Konferencja popularno-naukowa NAUKA. POLSKIE PERSPEKTYWY w Oksfordzie, Wielka Brytania – 4-6.05.2012

Wydarzenie jest skierowane do młodych polskich naukowców, doktorantów i studentów pracujących w zagranicznych instytutach naukowych i na uniwersytetach. Konferencja bȩdzie okazją do wzajemnego poznania siȩ członków społecznosci młodych polskich naukowców mieszkających i studiujących za granicą i do dyskusji na temat uczestnictwa Polaków w rozwoju naukowym i technologicznym Europy i świata. Obecność na konferencji potwierdzili wstȩpnie znani polscy naukowcy pracujący od lat poza granicami kraju.

W programie miȩdzy innymi panele nauk matematycznych, przyrodniczych i ekonomicznych, a także dyskusja nad stanem techniczno-organizacyjnym nauk ścisłych i pokrewnych w Polsce oraz perspektyw powrotu do kraju. Panele bȩdą składać siȩ z 30-minutowych wykładów o charakterze otwartym, prowadzonych przez uczestników. Prosimy chȩtnych do opowiedzenia o swoich badaniach w formie wykładu popularnonaukowego o zaznaczenie tego w zgłoszeniu.

Potwierdzenie chȩci udziału prosimy przesyłać na adres:
polskie.perspektywy@gmail.com do 15 kwietnia 2012 r.

Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie w jednym z oksfordzkich kolegiów oraz wyżywienie. Przewidujemy bogaty program wieczorny umożliwiający budowanie sieci kontaktów oraz integracjȩ uczestników.

Opublikowane w portalu Polonia.NL 06.02.2012
– Wydawca portalu: STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas

Odwiedź nas w sieci:

Facebookbądź na bieżąco, komentuj nasze wpisy
Twitterśledź nas na Twitterze
Lubisz nas? Kliknij ikonę Facebook w prawym górnym rogu strony