Ponad 211 tysięcy uczniów holenderskich szkół średnich rozpoczęło właśnie zdawanie egzaminów maturalnych. Do czego uprawnia zdana matura? Z czego egzaminy zdaje Julia?

Dziś 16-letnia Julia, córka Polki z Utrechtu, podchodzi do matury. Do szkoły pojechała na rowerze z własnym kanapkami w torbie, ubrana w jeansy i t-shirt. 13 czerwca wychowawca telefonicznie poinformuje ją o wynikach. Rozdanie dyplomów ukończenia szkoły odbędzie się na początku lipca.

PolecamyHolenderska szkoła uczy umiejętności, nie encyklopedycznej wiedzy

Pierwszy dzień matury

16-latka zdaje dzisiaj maturę, bo kończy kierunek VMBO Theoretische Leerweg (rodzaj liceum zawodowego).

Dzisiaj, w pierwszym dniu matury, zdaje egzamin z j. niderlandzkiego w OSGS Schoonoord w Zeist. Jutro egzamin z matematyki, potem historia, angielski, geografia, biologia i fizyka. Przedmioty maturalne Julii wyznacza profil, który uczeń wybiera po dwóch latach nauki.

W przypadku Julii jest to kierunek techniczny, gdzie przedmiotem obowiązkowym jest fizyka. Przedmioty obowiązkowe, które zdają wszyscy to j. niderlandzki, angielski i matematyka. W sumie obowiązkowych jest 6 przedmiotów, z czego uczeń sam wybiera przynajmniej trzy, ale można zdawać więcej. Julia wybrała dodatkowo historię.

– Szkoły, w szczególności średnie, są nastawione nie tylko na naukę teorii, ale przede wszystkim uczą samodzielnego myślenia i stosowania zdobytej wiedzy – mówi nam mama Julii, Anna Polka mieszkająca prawie 30 lat w Holandii.

PolecamyEdukacja seksualna dzieci w Holandii

– Egzamin z niderlandzkiego mojej córki jest tego dobrym przykładem. Składa się z kilku części, w których testuje się umiejętność zrozumienia przeczytanego tekstu i jego streszczenia.

Oprócz tego pisze się krótki esej, w którym można zawrzeć własne przemyślenia i analizy.

Nie ma czegoś takiego, jak ogólny temat i powoływanie się na literaturę i analizę dzieł literackich. Oczywiście, uczniowie mieli listę obowiązkowych lektur przez wszystkie lata szkoły średniej, ale nie jest to wiedza testowana na egzaminie końcowym – wyjaśnia mama Julii.

Uczniowie specjalnej troski, uczęszczający do szkół ogólnych, korzystają z rożnego rodzaju pomocy, jak np. komputer czy słuchawki. Wszystkie egzaminy są pisemne, dla uczniów z np. dysleksją na komputerach, dla pozostałych uczniów pisane odręcznie.

Z powodu poważnej wrodzonej wady słuchu Julia korzysta z przedłużenia egzaminu o 30 min., czyli ma 2,5 godziny na wykonanie tych samych zadań, które inni uczniowie wykonują w ciągu 2 godzin.

Polecamy: Dzieci na lekcjach pływania – naucz się tonąć, a sobie poradzisz

Ocena końcowa

Ocena końcowa w szkole średniej jest wynikiem skomplikowanych obliczeń wszystkich zdawanych wcześniej tzw. egzaminów szkolnych i wyniku końcowej matury, która jest ogólnokrajowa.

Gorsze wyniki z matury nie oznaczają automatycznie, że szkoły się nie ukończyło – dodaje Anna.

Emocje są?

Emocje są, oczywiście, zarówno u uczniów, jak i u rodziców, ale nie robimy dzieciom kanapek w szkole tak, jak za moich czasów. Nie ma obowiązku zakładania białych bluzek, czarnych spódniczek i garniturów – mówi mama Julii.

Matura kończy się 29 maja. Wyniki maturzyści poznają w połowie czerwca. Wtedy Julia  wywiesi za oknem swoja szkolna torbę przytwierdzoną do drzewca z holenderską flagą, by wszystkim zakomunikować zdaną maturę. Taki tu jest fajny zwyczaj. Najpierw jednak czeka ją maturalny stres.

O różnicach pomiędzy polską i holenderską maturą napiszemy wkrótce więcej.

Trzy rodzaje szkół średnich

Po ukończeniu szkoły podstawowej, młodzi Holendrzy mają do wyboru trzy typy szkół średnich.

1. VMBO (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) – to typ szkoły (trwa 4 lata), przygotowujący do dalszej nauki zawodu.

2. HAVO (hoger algemeen voortgezet onderwijs) – jest typem szkoły średniej o profilu ogólnokształcącym, trwa 5 lat, a jej absolwenci mogą kontynuować naukę w wyższych szkołach zawodowych HBO (Hogerberoeponderwijs), przygotowujących do zawodów o wyższych kwalifikacjach.

3. VWO (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) – to typ szkoły średniej przygotowujący do studiów na uniwersytecie. Nauka trwa 6 lat, wyróżnia się dwa rodzaje tej edukacji: ateneum i gymnazjum (z łaciną i greką).

Różnorodność przedmiotów maturalnych

W tym roku ponad połowa uczniów przystępujących do matury (109.447), to absolwenci szkół średnich typu VMBO, którzy w poniedziałek zdają obowiązkowy egzamin z j. holenderskiego i angielskiego.

Ponad 60.600 uczniów szkół typu HAVO przystąpiło w poniedziałek do testów z fizyki, a VWO (41.500 osób) – z matematyki.

Uczniowie wszystkich rodzajów szkół średnich w Holandii, oprócz przedmiotów znanych także z polskich matur, mogą również zdawać egzaminy z takich przedmiotów, np. j. arabski, turecki, czy hiszpański.

Dodatkowy termin egzaminów maturalnych ustalono na połowę czerwca i obejmie on tych uczniów, którzy z różnych przyczyn, np. choroba lub wydarzenie losowe, nie mogli przystąpić do nich w obecnym terminie.

Warto wiedzieć, że system edukacji holenderskiej (na wszystkich poziomach) jest wspierany przez badania rynku dotyczące zapotrzebowania na specjalistów w danym sektorze.

Ministerstwo edukacji współpracuje z gminami i rozmaitymi organizacjami (np. przedsiębiorców) celem ustalenia racjonalnego planu kształcenia w poszczególnych zawodach w oparciu o statystyki i badania rynku.

Autorki: Ewa Grochowska i Małgorzata Bos-Karczewska, fot. Pixabay

Wesprzyj portal Polonia.nl!
Jesteśmy niewielką fundacją STEP i potrzebujemy Waszego wsparcia finansowego w postaci darowizny (donatie) – jednorazowej lub comiesięcznej.
  • Nr konta: NL14INGB0001366110
  • Adresat: Stichting van de Poolse Experts – STEP
  • Tytuł przelewu: donatie
Zebrane środki wykorzystamy w całości na to, by Polonia.nl istniała w takim kształcie, jaki znacie i cenicie. Dziękujemy!
Redakcja Polonia.nl