Po raz pierwszy w historii, Polacy w Holandii (i nie tylko) głosują korespondencyjnie w wyborach – na urząd prezydenta RP, które odbędą się 28 czerwca. Wszystkie 16.712 pakietów wysłane. Konsul RP odpowiada na Wasze pilne pytania.

W tym kluczowym dla nas jako wyborców momencie tj. oddawania głosów – to po raz pierwszy w historii – w sposób korespondencyjny, w tak ważnych wyborach na urząd prezydenta RP, mamy siłą rzeczy mnóstwo palących pytań.

Poprosiliśmy panią konsul generalną Renatę Kowalską o udzielenie odpowiedzi na Wasze pytania.

I na pytania od redakcji, ponieważ troszczymy się o zachowanie procedur demokratycznych, o transparentność i poszanowanie wyborczych praw obywateli.

Wadliwy pakiet wyborczy

Redakcja Polonia.nl: Czy komisja wyborcza może naprawić własny błąd? Czy może np. ostemplować kartę do głosowania, którą wyborca otrzymał w pakiecie wyborczym, a na której brakuje stempla komisji wyborczej?

Wadliwa karta do głosowania, źródło Facebook

Konsul Renata Kowalska: – Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie zaleciło, aby w przypadku wyborcy, który przed datą głosowania zgłosi, iż otrzymał wadliwy pakiet wyborczy, nie zawierający prawidłowo ostemplowanej karty do głosowania, przesłać wyborcy kartę ostemplowaną na podany w spisie wyborców adres w Holandii.

Tym sposobem wada pakietu zostanie usunięta.

Skrzynki pocztowe pod ambasadą w Hadze

W jakim trybie opróżnianie są skrzynki pocztowe zamieszczone na okres wyborów na ogrodzeniu przy wejściu do ambasady w Hadze, do których wyborcy mogą wrzucać koperty zwrotne z oddanymi głosami. Jak jest ich zawartość zabezpieczona podczas dnia i podczas nocy?

Skrzynki pocztowe Ambasady RP w Hadze, wejście od strony ulicy Javastraat fot. Polonia.nl

Skrzynki pocztowe Ambasady są opróżniane na bieżąco w ciągu dnia. W nocy nie odbiera się poczty kierowanej do Ambasady.

Ostrzegamy wyborców, aby w przypadku przepełnienia skrzynki nie pozostawiali korespondencji.

Ile pakietów zostało wysłane do minionego piątku 19 czerwca włącznie?

Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi wymagałoby szczegółowych wyliczeń. Do piątku wysłana została większość pakietów.

Czy do poniedziałku zostaną wysłane wszystkie pakiety?

Do dziś wysłano wszystkie pakiety.

Ile łącznie pakietów wyborczych konsul wysłał do polskich wyborców w Holandii?

 Wysłano 16.712 pakietów.

Kiedy skład komisji wyborczej zostanie uzupełniony o przedstawiciela Komitetu Wyborczego Rafała Trzaskowskiego?

Komitet Wyborczy Kandydata R. Trzaskowskiego nie zgłosił w terminie, ani po jego upływie, żadnego kandydata, o czym była redakcja poinformowana przez przedstawicielkę Sztabu Pana Trzaskowskiego w Holandii.

Osoba rekomendowana przez Sztab została jednak zaproszona do OKW na jedno wakujące miejsce jako uzupełnienie składu. Formalnie nie jest to jednak kandydat zgłoszony przez Komitet Kandydata R. Trzaskowskiego.

Dziękujemy za odpowiedzi.