INFORMACJA WYDZIAŁU KONSULARNEGO
AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W HADZE

Dnia 20 sierpnia bieżącego roku, na stronie internetowej Komendy Głównej policji holenderskiej ukazał się komunikat zapowiadający zwiększone kontrole alkoholowe, w szczególności kierowców pojazdów mechanicznych posiadających polskie tablice rejestracyjne.

Komunikat powołuje się na dane statystyczne, z których wynika, że w 2009 roku na terytorium Królestwa Niderlandów miało miejsce 218 wypadków powodowanych przez obywateli polskich, z czego 35 zdarzeń miało miejsce pod wpływem alkoholu. Dane te plasują obywateli polskich na trzecim miejscu po Holendrach, którzy byli sprawcami 32244 wypadków i Niemcach – 302 wypadki.

Ponieważ temat ten został podjęty przez wszystkie główne tytuły prasowe, które
w alarmistycznym tonie przedstawiają zagrożenie wynikające z obecności Polaków na niderlandzkich drogach, Wydział Konsularny Ambasady RP w Hadze zwraca się do obywateli polskich poruszających się po drogach niderlandzkich o zachowanie szczególnej ostrożności i przypomina, że:

  • maksymalny, dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierowcy poruszającego się po terytorium Królestwa Niderlandów wynosi 0,5 promila;
  • wyjeżdżając za granicę, musimy pamiętać o tym, żeby mieć plastikowe prawo jazdy. Jeśli ktoś ma stary, papierowy dokument, policjant może go skonfiskować;
  • od 1 maja 2004 roku zielona karta nie jest dokumentem obowiązkowym przy wjeździe samochodem do krajów unijnych. Jednak nadal może ona służyć jako międzynarodowy dowód ubezpieczenia, który w razie wypadku ułatwia uzyskanie odszkodowania. Warto jednak pamiętać o dobrowolnym ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia;
  • polscy kierowcy nie otrzymają za granicą mandatów kredytowych. Nie mamy podpisanych odpowiednich umów dotyczących roszczeń mandatowych. Jeśli popełnimy wykroczenie, a nie mamy przy sobie gotówki, policjant może zatrzymać nasz bagaż czy auto;
  • w Niderlandach, kraju rowerzystów, musimy uważać na tę grupę. Szczególnie przy skręcie w prawo należy szczególnie uważać na rowerzystów nadjeżdżających z tyłu, gdyż mają oni bezwzględne pierwszeństwo. Pamiętajmy o zabraniu kamizelki odblaskowej;
  • rozmawianie przez telefon komórkowy podczas prowadzenia samochodu jest zabronione. Należy też pamiętać o pasach bezpieczeństwa i fotelikach dla dzieci.

Leszek Rowicki
Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Hadze

LINKI

  • Czytaj artykuł na Polonia.nl:

Policja holenderska zwiększy kontrole polskich kierowców – Czas na akcję „PIŁEŚ – NIE PROWADŹ!”

Opublikowane w portalu Polonia.NL 07.09.2010
Wydawca portalu: STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas