W dniach 22-24.10.2010 w Malmo w Szwecji odbyła się konferencja pt. „Monitor emigracji zarobkowej – 2010”.


Organizator
Organizatorem tej już drugiej konferencji poświęconej poakcesyjnej emigracji zarobkowej Polaków do krajów UE była Europejska Unia Wspólnot Polonijnych EUWP, zrzeszająca 44 organizacje polonijne w całej Europie. Współorganizatorami konferencji byli: Konsulat Generalny RP w Malmo i Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji.

Cel
Celem konferencji było przedstawienie aktualnej sytuacji i problemów związanych z nową migracją zarobkową w krajach UE, z jakimi borykają się organizacje polonijne, wymiana wzajemnych doświadczeń oraz sformułowania wniosków pod adresem państwa polskiego.

Program konferencji MONITOR-2010 Malmo

Więcej zdjęć w albumie Polonia.nl

Uczestnicy z 14 krajów UE
Obrady otworzył prezydent EUWP Tadeusz Pilat. W konferencji udział wzięło 28 przedstawicieli organizacji polonijnych (członków EUWP), przedstawicieli nowej emigracji z 14 krajów UE oraz 16 konsuli RP z tychże krajów. Holandię reprezentowali: Małgorzata Bos-Karczewska prezes STEP (członek EUWP od 2003r.) (Migracja poakcesyjna – Wyzwania dla Polski – referat M.Bos-Karczewskiej ) , Irena de Ruig-Żukowska (przedstawicielka powstającej w Holandii organizacji ds. nowej emigracji) oraz Piotr Kulik (wydział ekonomiczny Ambasady RP).

Goście z Polski
Gośćmi konferencji byli przedstawiciele Sejmu – poseł Marek Borowski przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, poseł Joanna Fabisiak (z-ca przewodniczącego tejże komisji Sejmu RP), Longin Komołowski – prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Artur Kozłowski – dyrektor Biura Polonijnego Senatu RP. Ministerstwo Spraw Zagranicznych reprezentował Stanisław Cygnarowski, z-ca dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią. Ministerstwo MEN – Magdalena Bogusławska, dyrektor Zespołu Szkół dla Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą, Grażyna Czetwertyńska ekspert MEN. Wystąpienia mieli także prof. Krystyna Iglicka (ekspert ds. migracji) oraz dr Paweł Kaczmarczyk doradca premiera Tuska ds. migracji.

Głosy z dyskusji

 • „Nie zastanawiajcie się nad tym, czy Polacy powrócą, ale jak przekuć w sukces naszą obecność w Europie” – Wojtek Tuczyński (Wielka Brytania)
 • „Odczuwamy brak wsparcia ze strony rządu Polski (…) Jak ubiegać się o środki unijne?” – Wojtek Białek z Centrum Wsparcia Together-Razem (Irlandia)
 • „Migracja rodzinna jest wielkim wyzwaniem. W Wielkiej Brytanii jest 170 tys. polskich dzieci*). Jaką wizję ma MEN, jaka jest strategia rządu?” – Tadeusz Pilat, prezydent EUWP
 • „Prawdziwość deklaracji rządu odnośnie wspierania nauki języka polskiego można poznać po budżetach. Konieczna jest dyslokacja środków” – poseł Joanna Fabisiak (PO), z-ca przewodniczącego Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą
 • „Informacja, gdzie w Polsce Polonia można ubiegać się o dofinansowanie jest rozdrobniona, jesteśmy zagubieni.  Dziś przypadkowo słyszmy, że w Fundacji Semper Polonia są środki” – Helena Miziniak (W. Brytania)
 • „Stara Polonia powinna otworzyć się na młodych, to wielki potencjał; wyzwanie dla Polski ich nie stracić” – Maria Olsson, Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji
 • „Nową migrację musimy mobilizować do działania” – Roman Smigielski, Federacja Organizacji Polskich i Polsko-Duńskich (Dania)
 • „Polska powinna oddziaływać na sytuacje Polaków za granicą, nauka języka polskiego jest konieczna” – Longin Komołowski, prezes Wspólnoty Polskiej
 • „Za miesiąc rząd opublikuje politykę migracyjną RP, dokument ten zostanie poddany konsultacji społecznej” – dr. Paweł Kaczmarczyk doradca premiera Tuska ds. migracji
 • „Europa odwraca się od imigrantów i wielokulturowości. (…) Konieczne jest kompleksowe zarządzanie emigracją – prof. Krystyna Iglicka
 • „Migracja poakcesyjna nie jest zjawiskiem przejściowym. Prognozy długoterminowe wskazują, że popyt na tanią siłę roboczą m.in. z Polski w krajach UE-15 utrzyma się przez następne 10-15 lat” – Małgorzata Bos-Karczewska, prezes Stowarzyszenia Ekspertów Polskich w Holandii
 • „Nie ma łatwych i gotowych recept. Wskazane jest zarządzanie przez państwo polskie migracją w całym łańcuchu tego procesu – w trzech segmentach: wyjazdy, Polonia i powroty. Hasłem kluczowym jest – komunikacja i trwały dialog. To inwestycja win-win” – Małgorzata Bos-Karczewska (Holandia)
 • „Musimy otworzyć się na inne organizacje i cele, Polska nam wszystkiego nie załatwi” – Maria Olsson (Szwecja)
 • „Polacy są obywatelami Unii, celem jest integracja i ich udział w życiu publicznym danego kraju oraz współpraca z obywatelami kraju zamieszkania, integracja – tak, asymilacja – nie” – poseł Marek Borowski (SDPL), przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą
 • „Monitoring emigracji zarobkowej przez Polonię jest bardzo konieczny, ta konferencja to pokazuje. Chcemy spotkać się za rok”  –  Tadeusz Pilat, prezydent EUWP

