W Holandii i w krajach Europy Zachodniej wybory prezydenckie mają się odbyć w formie korespondencyjnej. Polacy za granicą będą mieli TYLKO 6 dni na dopisanie się do spisu wyborców.

[ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]
Publikacja 9 czerwca, stan na godz. 16.30

W SKRÓCIE:

 • Wyłącznie głosowanie korespondencyjne w Holandii. Jak jest to w innych krajach, >> sprawdź na stronie ewybory.msz.gov.pl 
 • W Holandii nie ma możliwości osobistego odbioru pakietu wyborczego ani dostarczenia go do konsula w Hadze z powodu ograniczeń wynikających z epidemii koronawirusa w Holandii, czyli braku zgody władz Holandii.
 • Odpowiedzi na Wasze pytania na dole strony.

SPRAWDŹ, gdzie w Twoim kraju są komisje wyborcze

Lista 169 powołanych obwodów głosowania i adresy siedzib komisji obwodowych na świecie, pobierz rozporządzenie ministra MSZ z dnia 8 czerwca

Holandia – 2 komisje wyborcze

W Holandii 2 komisje wyborcze nr 90 i 91 obie w  Hadze

     • Nr 90, Ambasada RP Alexanderstraat 25 2514 JM Den Haag
     • Nr 91, Ambasada RP (dawny WPHI) Van Lennepweg 51 2597 LG Den Haag

Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.

Rejestracja

   • Poprzez stronę ewybory.msz.gov.pl bądź bezpośrednio w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Hadze:
    1. e-mailowo: haga.konsulat@msz.gov.pl
    2. pisemnie, na adres: Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag
    3. ustnie: w siedzibie Wydziału Konsularnego przy Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag lub telefonicznie, nr tel. + 31 70 79 90 130 oraz + 31 70 79 90 126
    4. faksem, nr faksu: +31 70 79 147

Dokonujcie wpisu natychmiast, bo czasu mało do 15 czerwca do godz.24.00. To TYLKO 6 dni

WAŻNE:

Jeżeli zarejestrowałeś swój wniosek przed 10 maja i chcesz chcesz głosować w wyborach 28 czerwca, w Holandii korespondencyjnie, otrzymasz lub już otrzymałeś instrukcje mailem, co możesz dalej robić.

Tłumaczymy, na czym to polega.

Jeśli jesteś w spisie wyborców na wniosek przed 10 maja i chcesz głosować korespondencyjnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. musisz dokonać zawiadomienia poprzez wypełnienie dodatkowego formularza na ewybory.msz.gov.pl do dnia 16 czerwca 2020 r. do godz. 24.00.

Wybierz opcję na dole tej strony: ZMIEŃ SPOSÓB GŁOSOWANIA (w wersji strony na PC znajdziesz trzy opcje na czerwono na dole strony; w wersji mobilnej strony trzy klawisze na dole strony).

Osoby, które nie dokonają zawiadomienia bądź dokonają tego po dniu 16 czerwca br. nie będą mogły wziąć udziału w wyborach i nie zostanie do nich przesłany pakiet wyborczy (art. 3 ust 9 ustawy).

Zmiana adresu

Jeśli zgłosiłeś się na wybory 10 maja i zmieniłeś miejsce pobytu przed dniem głosowania musisz najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r. zawiadomić o tym konsula, u którego zgłosiłeś zamiar głosowania w obwodzie głosowania utworzonym za granicą. Konsul dokona odpowiedniej zmiany w spisie lub skreśli wyborcę ze spisu wyborców, a w przypadku wyborcy, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego, odnotuje ten fakt w spisie wyborców.

WASZE PYTANIA
Drodzy wyborcy, macie inne nurtujące Was pytania dotyczące głosowania w Holandii, przysyłajcie je do redakcji przez formularz kontaktowy z dopiskiem „Wybory 2020”.

Odpowiadamy

Chcę głosować w kraju, co mam zrobić?

Musisz uzyskać zaświadczenia wydawane przez konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wyborca otrzymuje dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Konsula RP w Hadze pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:

   1. e-mailowo:  haga.konsulat@msz.gov.pl
   2. pisemnie, na adres: Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag
   3. faksem, nr faksu: + 31 70 79 90 147

Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej. Wyborcy, który zgłosił się do głosowania korespondencyjnego zaświadczenia o prawie do głosowania nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego.

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Należy zwrócić uwagę by nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

Obawiam się, że moja karta wyborcza nie dojdzie na czas pocztą zwykłą, czy mogę dostarczyć pakiet wyborczy osobiście do konsulatu?

Niestety nie ma takiej możliwości ani osobistego odbioru pakietu. O tym stanowią obwieszczenia Adama Jaworskiego konsula RP w Hadze.

Frekwencja

Holandii przed głosowaniem, które miało się odbyć 10 maja, zarejestrowało się ok. 2,3 tysiąca osób.  W 2019 r w wyborach parlamentarnych wzięła udział rekordowa liczba wyborco w Holandii13.863 osób.

Holandia była nr 4 krajem z największą liczba oddanych głosów poza Polską.

Czytaj: Wybory 2019: W Holandii Koalicja Obywatelska zdecydowanym zwycięzcą, Lewica nr 2