji, kiedy czasowa umowa o pracę nie zostanie przedłużona.

W sytuacji, kiedy sam złożysz wymówienie, lub nie przedłużysz czasowej umowy z powodu poważnego zaniedbania ze strony pracodawcy również masz prawo do otrzymania odprawy.

Polecamy: Holandia: Mimo rosnącego bezrobocia tutaj nadal znajdziesz pracę

Kiedy nie masz prawa do otrzymania odprawy przy zwolnieniu?

W następujących sytuacjach nie ma się prawa do odprawy, jeśli:

 • zostałeś zwolniony z własnej winy;
 • w momencie zwolnienia nie miałeś ukończonych 18 lat i nie pracowałeś średnio 12 godz. tygodniowo;
 • zostałeś zwolniony z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego;
 • Twój pracodawca zbankrutował, ubiega sie o odroczenie rozliczeń finansowych lub korzysta z pomocy regulującej zadłużenie;
 • w układzie zbiorowym CAO branży, w której jesteś zatrudniony został określony system odprawy w przypadku zwolnienia z powodu przyczyn ekonomicznych:
 • Twój pracodawca zaproponuje Ci kontrakt przynajmniej na takich samych warunkach, zanim Twój  dotychczasowy kontakt na czas określony zostanie zakończony:
 • pracodawca zaproponuje Ci przedłużenie kontraktu na czas określony zanim Twój kontrakt zostanie zakończony. Nie ważne przy tym jest czy tą propozycję zaakceptujesz, czy też nie.

 Ile wynosi odprawa przy zwolnieniu z pracy?

Wysokość odprawy w wypadku zwolnienia z pracy zależy od wysokości wypłaty miesięcznej oraz od stażu pracy w danym zakładzie pracy.

Odprawa wynosi (od 1 stycznia 2020) maksymalnie € 83.000 brutto.

Uwaga. Wynagrodzenie przy poważnym przewinieniu ze strony pracodawcy jest zdecydowanie wyższe.

Jeśli Twoje zwolnienie z pracy można w poważnym stopniu zarzucić postępowaniu pracodawcy istnieje możliwość, iż prawnie przyznana zostanie odprawa dodatkowa, oprócz tej, która Ci normalnie przysługuje.

Czytaj: Holandia: Spada liczba miejsc pracy. Które zawody najmniej poszukiwane?

W jaki sposób możemy obliczyć wysokość odprawy?

Od 1 stycznia 2020 każdy ma prawo do odprawy, już od pierwszego dnia wejścia w życie umowy o pracę.

Oto sposób na obliczenie wysokości wypracowanej odprawy:

 1. Otrzymasz 1/3 wypłaty miesięcznej za każdy rok od pierwszego dnia pracy.
 2. Odprawa za pozostałą cześć umowy będzie przeliczana według następującej formuły:

(wypłata brutto otrzymana za resztę umowy / brutto wypłata miesięczna) x (1/3 wypłata miesięczna /12)
Ta formuła jest też wykorzystywana do obliczania odprawy, jeśli umowa o pracę trwała krócej niż 1 rok.

Czytaj: Holandia: Walczysz o swoje prawa, otrzymasz wsparcie związku zawodowego FNV

Przykład 1:
Założenia:

 • Umowa trwała 9 lat i 5 dni.
 • Wypłata miesięczna brutto wynosi  € 3.000.
 • Stawka godzinowa brutto to t € 20.
 • Pracownik wykonuje pracę 8 godzin dziennie.
 1. W pierwszej kolejności obliczamy odprawę za przepracowane pełne lata: 9 lat x (1/3 z € 3.000) = € 9.000.
 2. Potem bierzemy pod uwagę ostatnie 5 dni. Wypłata za ostatnie 5 dni wynosi:  5 x 8 (przepracowane godziny) x € 20 (stawka godzinowa brutto) = € 800.
  Obliczenia według formuły: brutto wypłata otrzymana za resztę okresu trwania umowy podzielona przez wypłatę miesięczną, razy 1/3 brutto wypłaty podzielona przez 12 (miesięcy). Czyli  (800/ 3000) x (1000/12) =  22,22
 3. Wysokość odprawy wynosi więc: € 9.000 + € 22,22 = € 9.022,22

Przykład 2:
Założenia:

 • Pracownik zostaje zwolniony w okresie próbnym.
 • Umowa o pracę trwała łącznie 5 dni.
 • Wypłata miesięczna brutto za te 5 dni wynosi € 800. Kwota ta będzie brana pod uwagę jako wypłata miesięczna.

Przeliczenie wygląda w następujący sposób:

(€ 800 / € 800) x (1/3 x € 800)/12) = 1 x (€ 266,67/12) = € 22,22.

Pracownik otrzyma więc odprawę w wysokości € 22,22, za te 5 dni, które przepracował u danego pracodawcy.

Dodatkowe uwagi

Jeśli pracodawca nie wywiązuje się z obowiązku wypłacenia odprawy należy wysłać list polecony z przypomnieniem oraz ewentualnie terminem wypłaty do maksymalnie 2 tygodni.

Ze względu na trudności finansowe może pracodawca skorzystać z możliwości późniejszej realizacji wypłaty, jednak nie może dłużej zwlekać niż 6 miesięcy po zakończeniu umowy.

Autor tekstu: Anna Łączewska ze związku zawodowego FNV

Zdjęcie główne fot. Karolina Grabowska, Pixabay