Op het Meldpunt Malafide Uitzendbureaus dat het kabinet afgelopen week heeft geopend, is lang gewacht. Het is de bedoeling dat migranten hun klachten over uitzendbureaus, loonbedrijven, tussenpersonen, ronselaars, zetbazen eindelijk ergens kunnen doen. Per telefoon, post of via de website van inspectie van sociale zaken en werkgelegenheid.

Dit nobele initiatief gaat helaas grotendeels aan de doelgroep voorbij. Via de meldpunttelefoon kan men alleen in het Nederlands communiceren. Daarmee zijn tijdelijke arbeidsmigranten die het grootste risico lopen op uitbuiting en de taal niet kennen, slecht geholpen.

Op het online meldpunt staat wel, zij het verstopt, onder het kopje ‘Other languages’ een link naar een Poolse pagina en uiteindelijk naar een klachtenformulier. De Poolstalige tekst daar wijkt af van die in het Nederlands en maakt het slachtoffer duidelijk dat hij het formulier liefst niet moet gebruiken maar zijn toevlucht moet zoeken bij de vakbonden of de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten.

De rijksoverheid en ook sommige gemeentes weigeren te communiceren in de moedertaal van arbeidsmigranten. De website polski.szw.nl, in 2008 door toenmalige minister Donner gelanceerd, is inmiddels verdwenen. Toen de gemeente Schiedam onlangs informatieboekjes met praktische tips voor Poolse en Bulgaarse arbeidsmigranten in hun moedertaal uitbracht was het aantal boze en onfatsoenlijke reacties op rijnmond.nl zo groot dat de redactie de publicatie van commentaar heeft afgesloten.

Men hamert op de eigen verantwoordelijkheid van de migranten, maar maakt het de arbeidsmigrant onnodig lastig om een klacht in te dienen. Achterstallig loon moet de arbeidsmigrant opeisen via de kantonrechter. Elke hindernis voor de arbeidsmigrant om zijn recht te halen, maakt het malafide ondernemers makkelijker hun kwalijke praktijken voort te zetten. Wat wil Nederland? Symboolpolitiek of effectief aanpakken van misstanden?

Malgorzata Bos-Karczewska – hoofdredacteur van Polonia.nl, voor Polen in Nederland

Artikel is ook gepubliceerd in Trouw 21.03.2012

Links

Meldpunt Malafide Uitzendbureaus
PRASA: Teraz Polacy będą mogli skarżyć się na Holendrów – radio RMF FM – czytaj

 

Gepubliceerd op Polonia.NL 20.03.2012
– Uitgever: STEP – Stichting van Poolse Experts in Nederland , lees meer over ons

Bezoek ons op social media en geef je mening:

Facebookblijft op de hoogte en laat je commentaar achter
Twittervolgt ons op Twitter
Leuk? Klik op het Facebook-logo in de rechter hoek van de website