Konsensus
Uczestnicy mieli świadomość, że wielka fala migracji zarobkowej przerosła oczekiwania i możliwości władz polskich i krajów zamieszkania, a przede wszystkim nas organizacji polonijnych.

Konferencja wskazała uczestnikom priorytety i kierunek działania.
Dała nam również wielką inspirację wobec wyzwań, jakie przed nami Polonusami – starej i młodej emigracji – stoją w krajach UE przyjmujących polskich migrantów zarobkowych.

Hasłem przewodnim spinającym nasze dyskusje stało się: „jak przekuć obecność polskiej emigracji w Unii Europejskiej w sukces”.

Podkreślono, że zjawisko migracji staje się zjawiskiem trwałym, czego wynikiem jest nieznaczna ilość powrotów i migracja rodzinna.

Wskazano potrzebę integracji i udziału Polaków jako obywateli UE w życiu społeczeństw krajów zamieszkania oraz współpracy z władzami państw zamieszkania.

W stosunku do władz Polski uczestnicy konferencji wyrazili potrzebę m.in. opracowania strategii państwa polskiego wobec emigracji (wnioski poniżej w dokumencie końcowym).

Konferencje w Malmo najlepiej pointuje końcowe przesłanie pana Longina Komołowskiego przewodniczącego Stowarzyszenia Wspólnota Polska – „Zorganizowani mogą więcej”.

*) Liczba polskich dzieci w W. Brytanii: w 2007 r. –  170 tys. w brytyjskich szkołach, a urodziło się 13 tys. polskich dzieci – prasa polska, prasa brytyjska

Autor: relacja – M. Bos-Karczewska, red. naczelna portalu Polonii holenderskiej Polonia.nl
Fot.: T. Pilat, prezydent EUWP

Dokumenty

+ KOMUNIKAT PRASOWY z konferencji Monitor 2010, wydany przez EUWP i Konsulat Generalny RP w Malmo (nowość – dodane 10.11.2010)

+ Program konferencji MONITOR-2010 Malmo
+ Dokument koncowy konferencji Monitor 2010
+ List do T. Pilata prezydenta EWUP od Polonia.nl

Referaty
+ Migracja poakcesyjna – Wyzwania dla Polski – referat M.Bos-Karczewskiej
+ Nowa migracja we Francji i stowarzyszenie Polonia82 – referat B. Righesso
+ Sytuacja nowej emigracji w W. Brytanii – referat W. Tuczynskiego

LINKI

Opublikowane w portaluPolonia.NL 29.10.2010, aktualizacja 10.11.2010
Wydawca portalu: STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas