Pod hasłem „zadaj pytanie o współpracę z Polonią internauci mogli zadać pytanie do wiceministra Janusza Ciska, który koordynuje współpracę z Polonią i Polakami za granicą.

Nagranie wideo z odpowiedziami na najciekawsze z nich zostało opublikowane na portalu msz.gov.pl 10 kwietnia 2013 r.

W 4.24 minucie wideo minister Cisek odpowiada na jedno z pytań zadanych przez Małgorzatę Bos-Karczewską, redaktor naczelną portalu Polonia.nl.

W ramach Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych EUWP Bos-Karczewska kilkakrotnie opiniowała rządowe programy współpracy z Polonią i wygłaszała referaty na temat migracji zarobkowej w UE (w Berlinie w 2012 r. i w Malmo w 2010 r.)

Z 6 zadanych pytań za najciekawsze wybrano nasze pytanie nr 2. Oto lista naszych pytań:

Komunikacja

  • Pytanie 1 – Jak zamierza Pan ulepszyć komunikację i dialog z organizacjami polonijnymi, by dowiadywały siȩ na czas o nowych planach i priorytetach MSZ? Np. informacje o konsultacjach społecznych wyczytaliśmy przez przypadek w polskiej prasie i na stronie MSZ.

Dotacje

  • Pytanie 2 – Z dokumentu na stronie MSZ (informacja z 7.02.2013) wynika, że powołano 22 Rady Konsultacyjne do opiniowania wniosków o dotacje na działalność polonijną przy ambasadach i konsulatach. W jakich krajach one działają? Jaka jest rola tych Rad? Czy informacje możecie Państwo opublikować na stronach MSZ czy danych ambasad?
  • Pytanie 3 – Czy można spodziewać się przejrzystości reguł gry, określenia obszarów priorytetowych na dany kraj oraz określenia zasad i warunków ubiegania się o dotacje i ich przyznawanie przez ambasady na projekty Polonii w krajach zamieszkania? Takie podejście, czyli publicznie dostępne informacje pozwolą nam uczyć się poprzez wymianę doświadczeń i inspirować do dalszego działania.

Polityka MSZ wobec Polonii i Polaków za granicą – w tym migrantów zarobkowych
Potrzeby współczesnej Polonii (sensu largo) diametralnie się zmieniły, zwłaszcza w krajach UE. Tego powodem jest nowa polska emigracja zarobkowa, źródło nowych wielkich wyzwań dla rządu RP oraz władz krajów osiedlenia – partnerów unijnych naszego kraju.

  • Pytanie 4 – Jaka jest polityka MSZ wobec tej bardzo licznej grupy obywateli RP – migrantów zarobkowych: czasowych i osiedlających się w UE? Pozycja na rynku pracy migrantów zarobkowych (zatrudnionych w nisko płatnych sektorach) jest bardzo krucha, a ta nowa (niezorganizowana i mobilna) ‘grupa’ rzutuje i będzie w dużej mierze kreować obraz Polski wśród obywateli krajów osiedlenia w UE? Abstrahujȩ tu od skutków na kondycję samej Polonii i jej przyszłego potencjału.
  • Pytanie 5 – Jak MSZ zamierza „pomagać i upowszechniać wiedzȩ na temat praw i rozwiązywania problemów pracowników migrujących’ (cel zapisany w 'Rządowym programie na rok 2013′ na str. 8)? I jak chce do tej grupy docelowej dotrzeć?
  • Pytanie 6 – Czy w tej mierze nie warto zainwestować w komunikację poprzez media polonijne w krajach osiedlenia, by także utrzymać kontakt z tymi Polakami?

 

Archiwum
POLONIA: Projekt planu współpracy MSZ z Polonią na rok 2013 i Rady Konsultacyjne przy ambasadach
Opublikowane na portalu Polonia.NL 10.04.2013
– Wydawca portalu: STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas

Odwiedź nas w sieci:

Facebookbądź na bieżąco, komentuj nasze wpisy
Twitterśledź nas na Twitterze
Lubisz nas? Kliknij ikonę Facebook w prawym górnym rogu strony