De ‘moderne migrant’ verschilt aanzienlijk van het traditionele beeld van gastarbeiders, gezinsherenigers en vluchtelingen waar Nederland tot enkele jaren geleden haar beleid op heeft gericht. Ze komen uit de EU-lidstaten, vooral uit Polen en zijn hier tijdelijk om te werken via een Nederlands uitzendbureau werken of in dienst zijn. Ze leveren de schatkist dit jaar 360 miljoen euro op. Er zijn wel obstakels op maatschappelijk vlak.

Ze maken wel gebruik van overheidsdiensten, maar ontvangen bijvoorbeeld geen huursubsidie, AOW, bijstand en hypotheekrenteaftrek. Omdat ze wel sociale premies en btw betalen, is elke tijdelijke arbeidsmigrant goed voor een positief saldo van 1.800 euro voor de schatkist. Dat blijkt uit het rapport ‘De economische bijdrage van tijdelijke arbeidsmigranten’ van SEO Economisch Onderzoek in Amsterdam.

Anno 2012 komen de meeste migranten uit Polen, op jonge leeftijd, zonder gezin en slechts voor enkele maanden. Deze tijdelijke migrant is inmiddels een permanent fenomeen. Dit jaar zullen er naar schatting zo’n 200 duizend in ons land werkzaam zijn, samen goed voor 60 duizend arbeidsjaren. De arbeidsinput van tijdelijke migranten uit de MOE-landen is daarmee tweemaal zo groot als die van hun landgenoten die zich voor langere tijd in Nederland gevestigd hebben.

Vanuit economisch perspectief is de bijdrage van deze tijdelijke arbeidsmigranten positief. Door hun flexibiliteit leveren zij een bijdrage aan het behoud van productie en werkgelegenheid. Daar staat tegenover dat die werkzaamheden natuurlijk niet meer beschikbaar zijn voor een binnenlandse vacature. Maar omdat de tijdelijke migrant in banen blijkt te werken waarvoor niet meteen lokale werknemers beschikbaar zijn (seizoenpieken), is er per saldo geen sprake van verdringing. Wat de werkgelegenheid betreft houden de (kleine) positieve en negatieve effecten elkaar in evenwicht. In sectoren waar het aandeel tijdelijke migranten sterk is gegroeid, is geen afname van het aantal binnenlandse werknemers. Door de hogere productie resteert het positieve effect op het BBP. Dat zich kan uiten in een hogere winstgevendheid of lagere prijzen.

Niet alleen dragen tijdelijke migranten bij aan het Bruto Binnenlands Product (BBP), ook zijn ze per saldo gunstig voor de collectieve sector. Enerzijds maken ze gebruik van collectieve diensten zoals openbaar bestuur en veiligheid. Maar anderzijds maken ze geen gebruik van huursubsidie, AOW, zorgtoeslag, bijstand en hypotheekrenteaftrek. Omdat ze wel sociale premies en BTW betalen, levert elke tijdelijke arbeidsmigrant gemiddeld ongeveer 1800 euro op voor de collectieve sector.

Hoewel de economische bijdrage positief is zijn er wel obstakels op maatschappelijk vlak. Ondanks vele geslaagde initiatieven leidt het tekort aan geschikte woonruimte in enkele gevallen tot uitbuiting, vaak in samenhang met illegale vormen van arbeid en malafide arbeidsbemiddelaars. Behalve tot onderbetaling van werknemers leidt dat ook tot oneerlijke concurrentie met bonafide ondernemers. Deze situaties zijn weliswaar uitzonderlijk, maar zeer beeldbepalend. Ze bezorgen de tijdelijke arbeidsmigrant regelmatig een slecht imago en belemmeren daardoor de maatschappelijke acceptatie van tijdelijke arbeidsmigratie. Vanuit economisch perspectief is dat onterecht.

  Gepubliceerd op Polonia.NL 06.12.2012
– Uitgever: STEP – Stichting van Poolse Experts in Nederland , lees meer over ons

Bezoek ons op social media en geef je mening:

Facebookblijft op de hoogte en laat je commentaar achter
Twittervolgt ons op Twitter
Leuk? Klik op het Facebook-logo in de rechter hoek van de website