Verschenen ook in Trouw op 29.02.2012

In alle commotie rond het PVV-meldpunt zou je bijna vergeten dat de Tweede Kamer woensdag het debat voortzet over de conclusies van de tijdelijke commissie 'Lessen uit recente arbeidsmigratie’ . Een prima gelegenheid om oplossingen voor bestaande problemen – van overlast én van uitbuiting – te bespreken.

De commissie onder voorzitterschap van Ger Koopmans (CDA) heeft vorig jaar goed werk geleverd. Zij meldde dat zij „geschrokken (is) van de aard en omvang van uitbuitingssituaties’. Daarom bepleit zij een stevige aanpak van uitzendbureaus en een actiever voorlichtingsbeleid om arbeidsmigranten weerbaarder te maken. „Op de eerste dag van tewerkstelling wordt in de taal van het land van herkomst (of in de taal die wordt verstaan en begrepen) gewezen op de rechten en plichten. Ook worden zij voorgelicht bij welke Nederlandse instanties zij terecht kunnen in geval van uitbuiting of andere ongewenste situaties.”

Heel goed, maar: wie moet het doen? Wie gaat erop toezien dat het niet bij wensen en goede voornemens blijft?

Ook over overlast formuleert het rapport van de tijdelijke commissie aanbevelingen. „Overlastproblemen die ontstaan door overbewoning (zijn) op te lossen door verbetering van de huisvestingsproblematiek en door het actief optreden van gemeenten.”En: “Voorlichting te geven over de leefregels in de openbare ruimte en op het werk in Nederland, ook in landen van herkomst.”

Hoe gaan wij deze goede bedoelingen concretiseren? Ik stel voor om gewoon aan de slag te gaan.

Ten eerste moeten werkgevers, rijk en gemeenten financieel bijdragen een aan taallessen, integratiecursussen en opleidingen van werknemers en hun gezinnen uit Midden- en Oost-Europa.

Ten tweede dienen er steunpunten voor EU-arbeidsmigranten worden ingericht daar waar grote concentraties zijn. Deze steunloketten cq. consultatiepunten helpen nieuwkomers de weg te vinden in de gemeente en te integreren (scholing en taallessen).

Wie wil oogsten, moet eerst zaaien.

Malgorzata Bos-Karczewska, hoofdredacteur van Polonia.nl website van Poolse gemeenschap in Nederland

Gepubliceerd op Polonia.NL 29.02.2012
– Uitgever: STEP – Stichting van Poolse Experts in Nederland , lees meer over ons

Bezoek ons op social media en geef je mening:

Facebookblijft op de hoogte en laat je commentaar achter
Twittervolgt ons op Twitter
Leuk? Klik op het Facebook-logo in de rechter hoek van de website