Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych pozytywnie zaopiniowała kandydatów na ambasadorów, w tym  kandydaturę obecnego wiceministra MSZ Jana Borkowskiego na stanowisko szefa polskiej placówki dyplomatycznej w Hadze.

Minister MSZ Radosław Sikorski przedstawiajac kandydata na ambasadora w Holandii podkreślił, że Jan Borkowski przez ponad trzy lata przewodniczył pracom międzyresortowego zespołu ds. współpracy z Polonią i Polakami za granicą.

Dodał, że w kontekscie zamieszania wokół polskiej migracji zarobowej w Holandii, “doświadczenie nadzorowania Departamentu Polonii będzie ministrowi także w Holandii przydatne”.

Jednym z zadań Borkowskiego, jak zaznaczył szef MSZ, „będzie udzielanie pomocy naszym rodakom i reprezentowanie naszego stanowiska wobec władz w Holandii także w takich trudnych, także politycznie dla rządu w Holandii, przypadkach”.

– To, że zatrudnienie Polaków w Holandii budzi kontrowersje – budzi też kontrowersje pomiędzy Holandią a Komisją Europejską – jest niepokojącym trendem – dodał Sikorski.

Jan Borkowski, przedstawiając swoją koncepcję pracy w Hadze, zapowiedział, że będzie m.in. wspierał „aspiracje” Polonii i działał na rzecz dobrych warunków pracy i życia Polaków w Holandii. Mówił, że będzie dążył też do zbudowania zobiektywizowanego, co znaczy też prawdziwego, pozytywnego wizerunku naszych wzajemnych stosunków. Podkreślił, że jego celem będzie też wykorzystanie potencjału handlowego w naszych relacjach.

Na stronach MSZ czytamy, że Jan Borkowski jest w MSZ sekretarzem stanu ds. parlamentarnych, konsularnych, Polonii oraz informacji europejskiej. (zobacz zakres czynnosci) Jak wcześniej już  pisaliśmy funkcję tą piastuje z rekomendacji PSL.

Pytanie teraz, kiedy, czy już może w kwietniu, nowy ambasador zawita do Hagi, aby w pierwszym rzędzie złożyć listy uwierzytelniające królowej Holandii Beatrix, od tego momentu zaczyna swoją pracę jako ambasador RP w Holandii.

Jan Borkowski, nowym ambasadorem RP w Holandii

(fot. M.Bos-Karczewska/ Polonia.nl)

Dr Jan Borkowski

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Niderlandów oraz Stały Przedstawiciel RP przy Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w Hadze od czerwca 2012 r.

Jan Borkowski urodził się 7 sierpnia 1952 r. w Łosicach.

Ukończył studia na Politechnice Świętokrzyskiej, w Instytucie Ekonomiki i Organizacji w Radomiu, uzyskując dyplom magistra ekonomii (1977). W 1986 roku otrzymał stopień doktora nauk ekonomiczno-rolniczych na Wydziale Ekonomicznym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej i naukowej. Pracę naukową rozpoczął w 1977 roku jako asystent na Wydziale Ekonomicznym w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu, a kontynuował od 1980 roku jako starszy asystent a następnie adiunkt w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. W latach 1998-2008 prowadził wykłady w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie. Od 1998 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadził wykłady z zakresu integracji europejskiej oraz polityk unijnych.

Na początku przemian ustrojowych w Polsce, w latach 1990-1993, pełnił funkcję wicewojewody siedleckiego.

W roku 1993 został wybrany na posła II kadencji Sejmu RP. W latach 1993-1996 pełnił funkcję przewodniczącego sejmowej Komisji do Spraw Układu Europejskiego (nadzorującej realizację umowy stowarzyszeniowej) oraz – jednocześnie – przewodniczącego delegacji Sejmu RP i Senatu RP do kontaktów z Parlamentem Europejskim w ramach Parlamentarnej Komisji Wspólnej RP-UE.

W latach 1996-1997 pełnił funkcję wiceministra nadzorującego proces integracji Polski z Unia Europejską na stanowisku podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

W latach 2007-2012 ponownie pełnił funkcję wiceministra spraw zagranicznych w randze sekretarza stanu. W tym czasie pełnił funkcję Sekretarza Parlamentarnego MSZ, a także odpowiadał m.in. za współpracę z Polonią i Polakami za granicą, kwestie konsularne, dyplomację publiczną i kulturalną oraz informację europejską.

Dr Jan Borkowski jest autorem ponad 50 prac naukowych poświęconych integracji europejskiej (m.in. redaktorem naukowym Rola Polski w kształtowaniu polityki wschodniej Unii Europejskiej),  a także wieloletnim (1999-2006) redaktorem rocznika naukowego Yearbook of Polish European Studies.

Zna język angielski oraz rosyjski.

Jan Borkowski jest żonaty i ma dwoje dorosłych dzieci.

 

Z archiwum
NEWS: Jan Borkowski, sekretarz stanu w MSZ, na ambasadora w Holandii – 23.11.2011

Opublikowane w portalu Polonia.NL 02.03.2012, update 5.06.2012
– Wydawca portalu: STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas

Odwiedź nas w sieci:

Facebookbądź na bieżąco, komentuj nasze wpisy
Twitterśledź nas na Twitterze
Lubisz nas? Kliknij ikonę Facebook w prawym górnym rogu strony