Na polskim rynku brak jest informacji , jak przygotować się do wyjazdu do pracy w Holandii.
Portal Polonia.nl otrzymuje dużo maili od poszkodowanych w Holandii Polaków. Dlatego postanowiliśmy sami sporządzić podstawowy katalog informacji dla osób, które chcą przyjechać do pracy w Holandii.

Polonia.nl jest społeczną inicjatywą. Mamy na wzglȩdzie dobro obywatela. Nasze informacje są rzetelne i sprawdzone.

UMOWA Z POŚREDNIKIEM
W przypadku podjęcia pracy Twoim najważniejszym dokumentem jest umowa. Upewnij się, że zawiera ona wszystkie niezbędne elementy i że nie jest dla Ciebie niekorzystna.

Pamiętaj!

 • Agencja ma obowiązek przekazania Ci umowy na piśmie, w języku, który rozumiesz.
 • Nie musisz podpisywać umowy od razu, w biurze. Zabierz umowę do domu i przeczytaj spokojnie.
 • Sprawdź, jakie są Twoje prawa i obowiązki oraz co oferuje pośrednik i pracodawca.
 • Gdy nie wszystko rozumiesz, poproś pracownika agencji o wyjaśnienie.

– Przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznaj się z jej treścią.
– Zachowaj egzemplarz umowy dla siebie!!
– Pamiętaj, że umowa chroni interesy Twoje, pracodawcy oraz agencji pośrednictwa pracy.

– Nie zgadzaj się na pracę bez umowy.

Elementy umowy
Podpisując umowę z agencją pośrednictwa pracy upewnij się, że zawiera on wszystkie wymienione poniżej elementy.

 • nazwę zagranicznego pracodawcy;
 • okres zatrudnienia;
 •  rodzaj oraz warunki pracy i wynagrodzenia oraz przysługujące osobie świadczenia socjalne; UWAGA! Kontrakt zerowy oznacza, że jak nie ma pracy na miejscu na nią czekasz, a koszty pobytu ponosisz!
 •  warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Pracodawca zapewnia ubezpieczenie pracownika w miejscu pracy. Ubezpieczenie na czas podróży i poza miejscem pracy pracownik wykupuje na własną rękę;

 • obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy (np. posiadanie wymaganych dokumentów, kwalifikacji i uprawnień niezbędnych do wykonywania pracy, posiadanie zaświadczenia o stanie zdrowia, zaświadczenia o niekaralności, itp.);
 •  obowiązki i uprawnienia agencji pośrednictwa pracy;
 • zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między agencją a obywatelem polskim a pracodawcą.

Pamiętaj, że niewykonanie przez Ciebie warunków umowy (np. niestawienie się do pracy) powoduje skutki prawne i finansowe.
W umowie ważny jest zapis o pomocy udzielonej przez agencję pracownikowi, w przypadku nie wywiązania się pracodawcy z zawartej umowy;

 • kwoty należne agencjom pośrednictwa pracy z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą poniesione na: dojazd i powrót osoby skierowanej, wydawanie wizy, badanie lekarskie i tłumaczenie dokumentów;
 • informacje o trybie i warunkach dopuszczenia cudzoziemców do rynku pracy w państwie wykonywania pracy;
 •  inne zobowiązania stron.

Zwróć uwagę, czy w umowie będzie zapis o:

 • zapłacie za wyjazd u konkretnego pośrednika, a bilet kosztuje więcej niż powinien
 • karach finansowych za przedwczesne zerwanie umowy (rzȩdu 200- 500 euro!).

Masz prawo nie podpisywać takiej umowy. Bądź świadomy, co Ciebie może spotkać!

TRZY najważniejsze sprawy – upewnij siȩ!
Wybór odpowiedniej agencji pośrednictwa pracy może być decydujący dla Twojego bezpieczeństwa pracy za granicą.
Przed ostateczną decyzją, z usług którego pośrednika skorzystać, pamiętaj o kilku rzeczach.

 • Legalnie działający pośrednik powinien posiadać odpowiedni certyfikat lub inny dokument potwierdzający jego działalność. Zawsze sprawdzaj, czy dana agencja działa legalnie.
 • Uważaj na nieuczciwe praktyki pośredników pracy, jak pobieranie opłat za fikcyjne usługi, kierowanie do pracy do nieistniejącego pracodawcy czy zawyżanie kosztów transportu, zakwaterowania.
 • W przypadku podjęcia pracy Twoim najważniejszym dokumentem jest umowa. Upewnij się, że zawiera ona wszystkie niezbędne elementy i że nie jest dla Ciebie niekorzystna.

Nawet jeśli pośrednik, którego wybrałeś działa legalnie i ma wszystkie wymagane certyfikaty i dokumenty, sprawdź go!

 • Poszukaj informacji o tym pośredniku w internecie, na forach internetowych.
 • Popytaj znajomych, rodzinę, może ktoś już korzystał z ich usług.
 • Sprawdź agencję w polskim rejestrze 

Nie korzystaj z ofert pracy zamieszczanych w prasie zawierających jedynie numer telefonu kontaktowego oraz ze spotkań z pośrednikiem poza biurem firmy (np.: na ulicy, dworcu, w kawiarni).

>> Czytaj wiȩcej: Broszura Nie daj się oszukać

>> Dalsze porady portalu Polonia.nl wkrótce

Jesteś oszukany?

Podajemy tylko sprawdzone kontakty:

 

Jeżeli agencja pośrednictwa pracy nie wywiązała się z warunków umowy:
masz prawo do wystąpienia z roszczeniami do agencji zatrudnienia lub możesz dochodzić swych roszczeń przed sądem powszechnym występując z powództwa cywilnego.

Inne broszury
„Bezpieczne wyjazdy do pracy”

Opublikowane na portalu Polonia.NL 02.10.2012
– Wydawca portalu: STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas

Odwiedź nas w sieci:

Facebookbądź na bieżąco, komentuj nasze wpisy
Twitterśledź nas na Twitterze
Lubisz nas? Kliknij ikonę Facebook w prawym górnym rogu strony