Uniwersytet Amsterdamski
Polonistyka

Z a p r o s z e n i e
na konwersatorium
prof. Krystyny Waszakowej z Uniwersytetu Warszawskiego:

Kognitywna interpretacja pojęć i wyrażeń językowych; perspektywy analiz porównawczych

Szanowni Państwo,

tradycyjnie już we wrześniu, od ponad 20 lat gościmy panią prof. Krystynę Waszakową, językoznawcę z Uniwersytetu Warszawskiego, która pokazuje naszym studentom i wszystkim zainteresowanym, co dzieje się z polszczyzną, informuje o najnowszych kierunkach badań, odpowiada na liczne pytania, inspiruje do dalszych poszukiwań. W tym roku tematem konwersatorium są badania kognitywne i w ich ujęciu wyrażanie bólu w języku polskim.

Chcemy, by na te spotkania z językiem przychodzili wszyscy, którym zależy na utrzymywaniu kontaktu z żywym językiem. W tym roku jest ku temu wyjątkowa okazja, gdyż wszystkie trzy zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych.

A zatem zapraszamy do budynków UvA w Amsterdamie przy Spuistraat:
13 września (pon.), godz, 15 – 17, Bungehuis, sala K04 (Spuistraat 210)
16 września (czw.), godz. 15 – 17, PCH, sala 210 (Spuistraat 134)
17 września (pt.) , godz. 15 – 17 , Bungehuis, sala K05

René Genis
Elżbieta Niemczuk-Weiss

Uniwersytet Amsterdamski
Polonistyka

Program konwersatorium

Kognitywna interpretacja pojęć i wyrażeń językowych; perspektywy analiz porównawczych
Konserwatorium prowadzi: Prof. Krystyna Waszakowa, Uniwersytet Warszawski

Slavische talen en culturen, 13 IX–17 IX 2010 r.

1. Wprowadzenie

1.1. Na czym polega kognitywny opis znaczenia wyrażeń językowych?
1.2. Pojęcie językowego obrazu świata, jego składniki
1.3. Metafora i metonimia w ujęciu kognitywnym
1.4. Profilowanie

2. Jak użytkownicy polszczyzny myślą i mówią o doświadczaniu bólu fizycznego?
(odtworzenie utrwalonego w języku fragmentu obrazu świata)

2.1. Sposoby werbalizacji pojęcia ‘bólu’ we współczesnej polszczyźnie
2.2. Specyfika przesunięć metonimicznych i metaforycznych w wyrażeniach dotyczących bólu
2.3. Aspekty bólu

3. Obraz bólu we współczesnej polszczyźnie – modelowanie pojęcia

3.1. Definicje leksemu ból w nowszych słownikach języka polskiego
3.2. Próba rekonstrukcji pola leksykalno-semantycznego ‘bólu’
3.3. Rozwój znaczeniowy pojęcia ‘bólu’
3.4. Ogólne cechy, które profilują bazowe pojęcie ‘bólu’

4. Kognitywne badania porównawcze w zakresie semantyki leksykalnej; zagadnienie bólu w aspekcie porównawczym

4.1. Jak porównywać języki? Jakie tezy językoznawstwa kognitywnego są szczególnie ważne w leksykalnych badaniach porównawczych?
4.2. EUROJOS – zespołowe badania słownictwa aksjologicznego
4.3. Projekt semantycznych badań porównawczych dotyczących ogólnego obrazu człowieka
4.4. Zagadnienie bólu w aspekcie porównawczym

Opublikowane w portalu Polonia.NL 07.09.2010
Wydawca portalu: STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas