• Datum: woensdag, 12 december 2012, 16:30 – 18:00 (inloop vanaf 16.00)
  • Locatie: Kerk van Heilige Teresia van Avila, Westeinde 12a, Den Haag
  • Openbaar: ja, gelieve aanmelden bij Delilah Sarmo  dsarmo@discriminatiezaken.nl
  • Organisatie: Bureau Discriminatiezaken in Den Haag

Op 12 december a.s. presenteert het Bureau Discriminatiezaken de uitkomsten van een inventariserend onderzoek naar discriminatie onder Midden- en Oost-Europeanen (MOE-landers) in Den Haag.

Programma:
16.00 – 16.30 Inloop en ontvangst met koffie, thee en versnapering
16.30 – 16.35 Opening door Gert-Jan Ankoné (directeur Bureau Discriminatiezaken)
16.35 – 16.55 Presentatie onderzoek: ‘Buiten beeld? Een inventariserend onderzoek naar discriminatie van Midden- en Oost-Europeanen in Den Haag’ (PDF)
16.55 – 17.55 Interactief gedeelte: mogelijkheid tot stellen van vragen en paneldiscussie
17.55 – 18.00 Afsluiting
18.00 – 19.00 Gelegenheid tot napraten tijdens netwerkborrel

Sprekers:
Drs. Jan Kik – onderzoeker Bureau Discriminatiezaken

Panel van experts:
Fronnie van Melick – IDHEM, Stichting Den Haag & Midden-Europa
Ismael El Haddiouio – Voor Welzijn
Drs. Małgorzata Bos-Karczewska – Polonia.NL – website van Poolse Gemeenschap in Nederland

Buiten beeld
In 2012 onderzocht het Bureau Discriminatiezaken ervaren discriminatie onder burgers met een Midden- of Oost-Europese achtergrond (MOE-landers) woonachtig in Den Haag. Op 12 december 2012 presenteert het Bureau Discriminatiezaken de resultaten van dit onderzoek. Tijdens de bijeenkomst wordt samen met ervaringsdeskundigen en experts stilgestaan bij de beeldvorming van en over MOE-landers. Is deze in de afgelopen jaren veranderd?

Associatie met overlast
In de afgelopen jaren is het aantal MOE-landers in Den Haag flink gestegen. Uit onderzoek blijkt dat MOE-landers steeds vaker worden geassocieerd met het veroorzaken van overlast. Welk effect heeft dit op MOE-landers en hun integratie in de Haagse samenleving? Bureau Discriminatiezaken wil de (negatieve) beeldvorming van MOE-landers bespreekbaar maken, en de knelpunten benoemen, maar ook kansen om deze bij te stellen zichtbaar maken.

Zichtbaarheid discriminatie van belang
Diverse ervaringsdeskundigen geven aan dat MOE-landers jaren buiten beeld waren en nu meer in de aandacht komen. Polen vormen de grootste groep in Den Haag. Veel MOE-landers nemen deel aan onze stad en zullen dit blijven doen. Uitsluiting en ongelijke behandeling kunnen de deelname van deze groep aan de samenleving belemmeren. Daarmee is het van belang zichtbaar te maken in hoeverre MOE-landers discriminatie ervaren. Met het inventariserend onderzoek wil het Bureau Discriminatiezaken hier inzicht in geven met het doel een bijdrage te leveren aan het integratiebeleid.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via bureau@discriminatiezaken.nl. Gezien het tijdstip waarop de bijeenkomst plaatsvindt zorgt de organisatie voor een hapje en drankje tijdens de netwerkborrel.

  Gepubliceerd op Polonia.NL 06.12.2012
– Uitgever: STEP – Stichting van Poolse Experts in Nederland , lees meer over ons

Bezoek ons op social media en geef je mening:

Facebookblijft op de hoogte en laat je commentaar achter
Twittervolgt ons op Twitter
Leuk? Klik op het Facebook-logo in de rechter hoek van de website