„Polska emigracja zarobkowa w UE przerosła oczekiwania i możliwości władz polskich i krajów zamieszkania oraz organizacji polonijnych”

„Emigracja zarobkowa przybiera charakter trwały, a powroty są zjawiskiem marginalnym” – stwierdzili uczestnicy trzeciej edycji konferencji „Monitor emigracji zarobkowej w UE”, która odbyła się w Berlinie w dniach 26-28.10.2012 br. Wystosowano apel do władz RP m.in. postulując opracowanie strategii rządowej wobec emigracji zarobkowej w UE.

Konferencja „Monitor emigracji zarobkowej w UE” jest unikalnym forum wymiany doświadczeń organizacji polonijnych z krajów UE z władzami RP i polskiej dyplomacji na temat poakcesyjnej emigracji zarobkowej. Organizatorem poprzednich konferencji w Londynie w 2009 r. i w Malmö w 2010 r. była także Europejska Unia Wspólnot Polonijnych – działająca od 20 lat organizacja zrzeszającą 38 głównych, krajowych organizacji polonijnych z 30 krajów Europy.

Współorganizatorami tegorocznej konferencji był Konwent Organizacji Polskich w Niemczech oraz Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie.

Berlin:  delegaci z 10 krajów UE

W Berlinie skupiono się na 10 krajach UE, do których wyemigrowały najliczniejsze grupy polskich pracowników tj. Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Kraje te reprezentowalo 24 przedstawicieli organizacji członkowskich EUWP i nowej emigracji oraz 16 przedstawicieli polskich placówek dyplomatycznych w osobach konsuli generalnych i I sekretarzy ambasad RP.

W skład delegacji z Holandii wchodzili: Małgorzata Bos-Karczewska, prezes STEP, organizacji członkowskiej EUWP od 2003 r., Iwetta de Koster z Fundacji Haga-Europa Środkowa (IDHEM) oraz Arkadiusz Michoński z ambasady RP w Hadze.

W obradach udział również wzięli przedstawiciele polskich władz i organizacji: przedstawiciele Sejmu, Wspólnoty Polskiej, ministerstw MSZ i MEN oraz kancelarii premiera RP.

Dynamika, problemy i apel

Referat wiodący konferencji pt. „Migracje zarobkowe z Polski po roku 2004: fakty czy mity” wygłosiła prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska z Centrum Stosunków Międzynarodowych, Rektor Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

fot. Sesja „Problemy z integracją?” obrady prowadzi M. Bos-Karczewska (Holandia)

W piȩciu sesjach problemowych omawiano najważniejsze kwestie związane z migracją zarobkową tj. polskość następnych pokoleń, problemy z integracją i na rynkach pracy, powrót czy emigracja. Identyfikowano problemy oraz formułowano wnioski i oczekiwania.

Sesja „W środowisku polonijnym”

 • „Niemcy: Nowa emigracja, stara Polonia” – Ewa Maria Slaska, Polonia – Berlin
 • „Sytuacja polskich dzieci na tle przemian społecznych w Irlandii” – Beata Molendowska, Towarzystwo Irlandzko-Polskie w Dublinie
 • „Wpływ napływu dużej ilości Polskiej Emigracji Zarobkowej na życie polonijne w Sztokholmie” – Maria Olsson, Zrzeszenie Organizacji Polonijnych, Szwecja
 • „Brytyjska Polonia po 2004 roku” – Anna Rączkowska, Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii

Sesja: „Polskość następnych pokoleń”

 • „Sytuacja oświaty polonijnej w Niemczech” – Małgorzata Tuszyńska, Polska Rada w Berlinie
 • „Sytuacja i problemy oświatowe w Brukseli” – Bernadetta Kachel, Centrum Kultury i Edukacji Polskiej Plus w Brukseli
 • „Doświadczenia z Polskiej Szkoły Sobotniej im. J.C. Korzeniowskiego w Canterbury w Wielkiej Brytanii” – Marta Gocek, Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii

Sesja „Problemy z integracją?”

 • ”Polska emigracja zarobkowa we Włoszech; dostęp do rynku pracy i świadomość praw pracowniczych” – Kamila Kowalska, Ambasada RP w Rzymie
 • Polacy w Hadze – wyzwania i rozwiązania praktyczne” – Iwetta de Koster, Fundacja Haga-Europa Środkowa
 • „Problemy integracyjne niemieckiej Polonii” – Ewa Maria Slaska, Polonia – Berlin
 • „Migracka zarobkowa Polaków do Austrii po otwarciu rynku pracy – obawa a rzceczywistość”, Teresa Kopeć, Forum Polonii Austriackiej

Sesja „Powrót czy emigracja”

W referacie pt. „Polacy w Hadze- wyzwania i rozwiązania” Iwetta de Koster z Fundacji Haga-Europa Środkowa przedstawiła konkretne problemy związne z polską emigracją zarobkową na przykładzie dużej algomeracji miejskiej jaką jest Haga. Małgorzata Bos-Karczewska w referacie pt. „8 lat polskiej migracji zarobkowej w UE: wnioski i zalecenia” podzieliła się oceną tego trwającego już 8 lat zjawiska oraz przedstawiła wnioski ( tzw. lessons learned) oraz zalecenia dla władz RP i Polonii.

Na konferencji podkreślono, że w ostatnim okresie czasu drastycznie wzrosła emigracja rodzinna oraz liczba dzieci rodzących się na emigracji. I w związku z tym wzrosły potrzeby związane z edukacją dzieci i młodzieży polonijnych. Zauważono także, że wzrastająca fala emigracji powoduje demograficzne i ekonomiczne problemy w Polsce.

Uczestnicy konferencji z organizacji poloninych przyjȩli dokument końcowy, w którym zwrócili się z apelem do władz RP o:

 1. wypracowanie strategii rządowej wobec emigracji zarobkowej,
 2. intensyfikację współpracy z organizacjami polonijnymi i wspieranie ich działalności w środowiskach nowej emigracji,
 3. nadanie właściwego wymiaru środkom finansowym przeznaczonych na oświatę polonijną,
 4. dalsze wspieranie działań na polu kultury w celu utrzymania polskości wśród dzieci i młodzieży,
 5. organizowanie corocznej konferencji „Monitor emigracji zarobkowej” jako unikalnego forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami władz polskich, placówkami dyplomatycznymi i organizacjami polonijnymi.

Czytaj

Referaty:

Opublikowane na portalu Polonia.NL 29.10.2012
– Wydawca portalu: STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas

Odwiedź nas w sieci:

Facebookbądź na bieżąco, komentuj nasze wpisy
Twitterśledź nas na Twitterze
Lubisz nas? Kliknij ikonę Facebook w prawym górnym rogu strony